rynki kapitałowe | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

rynki kapitałowe

Rekomendacja rekomendacji nierówna
Inwestorzy często nie mają czasu analizować wielu różnorodnych czynników wpływających na cenę akcji na giełdzie, więc poszukują konkretnej i syntetycznej porady, w co zainwestować. Nie każdy może udzielać takich porad.
Rekomendacja rekomendacji nierówna
Wekslowy know-how
Wystarczy wpisać do wyszukiwarki Google hasło „problem z wekslem”, żeby w ciągu pół sekundy pojawiło się 254 000 wyników. Pobieżna analiza wskazuje, że weksel stał się zmorą w obrocie gospodarczym.
Wekslowy know-how
Danuta Pajewska: Dual listing zwiększa możliwości pozyskania kapitału
Rozmowa z Danutą Pajewską, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, o zaletach notowania akcji równolegle na kilku giełdach papierów wartościowych.
Danuta Pajewska: Dual listing zwiększa możliwości pozyskania kapitału
Do czego mogą służyć akcje?
Na przykład do ochrony roszczeń wierzyciela. W tym celu trzeba ustanowić na nich zabezpieczenie. Akcje mogą być przedmiotem zastawu zwykłego, zastawu rejestrowego, zabezpieczenia finansowego, a także przewłaszczenia na zabezpieczenie i blokady.
Do czego mogą służyć akcje?
Co ma małżonek akcjonariusza do akcji?
Każdy z małżonków może nabyć akcje spółki publicznej i zapisać je na należącym tylko do siebie rachunku papierów wartościowych. Czy w takiej sytuacji drugi z małżonków także może być beneficjentem praw z tych akcji?
Co ma małżonek akcjonariusza do akcji?
Nowe zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących systemy płatności oraz rozrachunku papierów wartościowych
Zmiany w przepisach dotyczących systemu płatności oraz systemu rozrachunku papierów wartościowych, poszerzenie definicji zagranicznego postępowania upadłościowego, wprowadzenie systemu interoperacyjnego – to niektóre zmiany obowiązujące od 2 marca 2012 r.
Nowe zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących systemy płatności oraz rozrachunku papierów wartościowych
Komitet audytu w spółkach publicznych
Jeśli spółka wybiera się na giełdę, powinna powołać w radzie nadzorczej komitet audytu, w skład którego musi wejść niezależna osoba z kwalifikacjami w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
Komitet audytu w spółkach publicznych
Zezwolenia dewizowe i sprawozdania dewizowe
Choć prawo dewizowe już tylko w wyjątkowych sytuacjach zobowiązuje do posiadania zezwoleń dewizowych, to nie można zapominać o obowiązkach sprawozdawczych wobec NBP.
Zezwolenia dewizowe i sprawozdania dewizowe
Zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
Elektroniczne walne zgromadzenia w spółkach publicznych od 2013 roku. Od 2012 roku spółki notowane na giełdzie muszą dementować nieprawdziwe informacje na swój temat oraz informować o zasadach prowadzenia działalności pozabiznesowej (np. sponsoringu).
Zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
Co akcjonariusz spółki publicznej ma prawo wiedzieć o spółce
Podczas walnych zgromadzeń spółek giełdowych akcjonariusze mają prawo zadawać pytania dotyczące spraw spółki, ale nie na wszystkie z nich zarząd ma obowiązek – i prawo – odpowiedzieć.
Co akcjonariusz spółki publicznej ma prawo wiedzieć o spółce
Rachunki zbiorcze papierów wartościowych w Polsce
Od 2012 roku zagraniczni inwestorzy, którzy chcieliby bezpośrednio inwestować w instrumenty finansowe w Polsce, nie będą już musieli zakładać rachunków papierów wartościowych w polskich domach maklerskich czy bankach powierniczych.
Rachunki zbiorcze papierów wartościowych w Polsce
Dyrektywa UCITS IV nie została implementowana na czas - jak sobie radzić?
30 czerwca 2011 r. bezskutecznie upłynął termin implementacji dyrektywy UCITS IV. Tymczasem na stronach Ministerstwa Finansów opublikowany został pierwszy projekt ustawy wprowadzającej postanowienia dyrektywy do ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Dyrektywa UCITS IV nie została implementowana na czas - jak sobie radzić?