energetyka | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

energetyka

Elektrownie wiatrowe w miejscowym planie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien wyraźnie rozgraniczać tereny przeznaczone pod budowę siłowni wiatrowych, choć ich lokalizacja nie musi mieć charakteru punktowego.
Elektrownie wiatrowe w miejscowym planie
Nowe przepisy mogą zahamować rozwój elektrowni wiatrowych w Polsce
Zaprezentowany w zeszłym tygodniu projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ma za zadanie jednoznacznie określić zasady, na jakich tego rodzaju obiekty mogą być lokalizowane. W swojej obecnej wersji rodzi on jednak duże ryzyko zarówno dla dalszego rozwoju tego sektora wytwórców energii elektrycznej, jak i dla już funkcjonujących farm wiatrowych, a nawet dla osób zainteresowanych budową budynków mieszkalnych w okolicach sąsiadujących z już zrealizowanymi inwestycjami wiatrowymi.
Nowe przepisy mogą zahamować rozwój elektrowni wiatrowych w Polsce
Znaczenie prawne bonifikat w dostawach energii elektrycznej
Bonifikaty, o których stanowi art. 45a ust. 3 Prawa energetycznego, nie mają charakteru odszkodowania. Nie można ich utożsamiać z karą ustawową, karą umowną ani świadczeniem gwarancyjnym.
Znaczenie prawne bonifikat w dostawach energii elektrycznej
Znaczenie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dla stron umów dotyczących energii elektrycznej
Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci wiążą strony umów dotyczących dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej lub strony umów kompleksowych w całości, o ile strony nie uzgodnią inaczej w umowie.
Znaczenie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dla stron umów dotyczących energii elektrycznej
Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych mają znaczenie przy ocenie warunków przyłączenia
Niebagatelne znaczenie planów rozwoju dla oceny warunków przyłączenia znalazło wreszcie jasny wyraz w orzecznictwie. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, którym zdaje się zmieniać dotychczasową linię orzeczniczą w zakresie oceny istnienia warunków przyłączenia.
Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych mają znaczenie przy ocenie warunków przyłączenia
Nowelizacja ustawy o OZE – opóźnienie nowego systemu wsparcia
Celem nowelizacji jest opóźnienie wprowadzenia zmian w systemie wsparcia OZE przewidzianych w rozdziale 4 ustawy o OZE. Przepisy modyfikujące istniejący system wsparcia dla OZE oraz wprowadzające nowy system oparty na aukcjach wejdą w życie nie 1 stycznia, tylko 1 lipca 2016 r.
Nowelizacja ustawy o OZE – opóźnienie nowego systemu wsparcia
Audyty efektywności energetycznej wciąż nieobowiązkowe
Obowiązek przeprowadzania audytów efektywności energetycznej miał zostać implementowany do polskiego prawa jeszcze w 2015 r., na razie jednak się na to nie zanosi.
Audyty efektywności energetycznej wciąż nieobowiązkowe
O regulacjach sektora energetycznego trzeba myśleć globalnie
Przy okazji rozmów o TTIP pojawiła się szansa na zniesienie ograniczeń w eksporcie amerykańskiej ropy i gazu, które obowiązują od 1938 roku. W Europie wzrosłoby bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych, a USA, konkurując na rynku europejskim, wzmocniłyby wschodnie rubieże NATO.
O regulacjach sektora energetycznego trzeba myśleć globalnie
TTIP: szanse i zagrożenia dla europejskiego przemysłu energetycznego i energochłonnego
Podpisanie umowy o partnerstwie transatlantyckim mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy. Sęk w tym, jak wytrzymać konkurencję z amerykańskimi przedsiębiorstwami, które już teraz korzystają z taniej energii i nie muszą przestrzegać ograniczeń dotyczących emisji CO2.
TTIP: szanse i zagrożenia dla europejskiego przemysłu energetycznego i energochłonnego
Dekarbonizacja gospodarek Unii Europejskiej – jak to działa
Sprawa dekarbonizacji gospodarek krajów UE, w szczególności Polski, budzi ogromne emocje. Zapis o dekarbonizacji gospodarki, jako jeden z pięciu priorytetów unii energetycznej, znalazł się w komunikacie Komisji Europejskiej zatytułowanym „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”.
Dekarbonizacja gospodarek Unii Europejskiej – jak to działa
Projekt reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2
15 lipca 2015 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy zmieniającej dotychczasową dyrektywę 2003/87/EC ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.
Projekt reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2
Prace nad rezerwą stabilizacyjną uprawnień do emisji CO2 dobiegają końca
8 lipca 2015 r. Parlament Europejski zatwierdził decyzję ustanawiającą mechanizm rezerwy stabilizacyjnej (Market Stability Reserve, MSR) uprawnień do emisji CO2. Decyzja musi zostać jeszcze przyjęta przez Radę Unii Europejskiej, co najprawdopodobniej nastąpi we wrześniu 2015 r.
Prace nad rezerwą stabilizacyjną uprawnień do emisji CO2 dobiegają końca