ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Trybunał Konstytucyjny o zasadach ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny
Zdaniem Trybunału, aby stwierdzić niekonstytucyjność regulacji ograniczającej dochody jednostek samorządu terytorialnego, należałoby wykazać, że regulacja taka pozbawia te jednostki dochodów niezbędnych do realizowania części lub całości zadań.
Trybunał Konstytucyjny o zasadach ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny
Wybór jednej z interpretacji przepisów nie stanowi rażącego naruszenia prawa
Istnienie rozbieżnej wykładni przepisów przesądza o tym, że nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa, gdyż taki zarzut musi wynikać z przesłanek niebudzących wątpliwości.
Wybór jednej z interpretacji przepisów nie stanowi rażącego naruszenia prawa
Miliony na termomodernizację
Minister środowiska zaakceptował kolejne listy przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z handlu jednostkami przyznanej emisji (AAU).
Miliony na termomodernizację
Nowe zasady finansowania parków narodowych
Ministerstwo Środowiska zaproponowało zmiany w ustawie o ochronie przyrody polegające na przekształceniu parków narodowych w państwowe osoby prawne.
Nowe zasady finansowania parków narodowych
Rewolucja w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi
1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rewolucjonizująca obowiązujący system gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.
Rewolucja w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Nie każda wada decyzji środowiskowej może być podstawą jej unieważnienia
Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej dotyczy wyłącznie kwalifikowanych wad prawnych podjętego rozstrzygnięcia i nie służy ponownemu rozpoznaniu sprawy.
Nie każda wada decyzji środowiskowej może być podstawą jej unieważnienia
EEDI ograniczy emisje CO2 ze statków
Międzynarodowa Organizacja Morska podjęła decyzję mającą na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych przez statki nawet o 70 proc.
EEDI ograniczy emisje CO2 ze statków
Dominik Wałkowski: Czysta Polska czy drugi Neapol?
Portal Procesowy: W ostatnich tygodniach dużo się mówi o nadchodzącej rewolucji w gospodarce odpadami komunalnymi. Na czym ta rewolucja ma polegać?
Dominik Wałkowski: Czysta Polska czy drugi Neapol?
Lepszy zielony niż tani
Najczęściej stosowanym kryterium oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych jest cena, natomiast udzielanie „zielonych zamówień publicznych” wiąże się z zastosowaniem także kryteriów środowiskowych.
Lepszy zielony niż tani
Polska zaskarżyła decyzję w sprawie limitów uprawnień do emisji CO2
W miniony piątek, 8 lipca br., Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą limitów darmowych uprawnień do emisji CO2 w przemyśle.
Polska zaskarżyła decyzję w sprawie limitów uprawnień do emisji CO2
Gminy będą zarządzać strumieniem odpadów komunalnych
Od przyszłego roku to gmina, a nie mieszkańcy, wybierze firmę wywożącą śmieci. Gminy będą też odpowiedzialne za uzyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu oraz za zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska.
Gminy będą zarządzać strumieniem odpadów komunalnych
Niższe kary za nieprawidłową ewidencję odpadów
Koniec z niewspółmiernie wysokimi karami za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych związanych z gospodarką odpadami. Ukarana będzie mogła być także osoba odpowiedzialna za realizację takich obowiązków, a nie – jak dotychczas – tylko przedsiębiorca.
Niższe kary za nieprawidłową ewidencję odpadów