podatki | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

podatki

Wydatki z funduszu innowacyjnego nie są kosztem uzyskania przychodu
Ostatni wyrok NSA może stawiać przedsiębiorców posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego nie w pozycji uprzywilejowanej, ale wręcz gorszej od innych podatników.
Wydatki z funduszu innowacyjnego nie są kosztem uzyskania przychodu
Podatkowe wsparcie działalności innowacyjnej
Obok bezpośredniego finansowania działalności innowacyjnej ze środków publicznych, np. poprzez dotacje, preferencyjne kredyty i pożyczki itp., ważnym elementem wspierania działalności innowacyjnej są instrumenty podatkowe.
Podatkowe wsparcie działalności innowacyjnej
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych osoby fizycznej
Zbycie przez osobę fizyczną nieruchomości niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych nie generuje przychodu z działalności gospodarczej, czyli nie będzie opodatkowane, jeśli nastąpi po 5 latach od daty nabycia. Uchwała NSA może jednak być niekorzystna.
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych osoby fizycznej
Nowe zasady rozliczania VAT
Od początku roku obowiązują nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). Wciąż budzą one wątpliwości, dlatego raz jeszcze przybliżamy najważniejsze zmiany dotyczące obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania i fakturowania.
Nowe zasady rozliczania VAT
Unikanie podwójnego opodatkowania podmiotów powiązanych
Transakcje z firmami powiązanymi budzą szczególne zainteresowanie fiskusa, który może weryfikować i doszacować zadeklarowany dochód. Popularność kontroli nierynkowych transakcji między podmiotami powiązanymi będzie zapewne wzrastać.
Unikanie podwójnego opodatkowania podmiotów powiązanych
Podmioty powiązane mają szansę na ulgę
Przy wyborze strategii dla uniknięcia podwójnego opodatkowania najlepiej kierować się praktyką rynkową i podejściem organów podatkowych.
Podmioty powiązane mają szansę na ulgę
Rok podatkowy
Rok podatkowy, a więc i obrotowy, nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym. W pewnych sytuacjach może też obejmować okres inny niż 12 miesięcy. Zmiana roku podatkowego bywa korzystna ze względów podatkowych.
Rok podatkowy
Skutki podatkowe umowy o subpartycypację
Bezpieczne i efektywne wdrożenie subpartycypacji wymaga nie tylko uważnego skonstruowania umowy o subpartycypację zgodnie z prawem, ale też zastanowienia się nad jej skutkami podatkowymi.
Skutki podatkowe umowy o subpartycypację
W jaki sposób zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2014 roku zwiększają atrakcyjność subpartycypacji?
Nowelizacja ustawy o CIT powinna zwiększyć popularność subpartycypacji w Polsce. Dotyczyć to będzie jednak zapewne wyłącznie subpartycypacji inicjowanej przez banki, bowiem nowelizacja ta odnosi się wyłącznie do subpartycypacji z ich udziałem.
W jaki sposób zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2014 roku zwiększają atrakcyjność subpartycypacji?
Subpartycypacja czy cesja wierzytelności - podatkowe determinanty wyboru
Nowe rozwiązania podatkowe dla subpartycypacji, wprowadzone nowelizacją ustawy o CIT, mogą skłaniać do wykorzystywania subpartycypacji w miejsce klasycznych transakcji cesji wierzytelności. Dlatego warto porównać skutki podatkowe obu tych rozwiązań.
Subpartycypacja czy cesja wierzytelności - podatkowe determinanty wyboru
Aspekty podatkowe faktoringu
Faktoring jest bardzo wygodnym sposobem zabezpieczania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Decydując się na tę metodę, trzeba jednak pamiętać o zasadach jej opodatkowania.
Aspekty podatkowe faktoringu
Opodatkowanie podatkiem VAT prywatnego najmu nieruchomości
Najem nieruchomości podlega podatkowi VAT niezależnie od tego, czy jest świadczony przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Opodatkowanie podatkiem VAT prywatnego najmu nieruchomości