Adam Studziński | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Adam Studziński

Gdy dłużnik wyzbywa się składnika majątku obciążonego rzeczowym zabezpieczeniem długu
Jedną z najczęstszych form uchylania się przez dłużników od wykonania zobowiązań wobec wierzycieli jest dokonywanie czynności (np. darowania) prowadzących do zbycia posiadanych składników majątku na rzecz członków rodziny lub osób trzecich (często podstawionych). Wierzyciel nie jest tu jednak bezbronny.
Gdy dłużnik wyzbywa się składnika majątku obciążonego rzeczowym zabezpieczeniem długu
Co grozi za pomoc nieuczciwemu dłużnikowi?
O odpowiedzialności za „pranie pieniędzy” w przypadku osób pomagających w działaniach nieuczciwych dłużników podejmowanych na szkodę wierzycieli.
Co grozi za pomoc nieuczciwemu dłużnikowi?
Odpowiedzialność odszkodowawcza osoby świadomie korzystającej z cudzego czynu niedozwolonego
Sąd Najwyższy stosunkowo rzadko wydaje orzeczenia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej tego, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody (czyli świadomie skorzystał z cudzego czynu niedozwolonego popełnionego na szkodę osoby trzeciej). Tym bardziej warto analizować jego wypowiedzi, gdyż można z nich wiele wyczytać na ten temat możliwości zastosowania i upowszechnienia tej instytucji.
Odpowiedzialność odszkodowawcza osoby świadomie korzystającej z cudzego czynu niedozwolonego
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za wadliwe decyzje podatkowe
Wadliwość (nielegalność) decyzji podatkowej to nie wszystko – trzeba jeszcze wykazać szkodę oraz normalny związek przyczynowy pomiędzy wydaniem takiej decyzji a szkodą.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za wadliwe decyzje podatkowe
Odpowiedzialność odszkodowawcza podżegacza
Jakie warunki muszą być spełnione, by można było pociągnąć do odpowiedzialności odszkodowawczej podżegacza na podstawie art. 422 k.c.
Odpowiedzialność odszkodowawcza podżegacza
Odpowiedzialność odszkodowawcza podżegacza, pomocnika oraz osoby, która świadomie skorzystała z wyrządzonej szkody
Nie wszyscy pamiętają, że za szkodę odpowiada nie tylko jej sprawca. Może dlatego niewiele osób dochodzi odszkodowania od podżegacza, pomocnika czy osoby, która świadomie skorzystała z wyrządzonej szkody. Tymczasem często jest to najskuteczniejsza metoda uzyskania odszkodowania.
Odpowiedzialność odszkodowawcza podżegacza, pomocnika oraz osoby, która świadomie skorzystała z wyrządzonej szkody
Sąd Najwyższy znów o premiach pieniężnych
Sąd Najwyższy podjął długo oczekiwaną uchwałę dotyczącą możliwości stosowania premii pieniężnych w rozliczeniach pomiędzy siecią handlową a dostawcą w świetle przepisów o „opłatach półkowych”.
Sąd Najwyższy znów o premiach pieniężnych
Czy opłata za umieszczenie towaru w gazetce reklamowej faktycznie jest „opłatą półkową”?
Zmienia się podejście sądów do kwestii wynagrodzenia sieci handlowych za usługi marketingowe świadczone na rzecz dostawców. Wiele pobieranych przez nie opłat trudno uznać za „opłaty półkowe”, gdyż stanowią one wynagrodzenie za działania podejmowane bezpośrednio w celu sprzedaży towarów dostawcy.
Czy opłata za umieszczenie towaru w gazetce reklamowej faktycznie jest „opłatą półkową”?
Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o zwrot tzw. „opłat półkowych”
W każdym sporze sądowym niezwykle ważne jest to, jakie okoliczności musi udowodnić każda ze stron, aby wygrać sprawę. Nie inaczej jest w sporach pomiędzy sieciami handlowymi a ich dostawcami, w których ci drudzy dochodzą roszczeń w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o zwrot tzw. „opłat półkowych”
Trybunał sobie a sądy sobie, czyli brak zgody co do opłat półkowych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat półkowych nie wpłynął na orzecznictwo. Sądy powszechne nadal uznają, że wszelkie opłaty pobierane przez sieci handlowe są niezgodne z prawem. Tymczasem Trybunał, potwierdzając konstytucyjność art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zalecał rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie, przy uwzględnieniu wiadomości specjalnych płynących z nauk ekonomicznych.
Trybunał sobie a sądy sobie, czyli brak zgody co do opłat półkowych
Odpowiedzialność za działania na szkodę wierzycieli
Nieuczciwi dłużnicy korzystają z całego łańcuszka osób trzecich, które pomagają udaremnić zaspokojenie wierzytelności. Do odpowiedzialności odszkodowawczej można jednak pociągnąć nie tylko osobę, która takim działaniem wyrządziła szkodę wierzycielom, ale także osobę, która świadomie z takiej szkody skorzystała.
Odpowiedzialność za działania na szkodę wierzycieli
Postępowanie cywilne przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi nie wyklucza dochodzenia odszkodowania w procesie karnym
Wydanie orzeczenia sądu cywilnego zobowiązującego do zapłaty wierzytelności z tytułu legalnych czynności cywilnoprawnych dłużnika nie stoi na przeszkodzie do orzeczenia obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej działaniem zmierzającym do udaremnienia wierzycielom zaspokojenia tej wierzytelności.
Postępowanie cywilne przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi nie wyklucza dochodzenia odszkodowania w procesie karnym