dr Przemysław Szymczyk | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Przemysław Szymczyk

Konsekwencje naruszenia prawa pierwokupu nieruchomości
Niedochowanie obowiązków związanych z prawem pierwokupu nieruchomości może być źródłem roszczeń odszkodowawczych, a nawet uznania bezwarunkowej umowy sprzedaży za nieważną.
Konsekwencje naruszenia prawa pierwokupu nieruchomości
Hipoteka na udziale nie może obciążać pozostałych współwłaścicieli
Obciążenie hipoteką części ułamkowych wszystkich nieruchomości utworzonych wskutek podziału nieruchomości, której część ułamkowa przed podziałem była obciążona hipoteką, jest niezgodne z konstytucją.
Hipoteka na udziale nie może obciążać pozostałych współwłaścicieli
Odstąpienie od umowy deweloperskiej i jego konsekwencje
Ustawa deweloperska dość szczegółowo reguluje kwestię odstąpienia od umowy zarówno po stronie nabywcy, jak i dewelopera, wskazując przy tym przesłanki odstąpienia oraz jego skutki.
Odstąpienie od umowy deweloperskiej i jego konsekwencje
Ustawa deweloperska i jej wpływ na rynek nieruchomości w Polsce
Od niedawna obowiązująca ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. „ustawa deweloperska”) ma poprawić sytuację prawną klientów deweloperów.
Ustawa deweloperska i jej wpływ na rynek nieruchomości w Polsce
Zmiany w rosyjskim kodeksie cywilnym
27 kwietnia 2012 r. w rosyjskiej Dumie Państwowej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy przewidującej znaczącą nowelizację kodeksu cywilnego, począwszy od prawa zobowiązań, poprzez ochronę dóbr osobistych, a skończywszy na prawie spadkowym.
Zmiany w rosyjskim kodeksie cywilnym
Czy uzyskanie przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnej jest zawsze konieczne?
Wszystko zależy od klasyfikacji samej nieruchomości, a czasem nawet od miejsca jej położenia.
Czy uzyskanie przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnej jest zawsze konieczne?
Ryzyka związane z nową ustawą deweloperską
Niedawno uchwalona ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nadal nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa przy zakupie nowego lokum.
Ryzyka związane z nową ustawą deweloperską
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Trybunał Konstytucyjny uznał odmowę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości biurowo-warsztatowych w prawo własności za niezgodną z konstytucją.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości stanowi dostawę towaru
Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą siedmiu sędziów uznał, że sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości stanowi dostawę towaru
Bezpieczniejszy apartament wakacyjny
W kwietniu 2012 roku wejdzie w życie ustawa o timeshare, zwiększająca bezpieczeństwo konsumentów zawierających – często dość ryzykowne – umowy o korzystanie z apartamentu wakacyjnego.
Bezpieczniejszy apartament wakacyjny
Zmiany w prawie użytkowania wieczystego
Dzięki nowelizacji nastąpi przyśpieszenie procesów przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz złagodzenie wzrostu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
Zmiany w prawie użytkowania wieczystego
Sejm uchwalił tzw. ustawę deweloperską
31 sierpnia 2011 roku Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mającą poprawić sytuację prawną osób będących klientami deweloperów.
Sejm uchwalił tzw. ustawę deweloperską