ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Sąd administracyjny nie bada potrzeb pokarmowych wilka
Naczelny Sąd Administracyjny, kwestionując rozstrzygnięcie sądu I instancji, orzekł, że sąd ten nie może samodzielnie kwestionować merytorycznych opracowań naukowych stanowiących dowód w sprawie, gdyż nie ma w tym zakresie wymaganej wiedzy.
Sąd administracyjny nie bada potrzeb pokarmowych wilka
Uprawnienia organizacji społecznych w procesie inwestycyjno-budowlanym
W jakich postępowaniach mogą uczestniczyć organizacje ekologiczne?
Udział organizacji ekologicznych jest najbardziej widoczny w procesie inwestycyjno-budowlanym.
Uprawnienia organizacji społecznych w procesie inwestycyjno-budowlanym
Branża lotnicza czeka na wyrok
Od orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zależy los linii lotniczych.
Branża lotnicza czeka na wyrok
Kiedy osoba zarządzająca spółką może odpowiadać karnie za zanieczyszczenie środowiska
Przepisy pozwalają pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko spółki prowadzące niezgodną z prawem działalność szkodliwą dla środowiska, lecz również ich kadrę zarządzającą.
Kiedy osoba zarządzająca spółką może odpowiadać karnie za zanieczyszczenie środowiska
Bez języków ani rusz
Przy wykładni ustaw, które wprowadzają postanowienia prawa europejskiego, przydatna jest znajomość języków obcych. Ma to szczególne znaczenie dla prawa ochrony środowiska, którego ważnym źródłem są przepisy UE.
Bez języków ani rusz
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie zawsze zapłaci za zanieczyszczenie
Z tego obowiązku zwalnia nie tylko upływ czasu, ale też np. wskazanie, że sprawcą szkody w środowisku jest inny podmiot albo że szkoda powstała na skutek podporządkowania się nakazowi wydanemu przez organ administracji publicznej.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie zawsze zapłaci za zanieczyszczenie
Gdy prezydent miasta orzeka w sprawie, w której jego gmina jest stroną postępowania
Nie zachodzi konflikt interesów w sytuacji, w której prezydent miasta wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla spalarni budowanej przez gminę.
Gdy prezydent miasta orzeka w sprawie, w której jego gmina jest stroną postępowania
Trybunał Konstytucyjny o zasadach ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny
Zdaniem Trybunału, aby stwierdzić niekonstytucyjność regulacji ograniczającej dochody jednostek samorządu terytorialnego, należałoby wykazać, że regulacja taka pozbawia te jednostki dochodów niezbędnych do realizowania części lub całości zadań.
Trybunał Konstytucyjny o zasadach ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny
Wybór jednej z interpretacji przepisów nie stanowi rażącego naruszenia prawa
Istnienie rozbieżnej wykładni przepisów przesądza o tym, że nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa, gdyż taki zarzut musi wynikać z przesłanek niebudzących wątpliwości.
Wybór jednej z interpretacji przepisów nie stanowi rażącego naruszenia prawa
Miliony na termomodernizację
Minister środowiska zaakceptował kolejne listy przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z handlu jednostkami przyznanej emisji (AAU).
Miliony na termomodernizację
Nowe zasady finansowania parków narodowych
Ministerstwo Środowiska zaproponowało zmiany w ustawie o ochronie przyrody polegające na przekształceniu parków narodowych w państwowe osoby prawne.
Nowe zasady finansowania parków narodowych
Rewolucja w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi
1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rewolucjonizująca obowiązujący system gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.
Rewolucja w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi