rynki kapitałowe | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

rynki kapitałowe

Transakcje a prawo do głosu z akcji spółki publicznej
Może się zdarzyć, że akcjonariusz spółki nie będzie uprawniony do głosowania w trakcie walnego zgromadzenia spółki publicznej.
Transakcje a prawo do głosu z akcji spółki publicznej
Czy stroną umowy o subpartycypację z bankiem może być zagraniczny fundusz inwestycyjny?
Z literalnej interpretacji przepisów Prawa bankowego i ustawy o funduszach inwestycyjnych wynika niestety odpowiedź przecząca.
Czy stroną umowy o subpartycypację z bankiem może być zagraniczny fundusz inwestycyjny?
Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Reżim odpowiedzialności administracyjnej kierowany do osób fizycznych przypomina reżim odpowiedzialności karnej. Dlatego trzeba zagwarantować jednostce prawa proceduralne i ograniczyć wszelkie elementy, które czyniłyby sytuację jednostki niepewną.
Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych
Zakończyły się prace nad dyrektywą w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach. Zmiany mają poprawić przejrzystość informacji przekazywanych przez spółki giełdowe.
Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych
Inwestycje kapitałowe członków zarządów spółek publicznych
Członka zarządu, mającego dostęp do informacji poufnych spółki, obejmuje cała seria ograniczeń dotyczących nabywania lub zbywania akcji tej spółki – zarówno na własny, jak i na cudzy rachunek.
Inwestycje kapitałowe członków zarządów spółek publicznych
Zmiana ustawy o ofercie publicznej w kontekście transakcji na rynku kapitałowym
Nowelizacja zmienia definicję oferty publicznej, zakres wyjątków od obowiązku prospektowego, wprowadza tzw. ofertę kaskadową i zmienia zasady odpowiedzialności za informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym.
Zmiana ustawy o ofercie publicznej w kontekście transakcji na rynku kapitałowym
Czy dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi obowiązuje już w Polsce?
Polska nie przyjęła jeszcze przepisów implementujących dyrektywę ZAFI, ale nie oznacza to, że przez najbliższe miesiące, czyli do czasu ich przyjęcia, nic się nie zmieni na polskim rynku private equity i funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Czy dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi obowiązuje już w Polsce?
Po co instytucji finansowej paszport?
Instytucje finansowe zarejestrowane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą swobodnie świadczyć usługi finansowe na terenie innych państw członkowskich. Dzieje się tak za sprawą zasady jednolitego paszportu (tzw. single passport rule).
Po co instytucji finansowej paszport?
Kłopoty z walnymi zgromadzeniami
Niejasne przepisy powodują, że z prowadzeniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy może się wiązać wiele problemów praktycznych. Dyskutowali o nich uczestnicy IV Kongresu Prawników Spółek Giełdowych.
Kłopoty z walnymi zgromadzeniami
Czemu służą umowy "lock up"
Standard rynkowy wymaga, aby dotychczasowi znaczący akcjonariusze debiutującej na giełdzie spółki powstrzymali się od sprzedaży akcji w trakcie kilku do kilkunastu miesięcy od zakończenia pierwszej oferty publicznej (IPO).
Czemu służą umowy "lock up"
Spółki notowane na GPW nadal nie muszą przeprowadzać elektronicznych walnych zgromadzeń
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW nie nałożyły na spółki obowiązku przeprowadzania walnych zgromadzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Spółki notowane na GPW nadal nie muszą przeprowadzać elektronicznych walnych zgromadzeń
Przyszłość sekurytyzacji
Efektem niedawno opublikowanych rekomendacji Financial Stability Board może być bardziej rygorystyczne uregulowanie transakcji sekurytyzacyjnych.
Przyszłość sekurytyzacji