rynki kapitałowe | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

rynki kapitałowe

Rok 2013 przyniesie kolejne zmiany w prawie rynku kapitałowego
2013 rok przyniesienie szereg zmian w dwóch kluczowych dla rynku kapitałowego ustawach, tj. w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w ustawie o ofercie publicznej.
Rok 2013 przyniesie kolejne zmiany w prawie rynku kapitałowego
Krótka sprzedaż - nowe obowiązki informacyjne
1 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego.
Krótka sprzedaż - nowe obowiązki informacyjne
Czy przed przejęciem można się bronić?
Gdy pojawiają się publiczne informacje o planowanych wrogich przejęciach spółek giełdowych, pojawia się pytanie, czy spółka może temu przeciwdziałać.
Czy przed przejęciem można się bronić?
Nowe zasady rozliczeń na rynku kapitałowym
W dniu 28 czerwca 2012 roku uchwalona została nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jej głównym celem jest przygotowanie polskiego rynku kapitałowego na wejście w życie przygotowywanego rozporządzenia EMIR.
Nowe zasady rozliczeń na rynku kapitałowym
Dyrektywa AIFM, czyli kolejne zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych
Z dniem 22 lipca 2013 roku upłynie termin implementacji postanowień dyrektywy AIFM. Już teraz warto zapoznać się z jej treścią, gdyż wprowadzi ona szereg zmian, które mają zharmonizować rynek zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Dyrektywa AIFM, czyli kolejne zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych
Rekomendacja rekomendacji nierówna
Inwestorzy często nie mają czasu analizować wielu różnorodnych czynników wpływających na cenę akcji na giełdzie, więc poszukują konkretnej i syntetycznej porady, w co zainwestować. Nie każdy może udzielać takich porad.
Rekomendacja rekomendacji nierówna
Wekslowy know-how
Wystarczy wpisać do wyszukiwarki Google hasło „problem z wekslem”, żeby w ciągu pół sekundy pojawiło się 254 000 wyników. Pobieżna analiza wskazuje, że weksel stał się zmorą w obrocie gospodarczym.
Wekslowy know-how
Danuta Pajewska: Dual listing zwiększa możliwości pozyskania kapitału
Rozmowa z Danutą Pajewską, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, o zaletach notowania akcji równolegle na kilku giełdach papierów wartościowych.
Danuta Pajewska: Dual listing zwiększa możliwości pozyskania kapitału
Do czego mogą służyć akcje?
Na przykład do ochrony roszczeń wierzyciela. W tym celu trzeba ustanowić na nich zabezpieczenie. Akcje mogą być przedmiotem zastawu zwykłego, zastawu rejestrowego, zabezpieczenia finansowego, a także przewłaszczenia na zabezpieczenie i blokady.
Do czego mogą służyć akcje?
Co ma małżonek akcjonariusza do akcji?
Każdy z małżonków może nabyć akcje spółki publicznej i zapisać je na należącym tylko do siebie rachunku papierów wartościowych. Czy w takiej sytuacji drugi z małżonków także może być beneficjentem praw z tych akcji?
Co ma małżonek akcjonariusza do akcji?
Nowe zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących systemy płatności oraz rozrachunku papierów wartościowych
Zmiany w przepisach dotyczących systemu płatności oraz systemu rozrachunku papierów wartościowych, poszerzenie definicji zagranicznego postępowania upadłościowego, wprowadzenie systemu interoperacyjnego – to niektóre zmiany obowiązujące od 2 marca 2012 r.
Nowe zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących systemy płatności oraz rozrachunku papierów wartościowych
Komitet audytu w spółkach publicznych
Jeśli spółka wybiera się na giełdę, powinna powołać w radzie nadzorczej komitet audytu, w skład którego musi wejść niezależna osoba z kwalifikacjami w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
Komitet audytu w spółkach publicznych