prawo spółek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo spółek

Zakaz potrącania wierzytelności wobec spółki dotyczy wpłat na udziały, a nie dopłat
Sąd Najwyższy potwierdził, że wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelności spółki względem wspólnika z tytułu dopłat.
Zakaz potrącania wierzytelności wobec spółki dotyczy wpłat na udziały, a nie dopłat
Kiedy wspólnik spółki z o.o. odpowiada za cudze zobowiązania
Nabywając udziały w spółce z o.o., warto sprawdzić podstawy prawne ostatnich wypłat na rzecz wspólników. Jeśli inny wspólnik otrzymał wypłatę nienależnie, ryzyko obowiązku zwrotu spółce tej kwoty może dotyczyć także nowego wspólnika mniejszościowego.
Kiedy wspólnik spółki z o.o. odpowiada za cudze zobowiązania
Umowa o wniesienie aportu do spółki z o.o.
Dla zapewnienia skutecznego nabycia przez spółkę majątku będącego przedmiotem wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego warto zawrzeć dodatkową umowę rozporządzającą między spółką a wspólnikiem wnoszącym aport.
Umowa o wniesienie aportu do spółki z o.o.
Zmiany zasad odpowiedzialności karnej za szkodę wyrządzoną spółce
13 lipca br. weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks karny oraz Kodeks spółek handlowych, zmieniająca zasady odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek.
Zmiany zasad odpowiedzialności karnej za szkodę wyrządzoną spółce
Czy zarząd spółki publicznej może nie zwołać walnego zgromadzenia?
Członek zarządu spółki publicznej może zostać ukarany grzywną do 20 tys. zł za odmowę opublikowania na stronie internetowej spółki ogłoszenia o zwołaniu przez akcjonariuszy walnego zgromadzenia.
Czy zarząd spółki publicznej może nie zwołać walnego zgromadzenia?
Krzysztof Libiszewski: Spory pomiędzy wspólnikami zawsze przynoszą szkody spółce
Portal Procesowy: Współkieruje Pan Zespołem Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zespół ten zajmuje się głównie obsługą prawną transakcji, w których strony łączy wspólny cel gospodarczy.
Krzysztof Libiszewski: Spory pomiędzy wspólnikami zawsze przynoszą szkody spółce
Zmiany zasad odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce
Już 1 lipca br. wejdą w życie przepisy liberalizujące zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu spółek kapitałowych.
Zmiany zasad odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce
Jeszcze jedna uchwała dziś: powołanie członków zarządu
Przed zatwierdzeniem przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sprawozdań finansowych należy sprawdzić, czy nie kończy się kadencja członka zarządu i nie należy go powołać na kolejną kadencję. Inaczej jego mandat wygaśnie.
Jeszcze jedna uchwała dziś: powołanie członków zarządu
Znaczenie wzorca umowy spółki z o.o. w praktyce transakcyjnej
Od tego, co zostanie zawarte w rozporządzeniu określającym wzorzec umowy spółki z o.o., zależy praktyczne zastosowanie uproszczonej elektronicznej procedury rejestracji spółki z o.o.
Znaczenie wzorca umowy spółki z o.o. w praktyce transakcyjnej
Czy były członek zarządu spółki z o.o. wpisany do rejestru będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania niewypłacalnej spółki
Nie każdy członek zarządu wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego odpowie za długi niewypłacalnej spółki z o.o. Istotne jest, czy faktycznie pełnił tę funkcję w okresie, gdy spółka zaprzestała wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
Czy były członek zarządu spółki z o.o. wpisany do rejestru będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania niewypłacalnej spółki
Przekształcenie spółki handlowej kończy się z chwilą dokonania wpisu w KRS zgodnie z wnioskiem o zarejestrowanie przekształcenia
Na złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zarejestrowanie przekształconej spółki osobowej jest tylko 7 dni od chwili podjęcia uchwały o przekształceniu spółki handlowej w spółkę osobową
Przekształcenie spółki handlowej kończy się z chwilą dokonania wpisu w KRS zgodnie z wnioskiem o zarejestrowanie przekształcenia
Co wolno funduszowi, który jest akcjonariuszem spółki publicznej?
Ustawowe ograniczenia udziału funduszy inwestycyjnych otwartych w spółkach akcyjnych należy interpretować ściśle. Ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji nie wpływają na możliwość wykonywania innych uprawnień wynikających z akcji.
Co wolno funduszowi, który jest akcjonariuszem spółki publicznej?