„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 1/2021 już dostępny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

„Co do zasady. Studia i analizy prawne” – nr 1/2021 już dostępny

Ukazał się czwarty numer naszego naukowego półrocznika „Co do zasady. Studia i analizy prawne”. Zaczynamy od bardzo obszernego omówienia instytucji obietnicy sędziowskiej w prawie unijnym, by skończyć na lżejszej duchem, lecz poważnej w wydźwięku rozmowie o niedostatkach komunikacji prawniczej i projektowaniu usług w organach wymiaru sprawiedliwości. A po drodze zaglądamy do Księstwa Liechtensteinu, badamy zalety fundacji rodzinnych i analizujemy orzeczenia sądów polskich i unijnych.

W numerze:

  • O obietnicach i granicach sali sądowej w prawie europejskim (prof. UG dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz)
  • Liechtenstein: państwo małe, ale nowoczesne i znaczące w Europie. Część 1 – Powstanie suwerennego państwa, rozwój własnego systemu prawnego oraz otwarcie się na Europę i świat (Harald Marschner)
  • Fundacja rodzinna. Aspekty ekonomiczne i prawno‑podatkowe (dr Adrianna Lewandowska, dr Miłosz Kłosowiak, prof. SGH dr hab. Jacek Lipiec)
  • Fundacja prawa prywatnego jako instytucja zamawiająca? Glosa (w ujęciu praktycznym) do wyroku TSUE z 3 lutego 2021 r. w sprawach połączonych C-155/19 i C-156/19, Federazione Italiana Giuoco Calcio (dr Aleksandra Czajka)
  • Świadczenie in natura jako forma naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 września 2014 r., II CSK 795/13 (Maciej Zych)
  • Ratio legis według woli ustawodawcy czy według woli sądu? Glosa do wyroku WSA w Warszawie (III SA/Wa 469/19) na temat ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (Michał R. Nerwiński, Jagoda Jankowska)
  • Schematy podatkowe jako przedmiot interpretacji indywidualnej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2021 r., I FSK 1703/20 (Jeremiasz Kalus)
  • O komunikacji prawniczej, podróży przez sąd i potrzebie pozytywnej opowieści (rozmowa z Jarosławem Gwizdakiem)

Zapraszamy do lektury i przypominamy, że łamy czasopisma są otwarte dla przedstawicieli całego środowiska prawniczego. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu (redakcja@wardynski.com.pl).

Kolejny numer ukaże się późną jesienią.

dr Maciej Kiełbowski, adwokat, zastępca redaktora naczelnego, kancelaria Wardyński i Wspólnicy