Nowy serwis tematyczny Ochrona wierzycieli | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowy serwis tematyczny Ochrona wierzycieli

Z myślą o wierzycielach uruchomiliśmy na naszym portalu serwis Ochrona wierzycieli w całości poświęcony temu, co może zrobić wierzyciel, gdy dłużnik bezprawnie uchyla się od zapłaty (albo realizacji innych zobowiązań).

Im dłużej trzymasz cudze pieniądze, tym bardziej uważasz je za swoje, tym trudniej jest ci się z nimi rozstać i tym bardziej nienawidzisz tego, komu masz je oddać.

Ten aforyzm znakomicie oddaje niestety sytuację w Polsce. Od 20 lat zajmujemy się sprawami wierzycieli, których dotykają najróżniejsze postacie nielojalności czy zgoła nieuczciwości dłużniczej. I z przekonaniem stwierdzamy, że obecnie wierzyciele w Polsce są w najgorszej sytuacji od lat. W przekonaniu tym nie jesteśmy odosobnieni – podobne wnioski płyną z ubiegłorocznego raportu Konfederacji Lewiatan oraz tegorocznego raportu Związku Banków Polskich. Dłużnicy mają coraz mniej skrupułów przed uchylaniem się od wykonywania swych zobowiązań, a nawet przejawiają zachowania agresywne wobec wierzycieli. 

Z myślą o wierzycielach – bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, obserwacjach i przemyśleniach – uruchamiamy na Co do zasady serwis tematyczny prezentujący instrumenty prawne przydatne w walce z nieuczciwymi dłużnikami.

Wiele miejsca poświęcamy skardze pauliańskiej, która jest podstawowym instrumentem ochrony wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik ucieka z majątkiem.

Piszemy, jak ochronić realne wykonanie umowy, które może być zagrożone nieuczciwymi wybiegami dłużnika.

Omawiamy dodatkowe instrumenty ochrony wierzycieli z zakresu prawa cywilnego i karnego – w tym możliwość dochodzenia odszkodowania od współsprawców, podżegaczy oraz osób, które świadomie skorzystały ze szkody wyrządzonej wierzycielom.  

Wyjaśniamy, dlaczego i jak wierzyciel powinien angażować się w sprawy spadkowe dotyczące dłużnika. Piszemy o zabezpieczeniach i egzekucji.

Publikujemy też rozmowy z detektywami pomagającymi ustalić i odszukać majątek ukrywany przez dłużników oraz z ekspertami z innych dziedzin, których spostrzeżenia mogą być przydatne dla wierzycieli.

Zapraszamy na https://codozasady.pl/c/ochrona-wierzycieli

Jan Ciećwierz, adwokat, Adam Studziński, adwokat, praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy