„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 2/2021 już dostępny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 2/2021 już dostępny

Ukazał się piąty numer naszego naukowego półrocznika „Co do zasady. Studia i analizy prawne”. Wiele miejsca poświęcamy zagadnieniom podatkowym. Piszemy o odpowiedzialności członka zarządu spółki jako beneficjenta pomocy publicznej i o licencjach wieczystych – formalnie nieistniejących, a potrzebnych. Publikujemy też kolejny tekst poświęcony Księstwu Liechtensteinu, omawiamy bieżące orzecznictwo w formie glos, a numer kończymy wywiadem z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr. hab. Tomaszem Giaro.

W numerze:

  • Dopuszczalność udzielenia licencji wieczystej – pora na zmianę podejścia? (dr Monika A. Górska)
  • Ekonomiczna analiza podatków i ich rola w gospodarce na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych (dr Waldemar Szymański)
  • Podstawa opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finansowych dr Jakub Chowaniec  Liechtenstein: państwo małe, ale nowoczesne i znaczące w Europie. Część 2 – Nowa ustawa liechtensteińska o zaufanych technologiach typu blockchain i jej porównanie z podobnymi ustawami z innych jurysdykcji (Harald Marschner)
  • Odpowiedzialność członka zarządu spółki jako beneficjenta pomocy publicznej w kontekście zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie (Joanna Prokurat)
  • Współpraca w zakresie tax good governance na forum UE (dr Joanna Węgrzyn, Joanna Piskorz)
  • Wszyscy mamy prawo żyć w czystym środowisku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 maja 2021 r., III CZP 27/20 (Paulina Wojtkowska)
  • Kwalifikacja naruszenia jako znikomego w przypadku deliktu administracyjnego sankcjonowanego bezwzględnie karą pieniężną. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 2 marca 2021 r., II SA/Ol 885/20 (dr Maciej Kiełbowski)
  • O systemie kształcenia prawników i nowych wyzwaniach z tym związanych (rozmowa z prof. dr. hab. Tomaszem Giaro)

Zapraszamy do lektury i przypominamy, że łamy czasopisma są otwarte dla przedstawicieli całego środowiska prawniczego. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu (redakcja@wardynski.com.pl).

Kolejny numer ukaże się najpewniej w czerwcu 2022 r.

dr Maciej Kiełbowski, adwokat, zastępca redaktora naczelnego, kancelaria Wardyński i Wspólnicy