ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Ocena ryzyka zanieczyszczenia gleby stanie się istotnym elementem transakcji dotyczących niektórych zakładów przemysłowych
Do 7 stycznia 2013 roku musi zostać transponowana dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych. Prowadzący niektóre instalacje będą musieli ocenić stan gleby przed rozpoczęciem i po zakończeniu ich eksploatacji a wyniki badań trafią do organów administracji.
Ocena ryzyka zanieczyszczenia gleby stanie się istotnym elementem transakcji dotyczących niektórych zakładów przemysłowych
Trudno uniknąć odpowiedzialności za dawne szkody
Zdarza się, że teraz ujawniane są zanieczyszczenia wody, które powstały wiele lat temu, np. na skutek wycieku substancji z pobliskiego podziemnego zbiornika. Czy w tej sytuacji odpowiedzialność ponosi firma, która obecnie włada powierzchnią ziemi?
Trudno uniknąć odpowiedzialności za dawne szkody
Łatwiej uzyskać zmianę decyzji środowiskowej
Często po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a przed wydaniem pozwolenia inwestycyjnego (np. na budowę) okazuje się, że należy zmodyfikować przedsięwzięcie, którego dotyczy wspomniana decyzja. Czy w takiej sytuacji trzeba ją zmienić?
Łatwiej uzyskać zmianę decyzji środowiskowej
Kara pieniężna wymierzana jest za brak zezwolenia
Właściciel nieruchomości samowolnie wyciął chore drzewa, które były w złym stanie i zagrażały bezpieczeństwu znajdującego się w pobliżu domu. Czy taka osoba może uniknąć kary pieniężnej za to, że usunęła drzewa bez uzyskania zezwolenia?
Kara pieniężna wymierzana jest za brak zezwolenia
Czy za rozgrzewanie samochodu w trakcie odśnieżania grozi mandat?
Do takich wniosków może prowadzić analiza przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Czy za rozgrzewanie samochodu w trakcie odśnieżania grozi mandat?
Przeniesienie pozwolenia na nabywcę instalacji to nie reguła
Czy firma, która otrzymała decyzję administracyjną, taką jak np. pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza, może swobodnie dysponować wynikającymi z nich prawami?
Przeniesienie pozwolenia na nabywcę instalacji to nie reguła
Zmiana dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Przyjęcie zmian do dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oznaczać będzie konieczność nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Zmiana dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie
W uchwale składu siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że organ administracji wymierzając opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska powinien wyjaśnić przyczyny braku wymaganego pozwolenia.
Przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie
Konkurencyjność przewoźników lotniczych zachowana
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że włączenie pozawspólnotowej działalności lotniczej do wspólnotowego systemu handlu emisjami jest zgodne z prawem międzynarodowym.
Konkurencyjność przewoźników lotniczych zachowana
Komisja wzywa Polskę
Komisja Europejska prześle polskim władzom uzasadnione opinie dotyczące niewłaściwej implementacji dwóch dyrektyw o odpadach. Jeżeli Polska się do nich nie zastosuje, Komisja może wnieść przeciwko niej skargę o naruszenie przepisów wspólnotowych.
Komisja wzywa Polskę
Rewolucja w parkach narodowych
Weszły w życie zmiany organizacyjne i nowe zasady finansowania parków narodowych.
Rewolucja w parkach narodowych
Izabela Zielińska-Barłożek: Liczba spraw sądowych na tle przepisów prawa ochrony środowiska może wzrosnąć
Rozmowa z Izabelą Zielińską-Barłożek, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy kierującym Zespołem Prawa Ochrony Środowiska, o odpowiedzialności prawnej za zmiany klimatu.
Izabela Zielińska-Barłożek: Liczba spraw sądowych na tle przepisów prawa ochrony środowiska może wzrosnąć