prawo spółek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo spółek

Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą
Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przez niego tej funkcji.
Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą
Skutki zaniechania zawiadomienia spółki o zbyciu udziałów
Zaniedbanie tej niepozornej formalności może być powodem wadliwości działania organów spółki także wiele lat po dokonaniu zmiany wspólników.
Skutki zaniechania zawiadomienia spółki o zbyciu udziałów
Nowy trend na rynku europejskim - łączenia transgraniczne spółek kapitałowych
W ostatnim roku kilka dużych korporacji postanowiło odejść od struktury holdingowej i przeprowadzić konsolidację swojego portfolio spółek z wykorzystaniem coraz popularniejszego mechanizmu, jakim jest łączenie transgraniczne spółek kapitałowych.
Nowy trend na rynku europejskim - łączenia transgraniczne spółek kapitałowych
Danuta Pajewska: Dual listing zwiększa możliwości pozyskania kapitału
Rozmowa z Danutą Pajewską, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, o zaletach notowania akcji równolegle na kilku giełdach papierów wartościowych.
Danuta Pajewska: Dual listing zwiększa możliwości pozyskania kapitału
Dlaczego sąd karny jest lepszy od sądu administracyjnego
Po raz kolejny rozpoczyna się dyskusja nad deregulacją działalności gospodarczej. Jednym z jej wątków jest kwestia wyeliminowania z ustawodawstwa szeregu przepisów, które przewidują sankcje karne za czyny zabronione.
Dlaczego sąd karny jest lepszy od sądu administracyjnego
Francuska procédure de sauvegarde zgodna z polskim porządkiem publicznym
Sąd Najwyższy stwierdził, że uznanie na terytorium Polski francuskiej procédure de sauvegarde, będącej jednym z postępowań, do których stosuje się rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000, prowadzi do rezultatu zgodnego z polskim porządkiem publicznym.
Francuska procédure de sauvegarde zgodna z polskim porządkiem publicznym
Wystąpienie ze spółki cywilnej nie wymaga formy aktu notarialnego
Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość, do wykreślenia z księgi wieczystej wspólnika występującego ze spółki wystarczy jego oświadczenie złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Wystąpienie ze spółki cywilnej nie wymaga formy aktu notarialnego
Przed nabyciem udziałów warto zbadać ryzyko środowiskowe
Inwestor planujący nabycie udziałów lub akcji spółek zazwyczaj najpierw ocenia ryzyko takiej transakcji. Czy warto, aby badał też ryzyko związane z ewentualną niezgodnością prowadzonej przez daną spółkę działalności z wymogami ochrony środowiska?
Przed nabyciem udziałów warto zbadać ryzyko środowiskowe
W jakich sytuacjach obowiązuje zakaz zwrotu wkładów na rzecz wspólników
Zakaz dokonywania wypłat z majątku spółki zależy od stopnia pokrycia kapitału zakładowego, a nie od zapisów bilansowych dokonywanych operacji.
W jakich sytuacjach obowiązuje zakaz zwrotu wkładów na rzecz wspólników
Aby umowa zawarta z funkcjonariuszem spółki kapitałowej była ważna
Kodeks spółek handlowych wprowadza istotne ograniczenia w zakresie swobody zawierania umów z funkcjonariuszami spółek kapitałowych. Od spełnienia wymogów wskazanych w ustawie zależy ważność niektórych umów.
Aby umowa zawarta z funkcjonariuszem spółki kapitałowej była ważna
Ponowna wygrana przed Sądem Najwyższym
Sukcesem zakończył się proces o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wykreślenie wpisu prawa dzierżawy w związku z wypowiedzeniem umowy. SN, orzekając w tej sprawie po raz wtóry, oddalił skargę kasacyjną pozwanego.
Ponowna wygrana przed Sądem Najwyższym
Zwrot dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji powstałej straty
W umowie spółki dopuszczalny jest zapis, że dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom pomimo zaistniałej straty. Czy jednak taki zapis sprawia, że dopłaty zawsze zostaną zwrócone, bez względu na wysokość straty?
Zwrot dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji powstałej straty