podatki | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

podatki

Prawo podatkowe a pomoc publiczna
Podstawowym narzędziem służącym do ustalenia, czy w danym przypadku można mówić o przyznaniu pomocy publicznej, jest art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z tego względu za niezgodne z przepisami o pomocy publicznej mogą zostać uznane np. obowiązujące w danym państwie przepisy podatkowe.
Prawo podatkowe a pomoc publiczna
Organy władzy publicznej jako podatnicy podatku VAT
Status prawno-podatkowy organów władzy publicznych jest źródłem istotnych kontrowersji na gruncie podatku VAT, zwłaszcza że istnieje w tym zakresie rozbieżność między polskimi i unijnymi przepisami. Szczególne wątpliwości wzbudza kwestia właściwej identyfikacji działań powyższych organów (jako czynności należących do sfery imperium lub dominium) oraz określenie stopnia ich wpływu na ewentualne zakłócenie konkurencji rynkowej. Ma to niezwykle poważne konsekwencje w kontekście obrotu nieruchomościami.
Organy władzy publicznej jako podatnicy podatku VAT
Nowy oręż do walki z wyłudzeniami podatku VAT
Uszczelnienie systemu podatkowego jest jednym z priorytetów rządu. Aktualnie toczą się konsultacje międzyresortowe dotyczące projektu nowelizacji, która poszerzy katalog przestępstw w Kodeksie karnym oraz nada organom publicznym, w tym nowo powstającej Krajowej Administracji Skarbowej, szerokie uprawnienia usprawniające ich ściganie. Wszystko po to, by walczyć z wyłudzeniami podatku od towarów i usług.
Nowy oręż do walki z wyłudzeniami podatku VAT
Podatek od sprzedaży detalicznej
Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ogłoszono po raz pierwszy w styczniu tego roku i od tamtego czasu był przedmiotem wielu dyskusji i poprawek. Wreszcie 30 lipca Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą do naszego systemu fiskalnego zupełnie nową daninę publiczną. Ma ona wejść w życie 1 września br. Kogo obejmie podatek od sprzedaży detalicznej, jaka będzie jego wysokość i w jaki sposób będzie się go rozliczać?
Podatek od sprzedaży detalicznej
Klauzula podatkowa a międzynarodowe umowy podatkowe
15 lipca wchodzą w życie przepisy na powrót (po ponad 10 latach) wprowadzające do polskiego systemu podatkowego instytucję klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ich skutki będą odczuwalne nie tylko dla polskich rezydentów, lecz również dla zagranicznych podmiotów, które zamierzają prowadzić działalność w Polsce.
Klauzula podatkowa a międzynarodowe umowy podatkowe
Common Reporting Standard w polskim wydaniu
Polska wprowadzi przepisy będące implementacją nowego globalnego standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych opracowanego przez OECD.
Common Reporting Standard w polskim wydaniu
Trudny los amerykańskiego podatnika
Nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., zmodyfikowała regulację dotyczącą odpowiedzialności za przestępstwo złożenia fałszywych zeznań. Podwyższone sankcje dotkną osoby składające fałszywe oświadczenia, których obowiązek złożenia wynika z wdrożenia w Polsce ustawodawstwa FATCA.
Trudny los amerykańskiego podatnika
Kiedy beneficjenci muszą wyjść z cienia
Wprowadzenie globalnego standardu OECD dotyczącego automatycznej wymiany informacji finansowych oraz doprowadzenie przez Stany Zjednoczone do ogólnoświatowej implementacji FATCA spowodowało, że struktury, które do tej pory zapewniały poufność, będą musiały partycypować w obowiązkowym, międzynarodowym systemie wymiany informacji podatkowych. Dotyczy to zwłaszcza trustów i fundacji.
Kiedy beneficjenci muszą wyjść z cienia
Amerykański fiskus wciąż otwarty na podatników
Amerykańska administracja nie ustaje w wysiłkach, aby skłonić podatników, którzy dotychczas nie zgłaszali swoich dochodów z zagranicznych źródeł, by dostosowali się do amerykańskiego prawa. Oferta Internal Revenue Service kierowana jest zarówno do podatników, którym można przypisać umyślne unikanie opodatkowania, jak i tych, którzy nie wypełniali obowiązków nieświadomie.
Amerykański fiskus wciąż otwarty na podatników
Odkrywanie tajemnic rajów podatkowych
Prace w ramach OECD mające na celu poszerzenie wymiany informacji podatkowych zmierzają do włączenia do ogólnoświatowego trendu także tych jurysdykcji, które zwyczajowo określa się mianem rajów podatkowych czy też krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
Odkrywanie tajemnic rajów podatkowych
Automatyczna wymiana informacji o dochodach z pracy, wynagrodzeniach dyrektorów oraz dochodach z rent i emerytur
Państwa członkowskie Unii Europejskiej, w ślad za innymi państwami na świecie, intensyfikują prace nad poszerzeniem zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych, którą uznaje się za najefektywniejszą formę zwalczania zjawiska unikania opodatkowania.
Automatyczna wymiana informacji o dochodach z pracy, wynagrodzeniach dyrektorów oraz dochodach z rent i emerytur
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest odszkodowaniem
Wynagrodzenie otrzymane przez prawowitych właścicieli nieruchomości przejętych bez podstawy prawnej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. przychód z innych źródeł. O tym, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w każdym przypadku decydują konkretne okoliczności.
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest odszkodowaniem