bankowość i finansowanie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

bankowość i finansowanie

Ochrona interesów konsumenta wspierającego projekt crowdfundingowy
Do osób wspierających projekty crowdfundingowe znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw konsumentów m.in. w zakresie, w jakim reguluje ona umowy zawierane na odległość.
Ochrona interesów konsumenta wspierającego projekt crowdfundingowy
Obowiązki projektodawcy w finansowaniu społecznościowym
Na projektodawcy w projekcie crowdfundingowym ciążą obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawem konsumenckim, a także obowiązki o charakterze cywilnoprawnym.
Obowiązki projektodawcy w finansowaniu społecznościowym
Podstawowe ryzyka prawne związane z crowdfundingiem
Z finansowaniem społecznościowym wiążą się zarówno ryzyka systemowe, jak i ryzyka dotyczące użytkowników platform crowdfundingowych.
Podstawowe ryzyka prawne związane z crowdfundingiem
Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny i komu się tak naprawdę opłaca?
We wrześniu bieżącego roku Sejm uchwalił wyczekiwaną i jednocześnie kontrowersyjną ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa czeka jeszcze na akceptację Senatu oraz na podpis Prezydenta. Warto zastanowić się nad istotą tego nowego na polskim rynku finansowym produktu.
Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny i komu się tak naprawdę opłaca?
Pożyczka, darowizna czy przedsprzedaż? Konstrukcje prawne wykorzystywane w crowdfundingu
Crowdfunding jest innowacyjnym zjawiskiem gospodarczym, któremu nie towarzyszy obecnie kompleksowa regulacja prawna. W sferze cywilnoprawnej podmioty uczestniczące w crowdfundingu (projektodawcy, platformy oraz wspierający) korzystają zatem ze swobody umów (art. 353(1) k.c.).
Pożyczka, darowizna czy przedsprzedaż? Konstrukcje prawne wykorzystywane w crowdfundingu
Rodzaje crowdfundingu
Crowdfunding jest relatywnie nowym zjawiskiem, a już wykształciło się kilka jego odmian. Z poszczególnymi rodzajami crowdfundingu wiążą się różne implikacje prawne i podatkowe.
Rodzaje crowdfundingu
Czy banki będą mogły obracać bitcoinami? Ważna opinia EBA w sprawie wirtualnych walut
W odróżnieniu od wcześniejszych wypowiedzi EBA na temat wirtualnych walut dokument zawiera nie tylko wyliczenie ryzyk związanych z wirtualnymi walutami, ale również konkretne propozycje działań legislacyjnych.
Czy banki będą mogły obracać bitcoinami? Ważna opinia EBA w sprawie wirtualnych walut
Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
W pierwszym dniu kwietnia Prezydent RP podpisał nową ustawę o zbiórkach publicznych zastępującą regulację pochodzącą z 1933 r.
Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
Crowdfunding
Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) stało się alternatywą dla standardowych instrumentów finansowania, takich jak kredyt czy pożyczka. Niemniej, podobnie jak inne innowacyjne rozwiązania, napotyka ono szereg barier, w tym prawnych i podatkowych.
Crowdfunding
Cesja wierzytelności jako instrument restrukturyzacji - analiza przypadku
Restrukturyzacji zadłużenia mogą służyć również rozwiązania oparte na cesji wierzytelności. W praktyce, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, cesja może stanowić atrakcyjną alternatywę dla bardziej tradycyjnych metod restrukturyzacji.
Cesja wierzytelności jako instrument restrukturyzacji - analiza przypadku
Zakaz stosowania tzw. klauzul "Big Four-only"
W związku z planowanymi zmianami przepisów unijnych dotyczących rynku audytorskiego klauzule umowne ograniczające możliwość wyboru firm audytorskich będą musiały zostać usunięte z umów kredytowych.
Zakaz stosowania tzw. klauzul "Big Four-only"
Drugie życie subpartycypacji
Zmiany do ustawy o CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., dają szansę na reaktywowanie praktycznie martwych przepisów o subpartycypacji. Byłaby to istotna zmiana na rynku obrotu wierzytelnościami zdominowanym przez tradycyjne cesje wierzytelności.
Drugie życie subpartycypacji