ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Nie każde zanieczyszczenie jest szkodą w środowisku
Punktem wyjścia do ustalania odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby lub ziemi jest ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Nie każde jednak zanieczyszczenie będzie powodowało odpowiedzialność na podstawie przepisów tej ustawy.
Nie każde zanieczyszczenie jest szkodą w środowisku
Organizacja ekologiczna może więcej, ale też musi więcej
Nałożenie obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych wymaga ustalenia, że zaistniała szkoda w środowisku, w tym ustalenia stanu początkowego. Jeżeli to organizacja ekologiczna zgłasza szkodę w środowisku, powinna ją należycie udokumentować.
Organizacja ekologiczna może więcej, ale też musi więcej
W Polsce powstanie nowe składowisko odpadów radioaktywnych
Organizowany przez Ministerstwo Gospodarki przetarg ma dać odpowiedź na pytanie, gdzie będą składowane odpady radioaktywne po roku 2021.
W Polsce powstanie nowe składowisko odpadów radioaktywnych
Wiedza o zanieczyszczeniu może skutkować odpowiedzialnością
Właściciel nieruchomości, która została zanieczyszczona przez osobę trzecią, może być zobowiązany do podejmowania działań naprawczych wraz ze sprawcą szkody, nawet gdy szkody nie spowodował, ale o niej wiedział.
Wiedza o zanieczyszczeniu może skutkować odpowiedzialnością
Kto zaprzestał działalności (choćby tymczasowo), nie dostanie uprawnień do emisji
O mechanizmie korekty przydziału uprawnień do emisji w przypadku całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności przez instalację.
Kto zaprzestał działalności (choćby tymczasowo), nie dostanie uprawnień do emisji
Spółka cywilna może otrzymać dopłaty rolnośrodowiskowe
Spółce cywilnej, jako grupie osób wspólnie wykonujących działalność rolniczą, przysługuje status producenta rolnego, co oznacza, że może ubiegać się ona o dopłaty rolnośrodowiskowe.
Spółka cywilna może otrzymać dopłaty rolnośrodowiskowe
Czy automatyczne przejście pozwoleń emisyjnych na nabywcę zakładu ma sens?
Propozycja nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska eliminuje konieczność „przenoszenia pozwoleń”, wprowadzając zasadę automatycznego przejścia na nabywcę instalacji praw i obowiązków wynikających z tych pozwoleń.
Czy automatyczne przejście pozwoleń emisyjnych na nabywcę zakładu ma sens?
Sklepy będą musiały przyjmować zużyty sprzęt. Nawet jeśli klient nic nie kupi
Nowa dyrektywa zwiększy koszty sklepów, ale ułatwi życie konsumentom, a docelowo wymusi na producentach sprzętu elektronicznego takie projektowanie produktów, aby ich recykling był możliwy w jak największym zakresie.
Sklepy będą musiały przyjmować zużyty sprzęt. Nawet jeśli klient nic nie kupi
Określenie warunków zabudowy nie może służyć kwestionowaniu wcześniejszych ustaleń w zakresie ochrony środowiska
Organ wydający decyzję o warunkach zabudowy nie może pominąć żadnych uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i nie może odmiennie oceniać wyników przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko.
Określenie warunków zabudowy nie może służyć kwestionowaniu wcześniejszych ustaleń w zakresie ochrony środowiska
Ekologiczne priorytety mogą utrudniać udział w postępowaniu
W postępowaniach administracyjnych poprzedzających realizację inwestycji i prowadzonych bez udziału społeczeństwa organizacje ekologiczne mogą uczestniczyć jedynie wyjątkowo.
Ekologiczne priorytety mogą utrudniać udział w postępowaniu
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie kieruje wystąpień do sądu administracyjnego
W ramach swoich uprawnień nadzorczych Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zaskarżyć decyzję środowiskową tylko jeśli wcześniej uczestniczył w postępowaniu administracyjnym w związku z wydaniem tej decyzji.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie kieruje wystąpień do sądu administracyjnego
Zmieniona wycena spółek celowych i projektów - nowe zasady wsparcia dla odnawialnych źródeł energii
Nowe propozycje dotyczące projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii przedstawione na konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki 29 maja 2012 roku.
Zmieniona wycena spółek celowych i projektów - nowe zasady wsparcia dla odnawialnych źródeł energii