Adam Studziński | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Adam Studziński

Także sprawę karną można zakończyć polubownie
Środki prawne do polubownego zakończenia sprawy karnej zainicjowanej przez wierzyciela w celu wyegzekwowania wierzytelności uszczuplonej bezprawnymi działaniami dłużnika.
Także sprawę karną można zakończyć polubownie
Obowiązek naprawienia szkody - jak ustawodawca chroni pokrzywdzonego?
Warunki i zakres kompensacji szkody na podstawie art. 46 Kodeksu karnego
Obowiązek naprawienia szkody - jak ustawodawca chroni pokrzywdzonego?
Nie tylko dłużnik musi spłacać należność uszczuploną przestępstwem
Jeżeli doszło do karalnego niezaspokojenia należności wierzyciela, obowiązek naprawienia powstałej szkody może zostać nałożony także na osobę zarządzającą majątkiem dłużnika lub osobę, która była jego poplecznikiem w przestępstwie.
Nie tylko dłużnik musi spłacać należność uszczuploną przestępstwem
Skazujący wyrok karny pomaga uzyskać pełne odszkodowanie za szkody wyrządzone przestępstwem
Praktyczne skutki zasady mocy wiążącej prawomocnego wyroku skazującego w cywilnoprawnym procesie o odszkodowanie.
Skazujący wyrok karny pomaga uzyskać pełne odszkodowanie za szkody wyrządzone przestępstwem
Ochrona interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów
Wierzyciel dotknięty skutkami „ucieczki z majątkiem” przez dłużnika nie musi pozostać bierną ofiarą nieuczciwości.
Ochrona interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów
Nieuczciwy kontrahent zapłaci dług w ramach odpowiedzialności karnej
Ochrona interesów wierzycieli w ramach środka karnego „obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę” nałożonego na nieuczciwego dłużnika przez sąd karny.
Nieuczciwy kontrahent zapłaci dług w ramach odpowiedzialności karnej
Obrona przed zasiedzeniem nieruchomości przez Skarb Państwa - coraz szersze podstawy, coraz mniej czasu
W ramach prowadzonej obsługi prawnej kancelaria uzyskała niezwykle cenny pogląd prawny Sądu Najwyższego odnoszący się do zasiedzenia nieruchomości przez Skarb Państwa.
Obrona przed zasiedzeniem nieruchomości przez Skarb Państwa - coraz szersze podstawy, coraz mniej czasu
Przestępstwo udaremnienia wykonania orzeczenia stwierdzającego słuszność roszczeń wierzyciela
Wyzbycie się składników majątku, tak by powód nie mógł uzyskać na nich zabezpieczenia roszczenia dochodzonego przed sądem, może być uznane za przestępstwo – nawet jeżeli nie zostało jeszcze wydane orzeczenie stwierdzające istnienie obowiązku dłużnika.
Przestępstwo udaremnienia wykonania orzeczenia stwierdzającego słuszność roszczeń wierzyciela
Kodeks karny skarbowy przed Trybunał
Czy na pewno można karać za reklamowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych – zastanawiają się Adam Studziński i Radosław Teresiak, doradcy podatkowi z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Kodeks karny skarbowy przed Trybunał