energetyka | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

energetyka

URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli obowiązek zrealizowano po terminie
Dotychczas URE twierdziło, że odstąpienie od wymierzenia kary za brak realizacji obowiązku w terminie wskazanym np. w ustawie Prawo energetyczne nie jest możliwe, ponieważ nie jest spełniony warunek odstąpienia w postaci zrealizowania obowiązku.
URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli obowiązek zrealizowano po terminie
Polskie wiatraki przed TSUE
Kwestia ograniczeń w realizacji nowych lądowych elektrowni wiatrowych trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Czy doszło do wprowadzenia przepisów technicznych bez ich notyfikacji do Komisji Europejskiej? I czy w związku z tym polskie sądy powinny odmawiać ich stosowania?
Polskie wiatraki przed TSUE
Istniejące bloki energetyczne przejdą innowacyjny lifting
NCBiR testuje zamówienia przedkomercyjne na rynku energetycznym. Już niedługo mogą ruszyć kolejne projekty PCP w innych sektorach. Co to są zamówienia przedkomercyjne i kto może na nich skorzystać?
Istniejące bloki energetyczne przejdą innowacyjny lifting
Wzrastają szanse na realizację zamrożonych projektów wiatrowych
Urząd Regulacji Energetyki potwierdził, że projekty wiatrowe startujące do aukcji OZE nie będą musiały wykazywać tzw. efektu zachęty. Wyjaśniamy, co to oznacza w praktyce.
Wzrastają szanse na realizację zamrożonych projektów wiatrowych
Szansa na elektromobilne przyśpieszenie
Podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych może przyśpieszyć rozwój infrastruktury pozwalającej na szersze wykorzystanie w transporcie paliw innych niż pochodne ropy naftowej. Są szanse, że pokonywanie nawet dłuższych tras pojazdami elektrycznymi przestanie być ruletką.
Szansa na elektromobilne przyśpieszenie
Czym będzie żyła polska energetyka w 2018 r.?
Co się zmieni w przepisach dotyczących sektora energetycznego w 2018 r.? Na co muszą być przygotowane przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorcy energii? W ostatnim okresie pojawiło się wiele nowych projektów aktów prawnych. Niektóre z nich wciąż są w toku prac legislacyjnych, inne – już uchwalone – zaczną obowiązywać w bieżącym roku.
Czym będzie żyła polska energetyka w 2018 r.?
Reforma nadzoru w energetyce: zamiast Prezesa URE – trzech komisarzy
Komisja Nadzoru Rynku Energii zamiast Prezesa URE – to już nie tylko pogłoska, ale główne założenie planowanych zmian w prawie energetycznym. Przy okazji rząd chce przenieść do URE część kompetencji UOKiK. Sprawdzamy, jak wygląda dotychczasowe unijne orzecznictwo w podobnych sprawach.
Reforma nadzoru w energetyce: zamiast Prezesa URE – trzech komisarzy
Nowe rozporządzenie o zasadach sporządzania audytów energetycznych
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można już znaleźć nowy akt wykonawczy do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Rozporządzenie regulujące zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii zostało ogłoszone 13 października 2017 r.
Nowe rozporządzenie o zasadach sporządzania audytów energetycznych
Prawo do dostaw energii elektrycznej podlega dziedziczeniu
Sąd apelacyjny uznał za nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej z powodu śmierci odbiorcy. Swoje rozstrzygnięcie oparł na stwierdzeniu, że umowy regulujące dystrybucję lub sprzedaż energii elektrycznej przechodzą na następców prawnych zmarłego spadkodawcy (VI ACa 1536/15).
Prawo do dostaw energii elektrycznej podlega dziedziczeniu
O niektórych instytucjach karnoprocesowych stosowanych w postępowaniach przed organami regulacyjnymi
Nie tylko w postępowaniu karnym można się zetknąć ze środkami przymusu. W postępowaniu przed Prezesem UOKiK lub Prezesem URE trzeba się liczyć z możliwością przeszukania i zatrzymania rzeczy, a w postępowaniu przed KNF – z blokadą rachunku papierów wartościowych.
O niektórych instytucjach karnoprocesowych stosowanych w postępowaniach przed organami regulacyjnymi
Zmiany w ustawie o zapasach gazu wkrótce wejdą w życie. I co dalej?
Przedsiębiorstwom energetycznym, które dotąd były zwolnione z obowiązku magazynowania surowca, został już tylko ponad tydzień, by ustalić obowiązkową wielkość zapasów i przekazać do weryfikacji Prezesowi URE. Jakie będą skutki nowych przepisów?
Zmiany w ustawie o zapasach gazu wkrótce wejdą w życie. I co dalej?
Spory z URE co do zawartości wykazów odbiorców przemysłowych powinny rozstrzygać sądy administracyjne
Ostatnie orzeczenia sądów, zarówno ochrony konkurencji i konsumentów, jak i administracyjnych, zdają się ostatecznie przesądzać, który sąd jest właściwy do rozstrzygania sporów z URE co do zawartości wykazów.
Spory z URE co do zawartości wykazów odbiorców przemysłowych powinny rozstrzygać sądy administracyjne