prawo spółek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo spółek

Zaskarżanie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w spółkach kapitałowych
Przy zaskarżaniu uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy brać pod uwagę głównie prawidłowość jego sporządzenia oraz zatwierdzenia, a nie zasadność biznesową określonych pozycji w nim zawartych.
Zaskarżanie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w spółkach kapitałowych
Czy syndyk, zarządca i nadzorca sądowy mogą wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników?
Odpowiedź będzie uzależniona od tego, czy mamy do czynienia z uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o., której wspólnikiem jest upadły, czy z uchwałą zgromadzenia wspólników upadłej spółki z o.o., dla której jeden z tych podmiotów został ustanowiony.
Czy syndyk, zarządca i nadzorca sądowy mogą wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników?
Koszty uzyskania przychodów przy podwyższeniu kapitału zakładowego
Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego (np. opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych), nie są kosztami uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT.
Koszty uzyskania przychodów przy podwyższeniu kapitału zakładowego
Będzie łatwiej złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości
22 grudnia 2010 roku, po 14-dniowym vacatio legis, weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego. Dzięki niej dłużnik będzie mógł uzupełnić wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie siedmiu dni, dotrzymując pierwotnego terminu złożenia.
Będzie łatwiej złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości
Zakaz dyskryminacji dotyczy także członków zarządu
Członek zarządu spółki kapitałowej może zostać uznany za pracownika w rozumieniu dyrektywy Rady 92/85. W konsekwencji odwołanie kobiety w ciąży z funkcji członka zarządu spółki z o.o. może być skutecznie kwestionowane jako przejaw dyskryminacji.
Zakaz dyskryminacji dotyczy także członków zarządu
Czy rok podatkowy może trwać dłużej niż 12 miesięcy?
Rok podatkowy nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym. W wyjątkowych sytuacjach rok podatkowy może być innym okresem dwunastomiesięcznym, a w przypadku nowo powstałej spółki założonej w drugiej połowie roku kalendarzowego – nawet okresem dłuższym.
Czy rok podatkowy może trwać dłużej niż 12 miesięcy?
Grupy kapitałowe tylko jawne?
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzającej regulacje prawa holdingowego (koncernowego, grup spółek) i normującej relacje prywatnoprawne pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi.
Grupy kapitałowe tylko jawne?
Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki za naruszenie prawa antymonopolowego
Kiedy członek zarządu odpowiada za zawarcie zmowy cenowej, wyjaśnia Sabina Famirska z Zespołu Prawa Konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki za naruszenie prawa antymonopolowego
Kiedy członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. w przypadku, gdy spółka nie wykonuje swoich zobowiązań względem wierzycieli, wyjaśnia Maciej Szewczyk, aplikant radcowski z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Kiedy członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
Księga udziałów to coś więcej niż przykry obowiązek
Prowadzenie księgi udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poza tym, że jest obowiązkowe, może również okazać się przydatne.
Księga udziałów to coś więcej niż przykry obowiązek
Znaczenie badania prawnego tytułu do udziałów w transakcjach nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Jedynie prawidłowe zbadanie tytułu prawnego do udziałów pozwoli inwestorowi uchronić się przed niekorzystnymi skutkami nieprawidłowości w nabywaniu udziałów przez zbywcę lub jego poprzedników prawnych – pisze dr Jarosław Grykiel.
Znaczenie badania prawnego tytułu do udziałów w transakcjach nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Kiedy swoboda zawierania umów jest niepełna
Co to jest „umowa podobna” do umów kredytu, pożyczki lub poręczenia w rozumieniu art. 15 Kodeksu spółek handlowych, analizuje Bartłomiej Wyjatek z Zespołu Prawa Korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Kiedy swoboda zawierania umów jest niepełna