Adam Studziński | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Adam Studziński

Jak sobie poradzić z dłużnikiem, który wdaje się w spór sądowy, aby nie płacić długu – ciąg dalszy
Warto brać udział w postępowaniach sądowych, których wynik może być dla nas krzywdzący. W ten sposób można zapobiec wydaniu orzeczeń zgodnych z nieuczciwymi intencjami dłużników oraz ich popleczników.
Jak sobie poradzić z dłużnikiem, który wdaje się w spór sądowy, aby nie płacić długu – ciąg dalszy
Gdy dłużnik wdaje się w spór sądowy, aby nie płacić długu
Nieuczciwi dłużnicy coraz śmielej wykorzystują postępowania sądowe, aby fikcyjnie pozbyć się środków na zapłatę długu. Uważają, że jeśli uzyskają prawomocny wyrok, który każe im np. zapłacić określoną kwotę na czyjąś rzecz, wierzyciel nie będzie mógł tej zapłaty zakwestionować. Czy jednak wierzyciel jest całkiem bezbronny? Tą publikacją otwieramy cykl artykułów poświęconych temu, na co zwrócić uwagę i jak reagować, gdy nasz dłużnik wszczyna proces sądowy, którego skutkiem może być jego niewypłacalność.
Gdy dłużnik wdaje się w spór sądowy, aby nie płacić długu
Alimenty dla bliskich dłużnika mogą zostać uznane za krzywdzące jego wierzycieli
Działanie dłużnika na korzyść osoby trzeciej – uprawnionego do alimentów – może prowadzić do naruszenia interesów innych wierzycieli i do niemożliwości zaspokojenia ich wierzytelności z majątku dłużnika. Uprawnia to wierzycieli do sięgnięcia po ochronę prawną z art. 527 – art. 534 k.c. Skargą pauliańską można ubezskutecznić m.in. czynność, na podstawie której ustanowiono alimenty.
Alimenty dla bliskich dłużnika mogą zostać uznane za krzywdzące jego wierzycieli
Ustalenie nieważności oszukańczej umowy jako alternatywa dla jej ubezskutecznienia na podstawie art. 59 k.c.
Minął już rok od dnia, w którym nasz kontrahent zawarł z osobą trzecią umowę, która uniemożliwia faktyczne wykonanie naszej umowy zawartej wcześniej z tym kontrahentem. Czy wobec upływu rocznego terminu z art. 59 k.c. mamy jeszcze jakieś szanse na wyeliminowanie z obrotu prawnego umowy fraudacyjnej, która krzywdzi nas jako wierzyciela?
Ustalenie nieważności oszukańczej umowy jako alternatywa dla jej ubezskutecznienia na podstawie art. 59 k.c.
Dłużnik wyzbył się majątku, zanim jego dług stał się wymagalny – czy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej?
Zawarta została umowa o roboty budowlane. Inwestor, zanim jeszcze wykonawca przystąpił do prac budowlanych, wyzbył się wartościowych składników swego majątku, na których wykonawca mógłby zaspokoić roszczenie związane z wynagrodzeniem należnym dopiero po wykonaniu umówionych robót budowlanych. Czy wykonawca w takiej sytuacji może skorzystać  z szerokiej ochrony wynikającej ze skargi pauliańskiej? 
Dłużnik wyzbył się majątku, zanim jego dług stał się wymagalny – czy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej?
Nowy serwis tematyczny Ochrona wierzycieli
Z myślą o wierzycielach uruchomiliśmy na naszym portalu serwis Ochrona wierzycieli w całości poświęcony temu, co może zrobić wierzyciel, gdy dłużnik bezprawnie uchyla się od zapłaty (albo realizacji innych zobowiązań).
Nowy serwis tematyczny Ochrona wierzycieli
Dobry system compliance może pomóc ochronić firmę przed nieuczciwymi dłużnikami
Dochodzenie roszczeń i odzyskiwanie długów jest słusznym prawem każdego wierzyciela, tak samo jak sprawdzanie wiarygodności partnerów. Warto jednak robić to mądrze i roztropnie. Stawką są nie tylko pieniądze, ale też nasza reputacja – mówi Jarosław Szeląg, menedżer ds. prawnych i compliance officer w instytucji finansowej działającej na rynku motoryzacyjnym.
Dobry system compliance może pomóc ochronić firmę przed nieuczciwymi dłużnikami
Operacyjne metody ustalania składników i wartości masy spadkowej
Trzecia rozmowa z Tomaszem Mostowskim, licencjonowanym detektywem z firmy detektywistycznej LegalPlus
 
Operacyjne metody ustalania składników i wartości masy spadkowej
Jak nieuczciwi dłużnicy ukrywają swój majątek i swoje dochody
Druga rozmowa z Tomaszem Mostowskim, licencjonowanym detektywem z firmy detektywistycznej LegalPlus
Jak nieuczciwi dłużnicy ukrywają swój majątek i swoje dochody
Jak detektyw może pomóc w sprawie przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi?
Pierwsza rozmowa z Tomaszem Mostowskim, licencjonowanym detektywem z firmy detektywistycznej LegalPlus
Jak detektyw może pomóc w sprawie przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi?
Kiedy dłużnik odrzuca spadek ze szkodą dla wierzyciela
Dłużnik, chcąc uchylić się od wykonania swych zobowiązań, może podejmować różne działania w związku z możliwym jego powołaniem do spadkobrania po osobie trzeciej. Może próbować zataić skład lub wartość masy spadkowej. Może nawet odrzucić spadek, działając przed sądem lub notariuszem – wobec czego wierzyciel nie jest jednak bezbronny. Chcemy naszym czytelnikom przybliżyć instrument prawny służący ochronie interesów wierzycieli w sytuacji odrzucenia spadku przez dłużnika.
Kiedy dłużnik odrzuca spadek ze szkodą dla wierzyciela
Gdy dłużnik umiera albo dostaje spadek. Co może zrobić wierzyciel, aby ustalić masę spadkową?
Jednym z problemów mogących dotykać wierzyciela jest śmierć dłużnika. Wierzyciel w takiej sytuacji, jeżeli chce odzyskać swoją wierzytelność, jest niejako zmuszony jak najszybciej ustalić wartość spadku, który pozostał po zmarłym dłużniku, a także to, czy jego wierzytelność została w tym spadku uwzględniona oraz kto z grona potencjalnych spadkobierców i w jakim stopniu będzie odpowiedzialny za zobowiązania dłużnika.
Gdy dłużnik umiera albo dostaje spadek. Co może zrobić wierzyciel, aby ustalić masę spadkową?