„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 2 już dostępny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 2 już dostępny

Półrocznik „Co do zasady. Studia i analizy prawne” jest naukowym odpowiednikiem portalu Co do zasady: skupia się na praktycznych aspektach stanowienia i stosowania prawa, ale w bardziej rozbudowanym, specjalistycznym ujęciu. Właśnie ukazał się jego drugi numer.

W numerze:

  • Penalizacja odwróconego łańcucha dystrybucji leków w Polsce (Artur Pietryka, Magdalena Kotowicz),
  • Koncepcja obywatelstwa Unii Europejskiej (Marek Danikowski),
  • Międzynarodowe oszustwo dystrybucyjne a konwencja CMR (Mateusz Kosiorowski),
  • Uchwały niewładcze organów jednostek samorządu terytorialnego (Magdalena Niziołek),
  • Zasady działania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Radosław Wasiak, Marek Dolatowski),
  • Zwolnienie od akcyzy zakładów energochłonnych (Mateusz Tchórzewski),
  • 100 lat pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie polskim – cz. 2 (Andrzej Madała),
  • Praktyki korupcyjne w umowach a wykonalność wyroków sądów polubownych (Aleksandra Stępniewska),
  • „Ważne powody” rozwiązania umowy (Stanisław Drozd),
  • Trendy w arbitrażu międzynarodowym (wywiad z prof. dr Aleksandrem Bělohlávkiem).

Zapraszamy do lektury i przypominamy, że łamy czasopisma są otwarte dla przedstawicieli całego środowiska prawniczego: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, komorników, pracowników administracji publicznej, pracowników naukowych, aplikantów itd. Zależy nam na pluralizmie specjalizacji i afiliacji autorów.

Chcemy też, by nasze czasopismo było narzędziem umożliwiającym jego autorom czynne uczestnictwo w procesie powstawania orzecznictwa. Uważamy bowiem, że celem środowiska prawniczego powinna być przede wszystkim dbałość o harmonijne funkcjonowanie całego systemu prawnego w Polsce.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dla autorów i procedurą recenzowania.

Kolejny numer ukaże się późną jesienią.

dr Maciej Kiełbowski, zastępca redaktora naczelnego, kancelaria Wardyński i Wspólnicy