podatki | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

podatki

Termin ważności certyfikatu rezydencji
Certyfikat rezydencji zachowuje ważność, dopóki stan faktyczny w nim zawarty nie ulegnie zmianie, chyba że treść certyfikatu określa termin jego ważności bądź wskazuje okres, na jaki certyfikat został wydany.
Termin ważności certyfikatu rezydencji
Konwersja wierzytelności na kapitał a podatek u źródła
W wyniku konwersji wierzytelności odsetkowych na kapitał w formie wkładu niepieniężnego nie dojdzie do wypłaty ani odsetek, ani należności z innych tytułów. Tym samym nie powstanie obowiązek pobrania podatku u źródła.
Konwersja wierzytelności na kapitał a podatek u źródła
Skutki przekazania pracownikom bonów towarowych na gruncie podatku VAT
Pracodawcy odchodzą od wynagradzania lub premiowania pracowników za pomocą bonów towarowych ze względu na niekorzystne zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Teraz wydawanie bonów może rodzić dodatkowe ryzyko w podatku VAT.
Skutki przekazania pracownikom bonów towarowych na gruncie podatku VAT
Czy reklamując firmę powinniśmy obawiać się kontroli skarbowej?
Radosław Teresiak z Zespołu Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy analizuje dodany w lipcowej nowelizacji art. 7d ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej.
Czy reklamując firmę powinniśmy obawiać się kontroli skarbowej?
Nowe uprawnienia organów kontroli skarbowej
Kiedy instytucja finansowa ujawni organom kontroli skarbowej dane identyfikujące posiadacza rachunku bankowego? Radosław Teresiak z Zespołu Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy analizuje nowy art. 7d ust. 1 Ustawy o kontroli skarbowej.
Nowe uprawnienia organów kontroli skarbowej
Podwyższenie wartości znaku towarowego przez wkład do spółki osobowej
To dobry moment, żeby rozważyć możliwości i ryzyka związane z wniesieniem znaku towarowego do spółki osobowej. Od 1 stycznia 2011 roku mają się bowiem zmienić przepisy podatkowe.
Podwyższenie wartości znaku towarowego przez wkład do spółki osobowej
Czy akcjonariusz może dochodzić odszkodowania za upadłość spółki?
Sąd Najwyższy odpowie, czy akcjonariusz może żądać odszkodowania za straty spółki i jej upadłość, które zostały spowodowane działaniami urzędników kontroli skarbowej.
Czy akcjonariusz może dochodzić odszkodowania za upadłość spółki?
Co musi o nas wiedzieć kontrola skarbowa
Z końcem lipca 2010 roku weszła w życie zmiana ustawy o kontroli skarbowej. Na uwagę zasługuje art. 7c rozszerzający obowiązki przedsiębiorców w zakresie udzielania informacji organom kontroli skarbowej.
Co musi o nas wiedzieć kontrola skarbowa
Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej
30 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.).
Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej
Wniesienie aportu do spółki osobowej a powstanie przychodu
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie stanowi odpłatnego zbycia i tym samym po stronie wnoszącego nie powstaje przychód.
Wniesienie aportu do spółki osobowej a powstanie przychodu