Dla przedsiębiorców energochłonnych ulga, dla innych obciążenie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Dla przedsiębiorców energochłonnych ulga, dla innych obciążenie

Ministerstwo energii opublikowało projekt zmiany rozporządzenia taryfowego zmniejszający obciążenie opłatą jakościową część „dużych” odbiorców przemysłowych.

Dotychczas z preferencyjnej stawki opłaty jakościowej na poziomie 10% stawki nominalnej korzystali tylko najwięksi odbiorcy zużywający ponad 400 GWh energii elektrycznej rocznie wykorzystujący nie mniej niż 50% mocy umownej, co przekładało się na objęcie ulgą tylko 1,3 TWh energii rocznie (całkowite zużycie energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 164 TWh rocznie).

W reakcji na drożejącą energię elektryczną ministerstwo zaproponowało rozszerzenie ulgi. W uproszczeniu ma ona objąć tzw. „dużych” odbiorców przemysłowych ze zużyciem powyżej 100 GWh wskazanych w ustawie o odnawialnych źródłach energii, czyli podmioty, których przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oznaczona następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832.

Ministerstwo proponuje jako kryterium przyznania ulgi wyliczenie wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej, tak samo jak przy ulgach dla odbiorców przemysłowych. Jednak możliwość zapłaty opłaty jakościowej po preferencyjnej stawce 10% nominalnej wartości przysługiwałaby tylko podmiotom ze współczynnikiem intensywności powyżej 20%.

Zgodnie z wyliczeniami ministerstwa nowa ulga miałaby objąć 34 podmioty zużywające 13,11 TWh energii rocznie.

Ministerstwo zakłada, że wprowadzenie ulg dla wybranego grona odbiorców energochłonnych nie zmniejszy finansowych wpływów z tytułu opłaty. Oznacza to konieczność podniesienia stawki opłaty jakościowej dla odbiorców końcowych. Spowoduje to przeniesienie skutków finansowych na pozostałych odbiorców energii elektrycznej, w tym w szczególności na gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ministerstwo szacuje, że ulga spowoduje wzrost nominalnej stawki opłaty jakościowej o 1,19 zł/MWh (do poziomu 13,72 zł/MWh, wzrost o 9,5%), co dla gospodarstwa domowego spowoduje przeciętny wzrost rachunku o 2,56 zł.

Projekt trafił do konsultacji publicznych.

Marek Dolatowski, adwokat, praktyka sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy