rynki kapitałowe | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

rynki kapitałowe

Obrót wirtualną walutą i transakcje pochodne dotyczące wirtualnych walut w świetle regulacji obrotu instrumentami finansowymi
Podejmującym próbę ustalenia natury prawnej wirtualnych walut, wyłączono raczej możliwość zakwalifikowania waluty wirtualnej do kategorii instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (UOIF).
Obrót wirtualną walutą i transakcje pochodne dotyczące wirtualnych walut w świetle regulacji obrotu instrumentami finansowymi
Kogo będzie dotyczyła dyrektywa AIFM w Polsce?
Ustawa o zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi raczej nie obejmie spółek celowych, ale w pewnych sytuacjach może oprócz spółek kapitałowych objąć również spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.
Kogo będzie dotyczyła dyrektywa AIFM w Polsce?
Czy papier jest potrzebny?
Przeprowadzając transakcję, której przedmiotem są akcje, należy przede wszystkim prawidłowo sformułować umowę zbycia akcji oraz właściwie wykonać czynności niezbędne do skutecznego przeniesienia praw z akcji na nabywcę.
Czy papier jest potrzebny?
Transakcje a prawo do głosu z akcji spółki publicznej
Może się zdarzyć, że akcjonariusz spółki nie będzie uprawniony do głosowania w trakcie walnego zgromadzenia spółki publicznej.
Transakcje a prawo do głosu z akcji spółki publicznej
Czy stroną umowy o subpartycypację z bankiem może być zagraniczny fundusz inwestycyjny?
Z literalnej interpretacji przepisów Prawa bankowego i ustawy o funduszach inwestycyjnych wynika niestety odpowiedź przecząca.
Czy stroną umowy o subpartycypację z bankiem może być zagraniczny fundusz inwestycyjny?
Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Reżim odpowiedzialności administracyjnej kierowany do osób fizycznych przypomina reżim odpowiedzialności karnej. Dlatego trzeba zagwarantować jednostce prawa proceduralne i ograniczyć wszelkie elementy, które czyniłyby sytuację jednostki niepewną.
Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych
Zakończyły się prace nad dyrektywą w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach. Zmiany mają poprawić przejrzystość informacji przekazywanych przez spółki giełdowe.
Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych
Inwestycje kapitałowe członków zarządów spółek publicznych
Członka zarządu, mającego dostęp do informacji poufnych spółki, obejmuje cała seria ograniczeń dotyczących nabywania lub zbywania akcji tej spółki – zarówno na własny, jak i na cudzy rachunek.
Inwestycje kapitałowe członków zarządów spółek publicznych
Zmiana ustawy o ofercie publicznej w kontekście transakcji na rynku kapitałowym
Nowelizacja zmienia definicję oferty publicznej, zakres wyjątków od obowiązku prospektowego, wprowadza tzw. ofertę kaskadową i zmienia zasady odpowiedzialności za informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym.
Zmiana ustawy o ofercie publicznej w kontekście transakcji na rynku kapitałowym
Czy dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi obowiązuje już w Polsce?
Polska nie przyjęła jeszcze przepisów implementujących dyrektywę ZAFI, ale nie oznacza to, że przez najbliższe miesiące, czyli do czasu ich przyjęcia, nic się nie zmieni na polskim rynku private equity i funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Czy dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi obowiązuje już w Polsce?
Po co instytucji finansowej paszport?
Instytucje finansowe zarejestrowane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą swobodnie świadczyć usługi finansowe na terenie innych państw członkowskich. Dzieje się tak za sprawą zasady jednolitego paszportu (tzw. single passport rule).
Po co instytucji finansowej paszport?
Kłopoty z walnymi zgromadzeniami
Niejasne przepisy powodują, że z prowadzeniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy może się wiązać wiele problemów praktycznych. Dyskutowali o nich uczestnicy IV Kongresu Prawników Spółek Giełdowych.
Kłopoty z walnymi zgromadzeniami