energetyka | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

energetyka

Prezes URE ma obowiązek wziąć pod uwagę skutki połączenia odbiorcy przemysłowego
Prezes URE wycofał się z nałożenia sankcji na przedsiębiorcę, który wnioskując o status odbiorcy przemysłowego wykorzystał dane spółki przejętej w ramach połączenia.
Prezes URE ma obowiązek wziąć pod uwagę skutki połączenia odbiorcy przemysłowego
Problem z regułami wsparcia dla energii z biogazu rolniczego
„Błękitny obowiązek” za 2016 rok może okazać się również błękitnym bólem głowy. Nie można wywiązać się z niego, ponosząc opłatę zastępczą, a jedynie nabywając drożejące certyfikaty.
Problem z regułami wsparcia dla energii z biogazu rolniczego
Nieodebranie powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw gazu, energii lub ciepła nie zawsze uchroni przed wstrzymaniem
Nawet jeśli odbiorca zwlekający z zapłatą za prąd, gaz lub ciepło nie odbierze z poczty pisma informującego o zamiarze wstrzymania dostaw, przedsiębiorca energetyczny może wstrzymać dostawy, jeśli zaległe należności nie zostaną uiszczone w ciągu 28 dni od pierwszego awizowania. Taki wniosek wypływa z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Nieodebranie powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw gazu, energii lub ciepła nie zawsze uchroni przed wstrzymaniem
Interpretacja przepisów w sprawie kosztów osieroconych
15 września 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok interpretujący przepisy UE dotyczące pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi, które pojawiły się na skutek liberalizacji rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
Interpretacja przepisów w sprawie kosztów osieroconych
Jak wybrnąć z finansowych problemów na rynku OZE – próba diagnozy, cz. II
Pojawiło się realne zagrożenie dla spłaty kredytów zaciągniętych pod budowę farm wiatrowych. To problem zarówno dla inwestorów, jak i dla banków. Posypią się skargi do arbitrażu przeciwko Skarbowi Państwa?
Jak wybrnąć z finansowych problemów na rynku OZE – próba diagnozy, cz. II
Jak wybrnąć z finansowych problemów na rynku OZE – próba diagnozy, cz. I
Postanowiliśmy przyjrzeć się losom systemu wsparcia dla OZE w Polsce w ostatnich latach i zestawić je ze skutkami, jakie odczuwają dziś uczestnicy rynku. Zrozumienie tego, co faktycznie się stało, pozwoli wszystkim stronom znaleźć najlepsze wyjście z obecnej trudnej sytuacji.
Jak wybrnąć z finansowych problemów na rynku OZE – próba diagnozy, cz. I
Prezes URE nie nałoży kary, gdy nie ma przychodu z działalności koncesjonowanej
Nie ma możliwości nałożenia na koncesjonariusza kary za naruszenie obowiązków związanych z wykonywaniem działalności koncesjonowanej, jeżeli przychód z tej działalności wynosi zero.
Prezes URE nie nałoży kary, gdy nie ma przychodu z działalności koncesjonowanej
Zmiany w ustawie Prawo energetyczne
W dniu 2 sierpnia 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany w ustawie Prawo energetyczne
Ustawa o rynku mocy jeszcze w tym roku?
W dniu 4 lipca 2016 r. w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja „Rynek mocy – konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”. W trakcie konferencji Minister Energii zapowiedział, że projekt ustawy o rynku mocy powstanie pod koniec 2016 r. Stworzenie rynku mocy ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a co się z tym wiąże ciągłość oraz niezawodność zasilania.
Ustawa o rynku mocy jeszcze w tym roku?
Wybrane szanse i zagrożenia dla przemysłu związane z nową ustawą o efektywności energetycznej
Przyjęta przez Parlament nowa ustawa o efektywności energetycznej daje wybranym gałęziom przemysłu nową możliwość zaoszczędzenia na kosztach energii elektrycznej. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 10 czerwca 2016 r. Wejdzie w życie 1 października 2016 r.
Wybrane szanse i zagrożenia dla przemysłu związane z nową ustawą o efektywności energetycznej
Bezpłatne przydziały uprawnień do emisji będą mniejsze
Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Komisja Europejska niewłaściwie wyliczała przydziały bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla sektorów narażonych na tzw. carbon leakage. Przyczyną okazały się rozbieżności w poszczególnych wersjach językowych dyrektywy 2003/87.
Bezpłatne przydziały uprawnień do emisji będą mniejsze
Czy nowelizacja ustawy o OZE zmierza do pozbawienia istniejących instalacji prawa do zielonych certyfikatów?
Na początku maja pojawił się zapowiadany projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Już wstępna lektura pokazuje, że wymaga on licznych poprawek redakcyjnych i merytorycznych.
Czy nowelizacja ustawy o OZE zmierza do pozbawienia istniejących instalacji prawa do zielonych certyfikatów?