dr Maciej Kiełbowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Maciej Kiełbowski

Na postanowienie o odrzuceniu skargi służyć może albo skarga kasacyjna, albo zażalenie
Taki – nieoczywisty – wniosek płynie z analizy przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi po nowelizacji, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 roku. Wybór środka zaskarżenia uzależniony jest od tego, na jakiej podstawie wojewódzki sąd administracyjny skargę odrzucił.
Na postanowienie o odrzuceniu skargi służyć może albo skarga kasacyjna, albo zażalenie
Nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego
Przedsiębiorcy, jak i wszystkie inne osoby mające regularny kontakt z urzędami lub będące stronami postępowań administracyjnych, muszą mieć dostęp do aktualnego tekstu ustawy regulującej procedurę administracyjną. Na pewno przyda im się opublikowany kilka dni temu nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego.
Nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego
Mediacja po nowemu i jej wpływ na postępowanie sądowe
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego powodująca wzrost znaczenia mediacji i istotnie zmieniająca przepisy w tym zakresie. Będzie to miało wpływ także na przebieg postępowań sądowych wszczynanych po tej dacie.
Mediacja po nowemu i jej wpływ na postępowanie sądowe
Kserokopii dokumentu sąd nie może z góry pomijać
Przez dłuższy czas w orzecznictwie sądowym powszechnie przyjmowano, że kserokopia dokumentu – niepoświadczona za zgodność z oryginałem – w zasadzie nie ma mocy dowodowej. Wydaje się jednak, że tak ukształtowana linia orzecznicza ulega pewnej zmianie i kierunek ten należy zaaprobować.
Kserokopii dokumentu sąd nie może z góry pomijać
Uchyloną uchwałę rady gminy też można zaskarżyć
Akt prawa miejscowego można zaskarżyć, nawet jeśli już nie obowiązuje, co więcej – obowiązywał krótko, a na jego podstawie nie wydano żadnej decyzji administracyjnej.
Uchyloną uchwałę rady gminy też można zaskarżyć
Można dwa razy skontrolować ten sam akt prawa miejscowego
O tym, czy skarżącemu przysługuje ponowna skarga na dany akt prawa miejscowego, decyduje każdorazowo zakres poprzedniego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego oraz zmiana sytuacji prawnej skarżącego.
Można dwa razy skontrolować ten sam akt prawa miejscowego
Gdy pismo zostanie wysłane za pośrednictwem innego operatora, termin też będzie zachowany
Obecna regulacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i Prawa pocztowego jest na tyle zawiła, że nie można z miejsca odrzucać pisma wniesionego za pośrednictwem innego operatora niż operator wyznaczony. Kłóci się to bowiem z ochroną konstytucyjnego prawa do sądu.
Gdy pismo zostanie wysłane za pośrednictwem innego operatora, termin też będzie zachowany
Sąd administracyjny wyrokiem zastąpi decyzję
Prawdopodobnie najważniejszą, choć jednocześnie najbardziej kontrowersyjną zmianą wynikającą z ogłoszonej niedawno nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest umożliwienie sądom administracyjnym merytorycznego orzekania.
Sąd administracyjny wyrokiem zastąpi decyzję
WSA będzie mógł samodzielnie uwzględnić skargę kasacyjną
Opublikowana niedawno nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje, że wojewódzki sąd administracyjny, od którego wyroku złożona zostanie skarga kasacyjna, będzie mógł samodzielnie tę skargę uwzględnić.
WSA będzie mógł samodzielnie uwzględnić skargę kasacyjną
Zarzuty do interpretacji podatkowej będą wiązać sąd
Nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadza związanie sądu administracyjnego zarzutami skargi, jeśli skarga dotyczy indywidualnej interpretacji podatkowej.
Zarzuty do interpretacji podatkowej będą wiązać sąd
Ocena prawna i wskazania co do załatwienia sprawy będą wiązać szerzej
Uchwaloną nowelizacją ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozszerza się zakres związania oceną prawną i wskazaniami co do sposobu załatwienia sprawy przez organ administracji. Powinno się to przyczynić do szybszego załatwiania spraw.
Ocena prawna i wskazania co do załatwienia sprawy będą wiązać szerzej
Znacząca nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Szykuje się spora zmiana w postępowaniach sądowoadministracyjnych: nowelizacja, która wejdzie w życie 15 sierpnia 2015 roku, przewiduje ponad 80 zmian, w tym bardzo istotne.
Znacząca nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi