podatki | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

podatki

Nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości
28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, istotnie wpływająca na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Do Prawa budowlanego bezpośrednio odwołuje się bowiem ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Zarzuty do interpretacji podatkowej będą wiązać sąd
Nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadza związanie sądu administracyjnego zarzutami skargi, jeśli skarga dotyczy indywidualnej interpretacji podatkowej.
Zarzuty do interpretacji podatkowej będą wiązać sąd
Konsekwencje podatkowe oddania zabudowanego gruntu w użytkowanie wieczyste
Status podatkowy budynków, budowli lub lokali znajdujących się na gruncie nie ma znaczenia z puntu widzenia zasad opodatkowania opłat pobieranych w związku z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. Opłaty te zawsze są objęte stawką podstawową niezależnie od sposobu opodatkowania obiektów budowlanych.
Konsekwencje podatkowe oddania zabudowanego gruntu w użytkowanie wieczyste
Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) – nowa regulacja w polskim prawie podatkowym
Z początkiem stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Jedną z istotniejszych zmian jest opodatkowanie dochodu jednostek nazwanych zagranicznymi spółkami kontrolowanymi (ang. Controlled Foreign Companies, CFC)
Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) – nowa regulacja w polskim prawie podatkowym
Najważniejsze dla praktyki orzeczenia TK w sprawach podatkowych w 2014 r.
Nieodpłatne świadczenia dla pracowników, milcząca interpretacja przepisów prawa podatkowego, składki na ubezpieczenia społeczne wspólników spółek z o.o. – tych zagadnień dotyczyły zeszłoroczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które mogą mieć największy wpływ na praktykę podatkową.
Najważniejsze dla praktyki orzeczenia TK w sprawach podatkowych w 2014 r.
Instalacje fotowoltaiczne a podatek od nieruchomości
Kwestia opodatkowania instalacji fotowoltaicznych podatkiem od nieruchomości od lat jest przedmiotem wątpliwości oraz sporów podatników z organami podatkowymi. Wynikają one przede wszystkim z niejednoznacznych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w szczególności w kontekście wadliwego zdefiniowania budowli jako przedmiotu opodatkowania tym podatkiem, co zauważył również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r. (P 33/09).
Instalacje fotowoltaiczne a podatek od nieruchomości
Polskie instytucje będą raportować amerykańskiemu fiskusowi
Rząd 7 października 2014 r. podpisał umowę z USA w sprawie wdrożenia ustawodawstwa FATCA w Polsce. Umowa czeka w tej chwili na ratyfikację. Zgodnie z postanowieniami końcowymi umowa powinna zacząć obowiązywać przed 30 września 2015 r.
Polskie instytucje będą raportować amerykańskiemu fiskusowi
Pomoc publiczna w specjalnej strefie ekonomicznej to nie tylko korzyści, ale też obowiązki
Kwalifikacja zwolnienia z podatku dochodowego jako pomocy publicznej implikuje szereg skutków daleko wykraczających poza zagadnienia podatkowe.
Pomoc publiczna w specjalnej strefie ekonomicznej to nie tylko korzyści, ale też obowiązki
PIT: nowe przepisy, stare problemy
Opodatkowanie od dochodu ze zbycia odziedziczonych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
PIT: nowe przepisy, stare problemy
Należności podatkowe i celne związane z importem towarów do Polski
O czym powinien pamiętać importer sprowadzający do Polski towary spoza Unii Europejskiej.
Należności podatkowe i celne związane z importem towarów do Polski
Podatkowa przyszłość Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), kraj, który ze względu na swoje położenie nazywany jest bramą regionu Zatoki Perskiej, intensywnie zmienia swoje oblicze. Korzystne regulacje podatkowe (lub w istocie ich brak) dają niekiedy asumpt do założenia spółki zagranicznej z siedzibą w tym państwie.
Podatkowa przyszłość Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Możliwość zaliczenia przychodów z zawodowego uprawiania sportu do działalności gospodarczej
Interpretacja Ministra Finansów może mieć charakter przełomowy dla podmiotów funkcjonujących w branży sportowej i spowodować znaczne zmiany w sposobie ich działania.
Możliwość zaliczenia przychodów z zawodowego uprawiania sportu do działalności gospodarczej