dr Przemysław Szymczyk | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Przemysław Szymczyk

Posiadacz akcji przedwojennych spółek - akcjonariusz czy kolekcjoner?
Posiadaczom akcji spółki Giesche S.A. nie udało się reaktywować przedwojennej spółki. Czy to jednak znaczy, że dokumenty wyemitowane przez przedwojenne spółki akcyjne mają wartość jedynie kolekcjonerską?
Posiadacz akcji przedwojennych spółek - akcjonariusz czy kolekcjoner?
Opodatkowanie podatkiem VAT prywatnego najmu nieruchomości
Najem nieruchomości podlega podatkowi VAT niezależnie od tego, czy jest świadczony przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Opodatkowanie podatkiem VAT prywatnego najmu nieruchomości
Refakturowanie mediów we wspólnotach mieszkaniowych
Wspólnota mieszkaniowa realizując interesy właścicieli lokali pełni odmienną podatkowo rolę nabywając towary i usługi w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz dokonując zakupów na potrzeby poszczególnych lokali.
Refakturowanie mediów we wspólnotach mieszkaniowych
Czy majątek tysięcy spółek czeka ponowna nacjonalizacja?
Z końcem bieżącego roku tracą moc wszystkie wpisy w dawnym rejestrze handlowym (RHB). Niestety nikt do końca nie wie, co to oznacza dla majątku ponad 100 tys. spółek oraz 80 tys. innych podmiotów, które nadal widnieją w rejestrze.
Czy majątek tysięcy spółek czeka ponowna nacjonalizacja?
Szczególne zasady opodatkowania inwestycji na Białorusi
Specjalne strefy ekonomiczne, Park Wysokich Technologii i Chińsko-Białoruski Park Przemysłowy to tylko niektóre z białoruskich projektów oferujących niezwykle korzystne warunki inwestycyjne, zwłaszcza podatkowe.
Szczególne zasady opodatkowania inwestycji na Białorusi
Zakładanie działalności gospodarczej na Białorusi
Dzięki uproszczonym procedurom rejestracyjnym założenie działalności gospodarczej na Białorusi trwa obecnie jeden dzień, a polskie dokumenty stanowiące podstawę rejestracji działalności nie wymagają dodatkowej legalizacji.
Zakładanie działalności gospodarczej na Białorusi
Uprawnienia najemcy w razie wad rzeczy najętej
Jednym z podstawowych elementów ochrony prawnej przyznanej najemcy jest odpowiedzialność wynajmującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu najmu.
Uprawnienia najemcy w razie wad rzeczy najętej
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży terenu zabudowanego
Sposób zdefiniowania obiektu budowlanego znajdującego się na gruncie determinuje konsekwencje podatkowe transakcji sprzedaży takiego gruntu.
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży terenu zabudowanego
Prywatny najem nieruchomości a podatek VAT
Do opodatkowania VAT najmu nieruchomości nie jest konieczne, aby był on świadczony przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Prywatny najem nieruchomości a podatek VAT
Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych
W zależności od sposobu zdefiniowania obiektu budowlanego różne będą konsekwencje podatkowe sprzedaży gruntu, na którym obiekt ten jest usytuowany.
Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych
Sprzedaż lokalu użytkowego a podatek VAT
Opodatkowanie VAT sprzedaży lokalu użytkowego zależy od tego, czy i ewentualnie kiedy doszło do tzw. pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Sprzedaż lokalu użytkowego a podatek VAT
Wadliwość postępowań nacjonalizacyjnych
Popełnione w toku nacjonalizacji uchybienia, zarówno proceduralne, jak i materialnoprawne, często stanowią podstawę stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnej i upoważniają do zwrotu nieruchomości lub do uzyskania stosownego odszkodowania.
Wadliwość postępowań nacjonalizacyjnych