ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie
W uchwale składu siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że organ administracji wymierzając opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska powinien wyjaśnić przyczyny braku wymaganego pozwolenia.
Przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie
Konkurencyjność przewoźników lotniczych zachowana
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że włączenie pozawspólnotowej działalności lotniczej do wspólnotowego systemu handlu emisjami jest zgodne z prawem międzynarodowym.
Konkurencyjność przewoźników lotniczych zachowana
Komisja wzywa Polskę
Komisja Europejska prześle polskim władzom uzasadnione opinie dotyczące niewłaściwej implementacji dwóch dyrektyw o odpadach. Jeżeli Polska się do nich nie zastosuje, Komisja może wnieść przeciwko niej skargę o naruszenie przepisów wspólnotowych.
Komisja wzywa Polskę
Rewolucja w parkach narodowych
Weszły w życie zmiany organizacyjne i nowe zasady finansowania parków narodowych.
Rewolucja w parkach narodowych
Izabela Zielińska-Barłożek: Liczba spraw sądowych na tle przepisów prawa ochrony środowiska może wzrosnąć
Rozmowa z Izabelą Zielińską-Barłożek, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy kierującym Zespołem Prawa Ochrony Środowiska, o odpowiedzialności prawnej za zmiany klimatu.
Izabela Zielińska-Barłożek: Liczba spraw sądowych na tle przepisów prawa ochrony środowiska może wzrosnąć
Wiele inwestycji wymaga oceny wpływu na obszar Natura 2000
W rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określono inwestycje, dla których zawsze lub w pewnych sytuacjach trzeba dokonać oceny oddziaływania na środowisko. Czy przy innych inwestycjach nie jest to wymagane?
Wiele inwestycji wymaga oceny wpływu na obszar Natura 2000
Nie można wstrzymać wykonania decyzji środowiskowej
Rozpatrzenie odwołania od decyzji środowiskowej nie zamyka drogi do zakwestionowania rozstrzygnięcia organu administracji, gdyż możliwa jest skarga do sądu administracyjnego. Czy skarżący mogą żądać wstrzymania przez sąd wykonania takiej decyzji?
Nie można wstrzymać wykonania decyzji środowiskowej
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Czy przed podjęciem działalności polegającej na poszukiwaniu lub wydobyciu gazu łupkowego zawsze konieczne jest przeprowadzenie oceny odziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko?
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Pozwolenia zintegrowane: przedsiębiorca może być zobowiązany do złożenia wniosku
Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska stosunkowo precyzyjnie określają sytuacje, w których należy wystąpić o zmianę tzw. pozwolenia zintegrowanego. Czy każda modyfikacja instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym wymaga zmiany pozwolenia?
Pozwolenia zintegrowane: przedsiębiorca może być zobowiązany do złożenia wniosku
Można kwestionować pobieranie podwyższonych opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Brak wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód czy też wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oznacza konieczność ponoszenia podwyższonych opłat. Czy można kwestionować takie opłaty?
Można kwestionować pobieranie podwyższonych opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Firma ponosi konsekwencje przekroczenia norm hałasu
Z obowiązujących regulacji wynika, że w określonych przypadkach przedsiębiorcy muszą się liczyć z ograniczeniami dotyczącymi emisji hałasu. Jakie praktyczne konsekwencje może ponieść firma za przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu?
Firma ponosi konsekwencje przekroczenia norm hałasu
KE proponuje rozporządzenie mające zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóż ropy i gazu
Poszukiwaniem i wydobywaniem podmorskich złóż ropy i gazu będą mogły się zajmować tylko podmioty o odpowiednim zapleczu technicznym i finansowym, mogące pokryć koszty związane z odpowiedzialnością za ewentualne szkody w środowisku.
KE proponuje rozporządzenie mające zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóż ropy i gazu