prawo spółek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo spółek

Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą
Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przez niego tej funkcji.
Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą
O nabyciu udziałów trzeba zawiadomić spółkę
Transakcja nabycia udziałów w spółce kończy się najczęściej z chwilą podpisania stosownej umowy, ale to nie jest jeszcze koniec obowiązków nabywcy. Ich niedopełnienie skutkuje niemożnością uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników.
O nabyciu udziałów trzeba zawiadomić spółkę
Czy wypłaty na rzecz wspólników nie będą ograniczane wysokością kapitału zakładowego?
Coraz realniejszych kształtów nabiera wizja spółki z o.o. bez kapitału zakładowego albo z kapitałem zakładowym w symbolicznej wysokości, na wzór rozwiązań przyjętych w systemach common law.
Czy wypłaty na rzecz wspólników nie będą ograniczane wysokością kapitału zakładowego?
Zasady zwrotu dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
W umowie spółki można zawrzeć zapis dotyczący zasad zwrotu dopłat wspólnikom. Brak takiego zapisu oznacza, że obowiązują zasady przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.
Zasady zwrotu dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zaskarżanie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w spółkach kapitałowych
Przy zaskarżaniu uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy brać pod uwagę głównie prawidłowość jego sporządzenia oraz zatwierdzenia, a nie zasadność biznesową określonych pozycji w nim zawartych.
Zaskarżanie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w spółkach kapitałowych
Czy syndyk, zarządca i nadzorca sądowy mogą wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników?
Odpowiedź będzie uzależniona od tego, czy mamy do czynienia z uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o., której wspólnikiem jest upadły, czy z uchwałą zgromadzenia wspólników upadłej spółki z o.o., dla której jeden z tych podmiotów został ustanowiony.
Czy syndyk, zarządca i nadzorca sądowy mogą wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników?
Koszty uzyskania przychodów przy podwyższeniu kapitału zakładowego
Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego (np. opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych), nie są kosztami uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT.
Koszty uzyskania przychodów przy podwyższeniu kapitału zakładowego
Będzie łatwiej złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości
22 grudnia 2010 roku, po 14-dniowym vacatio legis, weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego. Dzięki niej dłużnik będzie mógł uzupełnić wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie siedmiu dni, dotrzymując pierwotnego terminu złożenia.
Będzie łatwiej złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości
Zakaz dyskryminacji dotyczy także członków zarządu
Członek zarządu spółki kapitałowej może zostać uznany za pracownika w rozumieniu dyrektywy Rady 92/85. W konsekwencji odwołanie kobiety w ciąży z funkcji członka zarządu spółki z o.o. może być skutecznie kwestionowane jako przejaw dyskryminacji.
Zakaz dyskryminacji dotyczy także członków zarządu
Czy rok podatkowy może trwać dłużej niż 12 miesięcy?
Rok podatkowy nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym. W wyjątkowych sytuacjach rok podatkowy może być innym okresem dwunastomiesięcznym, a w przypadku nowo powstałej spółki założonej w drugiej połowie roku kalendarzowego – nawet okresem dłuższym.
Czy rok podatkowy może trwać dłużej niż 12 miesięcy?
Grupy kapitałowe tylko jawne?
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzającej regulacje prawa holdingowego (koncernowego, grup spółek) i normującej relacje prywatnoprawne pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi.
Grupy kapitałowe tylko jawne?
Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki za naruszenie prawa antymonopolowego
Kiedy członek zarządu odpowiada za zawarcie zmowy cenowej, wyjaśnia Sabina Famirska z Zespołu Prawa Konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki za naruszenie prawa antymonopolowego