dr Przemysław Szymczyk | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Przemysław Szymczyk

Sprzedaż działek bez VAT
Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu, który nie został nabyty w celu prowadzenia działalności gospodarczej, nie podlega podatkowi od towarów i usług
Sprzedaż działek bez VAT
Większa ochrona dla klientów firm deweloperskich
W Sejmie trwają prace ustawodawcze nad projektem ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mającej poprawić sytuację prawną klientów deweloperów.
Większa ochrona dla klientów firm deweloperskich
Obowiązek ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości jest zgodny z konstytucją
Niewykonywanie obowiązku ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie jest wynikiem naruszenia zasad poprawnej legislacji, lecz indolencji tego organu.
Obowiązek ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości jest zgodny z konstytucją
Notariusz nie musi sprawdzać dokumentu, na którym poświadcza podpis
Poświadczając własnoręczność podpisu na dokumencie, notariusz nie jest zobowiązany do badania zgodności tego dokumentu z prawem. W szczególności dotyczy to dokumentów zagranicznych lub obcojęzycznych.
Notariusz nie musi sprawdzać dokumentu, na którym poświadcza podpis
Będą odszkodowania za grunty wywłaszczone dekretem Bieruta
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego znacząco rozszerza krąg byłych właścicieli warszawskich uprawnionych do odszkodowania. Takie prawo uzyskają bowiem pozbawieni go wcześniej właściciele nieruchomości innych niż domy jednorodzinne i działki pod taką zabudowę.
Będą odszkodowania za grunty wywłaszczone dekretem Bieruta
Roszczenie o odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi publiczne już wygasło
Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodny z konstytucją 5-letni okres roszczeń odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.
Roszczenie o odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi publiczne już wygasło
Pozwolenia na budowę nadal obowiązkowe
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
Pozwolenia na budowę nadal obowiązkowe
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za naruszenie przepisów unijnych
Beneficjent funduszy strukturalnych, który wskutek braku implementacji lub niewłaściwej implementacji regulacji unijnych przez organy władzy publicznej naruszył procedury i musiał zwrócić uzyskane środki, może dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za naruszenie przepisów unijnych