dr Maciej Kiełbowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Maciej Kiełbowski

Proponowane zmiany w przepisach o transporcie kolejowym
Łatwiejsze uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji kolejowych, łatwiejsza rozbudowa centrów logistycznych i bocznic kolejowych na terenach kolejowych oraz bezpieczniejsza podróż pociągiem. Takie mają być skutki szykowanej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.
Proponowane zmiany w przepisach o transporcie kolejowym
„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 2/2021 już dostępny
Ukazał się piąty numer naszego naukowego półrocznika „Co do zasady. Studia i analizy prawne”. Wiele miejsca poświęcamy zagadnieniom podatkowym. Piszemy o odpowiedzialności członka zarządu spółki jako beneficjenta pomocy publicznej i o licencjach wieczystych – formalnie nieistniejących, a potrzebnych. Publikujemy też kolejny tekst poświęcony Księstwu Liechtensteinu, omawiamy bieżące orzecznictwo w formie glos, a numer kończymy wywiadem z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr. hab. Tomaszem Giaro.
„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 2/2021 już dostępny
„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 1/2021 już dostępny
Ukazał się czwarty numer naszego naukowego półrocznika „Co do zasady. Studia i analizy prawne”. Zaczynamy od bardzo obszernego omówienia instytucji obietnicy sędziowskiej w prawie unijnym, by skończyć na lżejszej duchem, lecz poważnej w wydźwięku rozmowie o niedostatkach komunikacji prawniczej i projektowaniu usług w organach wymiaru sprawiedliwości. A po drodze zaglądamy do Księstwa Liechtensteinu, badamy zalety fundacji rodzinnych i analizujemy orzeczenia sądów polskich i unijnych.
„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 1/2021 już dostępny
Organ w toku sprawy ma pouczyć, czego brakuje do pozytywnej decyzji
Obowiązek taki wynika z art. 79a k.p.a., który obowiązuje już od kilku lat, ale wciąż jak się wydaje jest niezbyt często stosowany. Pouczenie jest przy tym obowiązkowe niezależnie od rodzaju sprawy – należy się stronom zarówno w sprawach dotyczących zasiłków, jak i pozwolenia na budowę.
Organ w toku sprawy ma pouczyć, czego brakuje do pozytywnej decyzji
Pozwolenie na wznowienie robót budowlanych nie wygasa po trzech latach
Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się ostatnio sprawą, w której rozważał możliwość zastosowania przepisu o trzyletnim terminie na rozpoczęcie robót budowlanych do pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, wydanego przez organy nadzoru budowlanego w odniesieniu do zalegalizowanej samowoli budowlanej. NSA wskazał, że terminu tego nie stosuje się w takim przypadku.
Pozwolenie na wznowienie robót budowlanych nie wygasa po trzech latach
„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 2 już dostępny
Półrocznik „Co do zasady. Studia i analizy prawne” jest naukowym odpowiednikiem portalu Co do zasady: skupia się na praktycznych aspektach stanowienia i stosowania prawa, ale w bardziej rozbudowanym, specjalistycznym ujęciu. Właśnie ukazał się jego drugi numer.
„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 2 już dostępny
Skuteczność zrzeczenia się odwołania a domniemanie doręczenia decyzji administracyjnej
Ostatnio dużo miejsca poświęca się kwestiom proceduralnym. Generalne zawieszenie terminów procesowych przez ustawę kryzysową w wielu przypadkach nie jest bowiem satysfakcjonujące dla stron, które potrzebują, aby sprawy się toczyły do przodu i prawo działało dalej.
Skuteczność zrzeczenia się odwołania a domniemanie doręczenia decyzji administracyjnej
Decyzja wydana… i co dalej?
Ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, a także wchodzące w życie z dnia na dzień obszerne zmiany prawa wymagają świeżego spojrzenia na wiele kwestii – w tym tak prozaicznych jak uostatecznienie się decyzji administracyjnej.
Decyzja wydana… i co dalej?
Postępowania administracyjne muszą trwać mimo epidemii
Ograniczenia związane ze stanem epidemii utrudniają życie każdemu z nas. Nie ma jednak podstaw, aby w toczących się postępowaniach administracyjnych były wstrzymywane czynności i rozpoznawanie spraw, zwłaszcza że może to doprowadzić do nawarstwiania się zaległości. Brak kar za bezczynność lub przewlekłość postępowania nie powinien być dla organów wymówką.
Postępowania administracyjne muszą trwać mimo epidemii
Budownictwo w czasach koronawirusa
Ustawa kryzysowa (czyli ustawa z 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) w jednym z przepisów wyłącza stosowanie Prawa budowlanego w zakresie związanym z pandemią koronawirusa. Jakie niesie to ze sobą korzyści i ryzyka?
Budownictwo w czasach koronawirusa
Gdy PESEL jest już w aktach, sąd administracyjny nie musi wzywać o jego uzupełnienie
Niedawnym orzeczeniem Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że choć po ostatniej nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wnoszący skargę do sądu administracyjnego jest obowiązany podać w niej swój numer PESEL, to jeżeli w aktach administracyjnych numer ten już się znajduje, niezasadne jest wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi w tym zakresie pod rygorem jej odrzucenia.
Gdy PESEL jest już w aktach, sąd administracyjny nie musi wzywać o jego uzupełnienie
Zmiany w postępowaniu cywilnym: dużo oczekiwań i nieco trudności
6 sierpnia br. opublikowana została gruntowna nowelizacja procedury cywilnej. Ustawa częściowo weszła w życie już 21 sierpnia, w większości jednak nowe przepisy są stosowane od 7 listopada. Co już można powiedzieć o nowych przepisach, czego się spodziewać, a czego obawiać?
Zmiany w postępowaniu cywilnym: dużo oczekiwań i nieco trudności