rynki kapitałowe | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

rynki kapitałowe

Zmiana ustawy o ofercie publicznej w kontekście transakcji na rynku kapitałowym
Nowelizacja zmienia definicję oferty publicznej, zakres wyjątków od obowiązku prospektowego, wprowadza tzw. ofertę kaskadową i zmienia zasady odpowiedzialności za informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym.
Zmiana ustawy o ofercie publicznej w kontekście transakcji na rynku kapitałowym
Czy dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi obowiązuje już w Polsce?
Polska nie przyjęła jeszcze przepisów implementujących dyrektywę ZAFI, ale nie oznacza to, że przez najbliższe miesiące, czyli do czasu ich przyjęcia, nic się nie zmieni na polskim rynku private equity i funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Czy dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi obowiązuje już w Polsce?
Po co instytucji finansowej paszport?
Instytucje finansowe zarejestrowane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą swobodnie świadczyć usługi finansowe na terenie innych państw członkowskich. Dzieje się tak za sprawą zasady jednolitego paszportu (tzw. single passport rule).
Po co instytucji finansowej paszport?
Kłopoty z walnymi zgromadzeniami
Niejasne przepisy powodują, że z prowadzeniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy może się wiązać wiele problemów praktycznych. Dyskutowali o nich uczestnicy IV Kongresu Prawników Spółek Giełdowych.
Kłopoty z walnymi zgromadzeniami
Czemu służą umowy "lock up"
Standard rynkowy wymaga, aby dotychczasowi znaczący akcjonariusze debiutującej na giełdzie spółki powstrzymali się od sprzedaży akcji w trakcie kilku do kilkunastu miesięcy od zakończenia pierwszej oferty publicznej (IPO).
Czemu służą umowy "lock up"
Spółki notowane na GPW nadal nie muszą przeprowadzać elektronicznych walnych zgromadzeń
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW nie nałożyły na spółki obowiązku przeprowadzania walnych zgromadzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Spółki notowane na GPW nadal nie muszą przeprowadzać elektronicznych walnych zgromadzeń
Przyszłość sekurytyzacji
Efektem niedawno opublikowanych rekomendacji Financial Stability Board może być bardziej rygorystyczne uregulowanie transakcji sekurytyzacyjnych.
Przyszłość sekurytyzacji
Rok 2013 przyniesie kolejne zmiany w prawie rynku kapitałowego
2013 rok przyniesienie szereg zmian w dwóch kluczowych dla rynku kapitałowego ustawach, tj. w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w ustawie o ofercie publicznej.
Rok 2013 przyniesie kolejne zmiany w prawie rynku kapitałowego
Krótka sprzedaż - nowe obowiązki informacyjne
1 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego.
Krótka sprzedaż - nowe obowiązki informacyjne
Czy przed przejęciem można się bronić?
Gdy pojawiają się publiczne informacje o planowanych wrogich przejęciach spółek giełdowych, pojawia się pytanie, czy spółka może temu przeciwdziałać.
Czy przed przejęciem można się bronić?
Nowe zasady rozliczeń na rynku kapitałowym
W dniu 28 czerwca 2012 roku uchwalona została nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jej głównym celem jest przygotowanie polskiego rynku kapitałowego na wejście w życie przygotowywanego rozporządzenia EMIR.
Nowe zasady rozliczeń na rynku kapitałowym
Dyrektywa AIFM, czyli kolejne zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych
Z dniem 22 lipca 2013 roku upłynie termin implementacji postanowień dyrektywy AIFM. Już teraz warto zapoznać się z jej treścią, gdyż wprowadzi ona szereg zmian, które mają zharmonizować rynek zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Dyrektywa AIFM, czyli kolejne zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych