dr Maciej Kiełbowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Maciej Kiełbowski

Gdy przed sądem polskim trzeba stosować prawo obce
Przed polskimi sądami coraz częściej dochodzi do sporów z udziałem podmiotów zagranicznych. Sąd staje wówczas przed koniecznością wyboru właściwego prawa obcego oraz jego odpowiedniego zastosowania.
Gdy przed sądem polskim trzeba stosować prawo obce
Postanowienie sądu karnego informacją publiczną
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał niedawno, że postanowienie sądu karnego o zadaniu pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego stanowi informację publiczną i może zostać udostępnione osobie niebędącej stroną procesu karnego.
Postanowienie sądu karnego informacją publiczną
Umorzenie postępowania przez Trybunał nie przesądza sprawy
Skład Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął uchwałę odnoszącą się do skutku postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i obowiązywania przepisów o reformie rolnej umożliwiających zainteresowanym dochodzenie zwrotu nieruchomości.
Umorzenie postępowania przez Trybunał nie przesądza sprawy
Wysokie odszkodowanie uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że wykonanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne może zostać wstrzymane, jeżeli istnieją wątpliwości co do wysokości tego odszkodowania.
Wysokie odszkodowanie uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnia w orzekaniu przepisy Konstytucji
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie nie tylko w tekście Konstytucji, ale i w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych oraz administracyjnych, jak dowiódł ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnia w orzekaniu przepisy Konstytucji
Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego
To sąd, a nie strona, powinien ustalić, w jakim trybie należy prowadzić postępowanie we wniesionej sprawie.
Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego