prawo spółek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo spółek

Zwrot dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji powstałej straty
W umowie spółki dopuszczalny jest zapis, że dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom pomimo zaistniałej straty. Czy jednak taki zapis sprawia, że dopłaty zawsze zostaną zwrócone, bez względu na wysokość straty?
Zwrot dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji powstałej straty
Odpis z KRS bezpłatnie z internetu
Od 1 stycznia 2012 r. Centralna Informacja KRS ma obowiązek bezpłatnego udostępniania w internecie aktualnych (a nie – jak dotąd – tylko podstawowych) informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych.
Odpis z KRS bezpłatnie z internetu
Treść umowy spółki z o.o.
Przy zawiązywaniu nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o obowiązkowych elementach umowy spółki, które zostały wskazane w Kodeksie spółek handlowych.
Treść umowy spółki z o.o.
Przystąpienie komplementariusza do spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej
Z punktu widzenia kontrahentów i wierzycieli przystąpienie nowego wspólnika zarządzającego do spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jest co do zasady korzystne.
Przystąpienie komplementariusza do spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej
Urząd Skarbowy powinien wiedzieć o zmianie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej
Przepisy Kodeksu spółek handlowych są jedyną podstawą dla obowiązku zgłoszenia zmiany umowy spółki lub statutu we właściwym Urzędzie Skarbowym. Co więcej, ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji za niedopełnienie tego obowiązku.
Urząd Skarbowy powinien wiedzieć o zmianie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej
Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości bez uchwały wspólników
Umowę przedwstępną nabycia nieruchomości można zawrzeć bez uchwały wspólników, ale brak takiej uchwały uniemożliwia sądowe dochodzenie wydania wyroku zastępującego oświadczenie drugiej strony co do zawarcia umowy przyrzeczonej.
Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości bez uchwały wspólników
Co robić, gdy ktoś nastaje na renomę spółki
Jak reagować w przypadku naruszenia dóbr osobistych spółki i czy można wygrać spór z mediami, opowiadali Marek Szydłowski i dr Damian Flisak z Zespołu Technologie, Media, Telekomunikacja kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Co robić, gdy ktoś nastaje na renomę spółki
Komitet audytu w spółkach publicznych
Jeśli spółka wybiera się na giełdę, powinna powołać w radzie nadzorczej komitet audytu, w skład którego musi wejść niezależna osoba z kwalifikacjami w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
Komitet audytu w spółkach publicznych
Likwidacja w trakcie organizacji
W niektórych sytuacjach spółka kapitałowa w organizacji będzie musiała przejść proces likwidacji. Różnice w stosunku do likwidacji spółki już zarejestrowanej będą niewielkie, a poniesione koszty mogą być zbliżone.
Likwidacja w trakcie organizacji
Obowiązek ogłaszania dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
O jakich zdarzeniach w spółce organ odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki powinien, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?
Obowiązek ogłaszania dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowy z członkami władz spółki kapitałowej
Zawarte w art. 15 k.s.h. ograniczenia dotyczące zawierania przez spółkę umowy kredytu, pożyczki czy poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem jej władz dotyczą tylko ściśle określonych osób, ale bardzo wielu umów.
Umowy z członkami władz spółki kapitałowej
Obowiązki zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w procesie rozporządzania udziałami
Zbycie lub obciążenie udziałów wspólnika spółki z o.o. rodzi określone obowiązki po stronie zarządu spółki. Zarząd prowadzi księgę udziałów, a także udziela zgody na rozporządzenie udziałami, jeżeli umowa spółki przewiduje ograniczenia w tym zakresie.
Obowiązki zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w procesie rozporządzania udziałami