podatki | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

podatki

Opodatkowanie sprzedaży odzyskanej nieruchomości
Dochód ze sprzedaży nieruchomości wywłaszczonej tzw. dekretem Bieruta może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Opodatkowanie sprzedaży odzyskanej nieruchomości
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania zasądzonego od Skarbu Państwa
Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy zwolnienie to dotyczy również odsetek ustawowych zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu?
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania zasądzonego od Skarbu Państwa
Co się odwlecze, to nie uciecze – czyli odnawialny obowiązek podatkowy przy spadkach i darowiznach
Benjamin Franklin zwykł mawiać, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Dla spadkobierców to drugie często bywa konsekwencją pierwszego w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań podatkowych. Ustawodawca zadbał o to, aby upływ czasu nie likwidował obowiązków podatkowych związanych ze spadkiem po osobie zmarłej nawet kilka dziesięcioleci wstecz. Obowiązki te mogą bowiem ulec odnowieniu wskutek pewnych zdarzeń przewidzianych w ustawie.
Co się odwlecze, to nie uciecze – czyli odnawialny obowiązek podatkowy przy spadkach i darowiznach
Opodatkowanie starych spadków – dylemat na dużą skalę
W orzecznictwie panuje rozbieżność co do tego, czy przy ustalaniu wysokości podatku od spadków przyjmuje się stawki procentowe obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, czy w dniu wydania przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość podatku.
Opodatkowanie starych spadków – dylemat na dużą skalę
Koszty podatkowe odziedziczenia zabytku
Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje specjalne zwolnienia dla osób dziedziczących zabytki, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków przewidzianego dla spadków odziedziczonych po osobach najbliższych. Jednak nie każdy spadkobierca wiekowej kamienicy, chippendale’a lub biedermeiera będzie zwolniony od podatku.
Koszty podatkowe odziedziczenia zabytku
Opcja opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT
Strony danej transakcji nieruchomościowej mają prawo w pewnych sytuacjach skorzystać z możliwości opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Choć rozwiązanie to jest często korzystne dla obu kontrahentów (nabywcy daje możliwość odliczenia podatku, a zbywcę chroni przed koniecznością skorygowania już dokonanego odliczenia), trudno ocenić je pozytywnie z punktu widzenia całego systemu podatkowego i prawnego.
Opcja opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT
Nowy podatek bankowy
Pierwszego lutego 2016 roku weszła w życie ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadzająca tzw. podatek bankowy. Wywołała ona liczne kontrowersje w polskim sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.
Nowy podatek bankowy
Walka o redukcję obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
Wysokość obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych motywuje płatników i ubezpieczonych do poszukiwania modeli biznesowych pozwalających na obniżenie obciążeń składkowych. Jednocześnie ZUS – wspierany przez ustawodawcę – zamyka kolejne furtki.
Walka o redukcję obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
Opodatkowanie świadczeń dodatkowych wobec najmu i dzierżawy nieruchomości
Właściwa kwalifikacja na gruncie podatku VAT tzw. świadczeń dodatkowych związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości (dostarczenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego wody, prądu, gazu, dokonywanie remontów, sprzątanie itp.) budzi wiele wątpliwości. Towarzyszy im niejednolitość orzecznictwa.
Opodatkowanie świadczeń dodatkowych wobec najmu i dzierżawy nieruchomości
Bitcoin zwolniony z VAT w całej Unii Europejskiej
22 października 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził kwalifikację wymiany bitcoina jako usługi zwolnionej z VAT.
Bitcoin zwolniony z VAT w całej Unii Europejskiej
Wymiana bitcoina jako usługa zwolniona z VAT
16 lipca 2015 r. rzecznik generalny Juliane Kokott, przedstawiając opinię w sprawie C-264/14 Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi, opowiedziała się za traktowaniem wymiany bitcoina jako usługi zwolnionej z VAT.
Wymiana bitcoina jako usługa zwolniona z VAT
Sportowiec zawodowy – przedsiębiorcą
Nastąpił przełom w wieloletnim sporze z organami podatkowymi w sprawie opodatkowania przychodów z uprawiania sportu. Przed klubami sportowymi otwiera się możliwość optymalizacji kosztów ich funkcjonowania, a przed zawodowymi sportowcami – możliwość obniżenia dotychczasowych obciążeń podatkowych.
Sportowiec zawodowy – przedsiębiorcą