podatki | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

podatki

Obowiązki ubezpieczyciela wobec konsumenta
Wybrane przykłady z orzecznictwa z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych
Obowiązki ubezpieczyciela wobec konsumenta
CIT: Negatywny wpływ potrącenia wierzytelności z pożyczki na koszty z odsetek
Przy ustalaniu wartości kapitału zakładowego dla celów niedostatecznej kapitalizacji nie uwzględnia się wartości kapitału pokrytego gotówką, nawet jeśli wierzytelności z tytułu pożyczki i wpłaty gotówki na kapitał zostały potrącone.
CIT: Negatywny wpływ potrącenia wierzytelności z pożyczki na koszty z odsetek
Dochody ukryte przed fiskusem nie przedawniają się
Pieniądze zarobione kilkanaście lat temu, w tym dochody uzyskane za granicą, które nie zostały opodatkowane w Polsce, mogą zostać opodatkowane przez organy podatkowe 75% sankcyjną stawką podatku dochodowego.
Dochody ukryte przed fiskusem nie przedawniają się
Status klubu sportowego a zwolnienie z CIT
Czy zwolnienie z CIT wymaga zapisania w umowie spółki, że dany podmiot jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie, czy też wystarczy fakt prowadzenia działalności sportowej obejmującej szkolenie i/lub współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży?
Status klubu sportowego a zwolnienie z CIT
Zakup wierzytelności w celu ich windykacji poza zakresem opodatkowania VAT
Naczelny Sąd Administracyjny w długo oczekiwanym wyroku orzekł, że zakup wierzytelności za cenę odpowiadającą jej rzeczywistej wartości nie podlega opodatkowaniu VAT.
Zakup wierzytelności w celu ich windykacji poza zakresem opodatkowania VAT
Powolny koniec raju podatkowego na Cyprze
23 marca 2012 roku przedstawiciele rządów Polski i Cypru podpisali ostatecznie uzgodniony tekst protokółu w sprawie zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Powolny koniec raju podatkowego na Cyprze
Zmiany w zakresie wynagradzania mediatorów
Od 25 lutego br. obowiązują przepisy przewidujące podwyższanie wynagrodzenia mediatorów oraz ponoszonych przez nich kosztów związanych z przeprowadzoną mediacją o VAT.
Zmiany w zakresie wynagradzania mediatorów
Jakie informacje przekaże fiskusowi Szwajcaria?
Od 1 stycznia 2012 roku umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Szwajcarią umożliwia stronom wymianę informacji mogących mieć znaczenie w sprawach podatkowych.
Jakie informacje przekaże fiskusowi Szwajcaria?
Ryzyka związane z nową ustawą deweloperską
Niedawno uchwalona ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nadal nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa przy zakupie nowego lokum.
Ryzyka związane z nową ustawą deweloperską
Mikołaj Mikołajem, a fiskus fiskusem
Polskie urzędy skarbowe nie interesowały się jak dotąd działalnością Świętego Mikołaja w naszym kraju. Nie można jednak zakładać, że w razie kontroli skarbowej Mikołajowi uda się obronić stanowisko, że jego działalność powinna pozostać nieopodatkowana.
Mikołaj Mikołajem, a fiskus fiskusem
Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości stanowi dostawę towaru
Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą siedmiu sędziów uznał, że sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości stanowi dostawę towaru
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Jakie obowiązki, bariery i koszty wiążą się z rozpoczęciem przez spółkę działalności dodatkowej polegającej na świadczeniu usług księgowych na rzecz innych podmiotów?
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych