prawo spółek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo spółek

Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową
Od 1 lipca br. działalność prowadzoną przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną można przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową przejmującą wszelkie przywileje, prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego – poza ulgami podatkowymi.
Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony pod groźbą kary
Spółki oraz inne podmioty zbiorowe nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za czyn zabroniony pod groźbą kary, popełniony przez prezesa lub członka zarządu.
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony pod groźbą kary
Treść pism i zamówień spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej
Kodeks spółek handlowych przewiduje szereg obowiązków informacyjnych dotyczących spółek kapitałowych i nie tylko, których niedopełnienie może powodować dotkliwe konsekwencje dla osób odpowiedzialnych za zaniedbania w tym zakresie.
Treść pism i zamówień spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej
Zawieszenie działalności gospodarczej
Jeżeli działalność gospodarcza przestała przynosić spodziewane korzyści, zamiast ją kończyć, można ją na pewien czas zawiesić. Jak to zrobić skutecznie i zgodnie z prawem?
Zawieszenie działalności gospodarczej
Sposób zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
Z Kodeksu spółek handlowych wynika, iż zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji następuje w drodze uchwały wspólników. Trudno zatem zaaprobować stanowisko Sądu Najwyższego, że w takiej sytuacji niezbędne jest zawarcie umowy przez wspólników.
Sposób zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
Kiedy osoba zarządzająca spółką może odpowiadać karnie za zanieczyszczenie środowiska
Przepisy pozwalają pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko spółki prowadzące niezgodną z prawem działalność szkodliwą dla środowiska, lecz również ich kadrę zarządzającą.
Kiedy osoba zarządzająca spółką może odpowiadać karnie za zanieczyszczenie środowiska
Wykonywanie praw udziałowych przez nabywcę akcji imiennych
Czy nabywca akcji imiennych może korzystać z pełni praw udziałowych bezpośrednio po nabyciu akcji?
Wykonywanie praw udziałowych przez nabywcę akcji imiennych
Co akcjonariusz spółki publicznej ma prawo wiedzieć o spółce
Podczas walnych zgromadzeń spółek giełdowych akcjonariusze mają prawo zadawać pytania dotyczące spraw spółki, ale nie na wszystkie z nich zarząd ma obowiązek – i prawo – odpowiedzieć.
Co akcjonariusz spółki publicznej ma prawo wiedzieć o spółce
Zbycie przedsiębiorstwa a przeniesienie praw z umów handlowych
Czy nabywca przedsiębiorstwa staje się stroną umów handlowych związanych z nabytym przedsiębiorstwem na takich samych zasadach jak zbywca?
Zbycie przedsiębiorstwa a przeniesienie praw z umów handlowych
Zakaz potrącania wierzytelności wobec spółki dotyczy wpłat na udziały, a nie dopłat
Sąd Najwyższy potwierdził, że wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelności spółki względem wspólnika z tytułu dopłat.
Zakaz potrącania wierzytelności wobec spółki dotyczy wpłat na udziały, a nie dopłat
Kiedy wspólnik spółki z o.o. odpowiada za cudze zobowiązania
Nabywając udziały w spółce z o.o., warto sprawdzić podstawy prawne ostatnich wypłat na rzecz wspólników. Jeśli inny wspólnik otrzymał wypłatę nienależnie, ryzyko obowiązku zwrotu spółce tej kwoty może dotyczyć także nowego wspólnika mniejszościowego.
Kiedy wspólnik spółki z o.o. odpowiada za cudze zobowiązania
Umowa o wniesienie aportu do spółki z o.o.
Dla zapewnienia skutecznego nabycia przez spółkę majątku będącego przedmiotem wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego warto zawrzeć dodatkową umowę rozporządzającą między spółką a wspólnikiem wnoszącym aport.
Umowa o wniesienie aportu do spółki z o.o.