Sprzedaż rezerwowa gazu w trybie pilnym | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Sprzedaż rezerwowa gazu w trybie pilnym

W obliczu zaprzestania sprzedaży gazu ministerstwo energii zdecydowało się na nietypowe działania, żeby szybko załatać lukę w prawie.

Co prawda tematyka sprzedaży rezerwowej była już przemyślana i miała zostać uregulowana, ale zmiana ustawy Prawo energetyczne dopiero w zeszłym tygodniu trafiła do Sejmu. Dlatego ministerstwo w trybie ekspresowym znowelizowało rozporządzenie wykonawcze do ustawy. Jak widać, jeśli jest wola, to wszystko można.

21 września znowelizowało rozporządzenie dotyczące warunków funkcjonowania systemu gazowego, wprowadzając tzw. sprzedaż awaryjną. Nowelizacja weszła w życie 25 września.

Sprzedawcą awaryjnym jest przedsiębiorstwo obrotu wydzielone z PGNiG (PGNiG Obrót Detaliczny), a jeśli odbiorca przyłączony jest do przedsiębiorcy wyłączonego z unbundlingu (tzw. zintegrowanego pionowo – dystrybucja i obrót w jednym), to sprzedawcą awaryjnym jest przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo.

Umowę sprzedaży rezerwowej zawiera w imieniu odbiorcy właściwy OSD, chyba że odbiorca poinformował go o tym, że sam zawarł już inną umowę sprzedaży gazu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Odbiorca nie ponosi kosztów jej rozwiązania. Sprzedawcy awaryjni publikują oferty sprzedaży awaryjnej i wzór umowy na swojej stronie internetowej.

Nowelizacja rozporządzenia działa wstecz i obejmuje również przypadki zaprzestania dostaw gazu przed jej wejściem w życie.

Jak wspomnieliśmy powyżej, równolegle procedowana jest bardziej kompleksowa nowelizacja ustawy Prawo energetyczne w zakresie sprzedaży rezerwowej. Nowe zasady regulujące sprzedaż rezerwową opiszemy po ich uchwaleniu przez parlament.

Marek Dolatowski, adwokat, praktyka sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy