ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Pozwolenia zintegrowane: przedsiębiorca może być zobowiązany do złożenia wniosku
Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska stosunkowo precyzyjnie określają sytuacje, w których należy wystąpić o zmianę tzw. pozwolenia zintegrowanego. Czy każda modyfikacja instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym wymaga zmiany pozwolenia?
Pozwolenia zintegrowane: przedsiębiorca może być zobowiązany do złożenia wniosku
Można kwestionować pobieranie podwyższonych opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Brak wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód czy też wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oznacza konieczność ponoszenia podwyższonych opłat. Czy można kwestionować takie opłaty?
Można kwestionować pobieranie podwyższonych opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Firma ponosi konsekwencje przekroczenia norm hałasu
Z obowiązujących regulacji wynika, że w określonych przypadkach przedsiębiorcy muszą się liczyć z ograniczeniami dotyczącymi emisji hałasu. Jakie praktyczne konsekwencje może ponieść firma za przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu?
Firma ponosi konsekwencje przekroczenia norm hałasu
KE proponuje rozporządzenie mające zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóż ropy i gazu
Poszukiwaniem i wydobywaniem podmorskich złóż ropy i gazu będą mogły się zajmować tylko podmioty o odpowiednim zapleczu technicznym i finansowym, mogące pokryć koszty związane z odpowiedzialnością za ewentualne szkody w środowisku.
KE proponuje rozporządzenie mające zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóż ropy i gazu
Czy nabywca zanieczyszczonej nieruchomości jest odpowiedzialny za szkodę
Czy przepisy dopuszczają odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za jej zanieczyszczenie także wtedy, gdy szkody nie spowodował, a nawet o niej nie wiedział?
Czy nabywca zanieczyszczonej nieruchomości jest odpowiedzialny za szkodę
Sąd administracyjny nie bada potrzeb pokarmowych wilka
Naczelny Sąd Administracyjny, kwestionując rozstrzygnięcie sądu I instancji, orzekł, że sąd ten nie może samodzielnie kwestionować merytorycznych opracowań naukowych stanowiących dowód w sprawie, gdyż nie ma w tym zakresie wymaganej wiedzy.
Sąd administracyjny nie bada potrzeb pokarmowych wilka
Uprawnienia organizacji społecznych w procesie inwestycyjno-budowlanym
W jakich postępowaniach mogą uczestniczyć organizacje ekologiczne?
Udział organizacji ekologicznych jest najbardziej widoczny w procesie inwestycyjno-budowlanym.
Uprawnienia organizacji społecznych w procesie inwestycyjno-budowlanym
Branża lotnicza czeka na wyrok
Od orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zależy los linii lotniczych.
Branża lotnicza czeka na wyrok
Kiedy osoba zarządzająca spółką może odpowiadać karnie za zanieczyszczenie środowiska
Przepisy pozwalają pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko spółki prowadzące niezgodną z prawem działalność szkodliwą dla środowiska, lecz również ich kadrę zarządzającą.
Kiedy osoba zarządzająca spółką może odpowiadać karnie za zanieczyszczenie środowiska
Bez języków ani rusz
Przy wykładni ustaw, które wprowadzają postanowienia prawa europejskiego, przydatna jest znajomość języków obcych. Ma to szczególne znaczenie dla prawa ochrony środowiska, którego ważnym źródłem są przepisy UE.
Bez języków ani rusz
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie zawsze zapłaci za zanieczyszczenie
Z tego obowiązku zwalnia nie tylko upływ czasu, ale też np. wskazanie, że sprawcą szkody w środowisku jest inny podmiot albo że szkoda powstała na skutek podporządkowania się nakazowi wydanemu przez organ administracji publicznej.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie zawsze zapłaci za zanieczyszczenie
Gdy prezydent miasta orzeka w sprawie, w której jego gmina jest stroną postępowania
Nie zachodzi konflikt interesów w sytuacji, w której prezydent miasta wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla spalarni budowanej przez gminę.
Gdy prezydent miasta orzeka w sprawie, w której jego gmina jest stroną postępowania