bankowość i finansowanie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

bankowość i finansowanie

Ułatwienia w dostępie do rachunków spadkodawców
Z początkiem lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przewidująca znaczne ułatwienia w dostępie do tzw. rachunków nieaktywnych, także otwartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów.
Ułatwienia w dostępie do rachunków spadkodawców
Crowdfunding a cyberbezpieczeństwo
Operatorzy platform crowdfundingowych powinni wnikliwie śledzić losy dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa sieci i informacji (tzw. NIS Directive). Najnowsza wersja projektu dyrektywy sugeruje, że platformy crowdfundingowe mogą zostać objęte jej postanowieniami.
Crowdfunding a cyberbezpieczeństwo
Dochodzenie roszczeń od banku za nieautoryzowane przelewy elektroniczne
Zwrotu kwot utraconych wskutek ataku na internetowe konto bankowe można dochodzić od banku prowadzącego zaatakowany rachunek.
Dochodzenie roszczeń od banku za nieautoryzowane przelewy elektroniczne
Nowy podatek bankowy
Pierwszego lutego 2016 roku weszła w życie ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadzająca tzw. podatek bankowy. Wywołała ona liczne kontrowersje w polskim sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.
Nowy podatek bankowy
Kolejna szansa dla kredytobiorców
Kilka tygodni temu zaczął działać przepis Prawa bankowego nakładający na banki nowe obowiązki przy wypowiedzeniu kredytu. Wobec burzy medialnej dotyczącej tzw. podatku bankowego oraz dużej nowelizacji w przepisach upadłościowych i restrukturyzacyjnych łatwo nie docenić jego znaczenia. Jednak art. 75c Prawa bankowego, mimo że wprowadzony niejako przy okazji prac nad zmianami dotyczącymi zniesienia BTE, może spowodować wiele pytań w praktyce bankowej.
Kolejna szansa dla kredytobiorców
Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe a dokumentacja finansowania
Z początkiem 2016 roku wejdą w życie bardzo istotne zmiany do prawa upadłościowego, a także zupełnie nowe prawo restrukturyzacyjne. Te nowe regulacje mają znaczenie nie tylko dla podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych upadłością i ich wierzycieli, ale również dla podmiotów udzielających i poszukujących finansowania. Wpływają bowiem na ich prawa i przygotowywaną dokumentację finansowania.
Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe a dokumentacja finansowania
Przelew wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie a upadłość (likwidacyjna) zbywcy wierzytelności
Brak jasnych regulacji dotyczących losów praw przelanych na zabezpieczenie w razie upadłości obejmującej likwidację majątku przelewającego budzi w praktyce wiele wątpliwości. Problem ten w szczególności dotyczy wierzytelności będących przedmiotem przelewu, które w chwili ogłoszenia upadłości jeszcze nie powstały.
Przelew wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie a upadłość (likwidacyjna) zbywcy wierzytelności
Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją – i co dalej?
Trybunał Konstytucyjny uznał, że bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) jest niezgodny z Konstytucją, gdyż narusza konstytucyjną zasadę równości. Zgodnie z tym wyrokiem odpowiednie przepisy Prawa bankowego – art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 – utracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 r. Wyrok ten ma fundamentalne znaczenie dla całego sektora bankowego i klientów banków.
Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją – i co dalej?
Nowe i planowane regulacje crowdfundingu inwestycyjnego
O nowych przepisach i interpretacjach, które w najbliższym czasie mogą wpłynąć na modele biznesowe crowdfundingu udziałowego i pożyczkowego.
Nowe i planowane regulacje crowdfundingu inwestycyjnego
Ile wierzytelności można zabezpieczyć jednym zastawem finansowym?
Nie ma wątpliwości, że zastawem zwykłym można zabezpieczyć tylko jedną wierzytelność. W przypadku zastawu finansowego zdania są jednak podzielone.
Ile wierzytelności można zabezpieczyć jednym zastawem finansowym?
Przesłanki podlegające badaniu sądu w postępowaniu klauzulowym
Podstawową cechą postępowania klauzulowego jest szybkość. Dlatego sąd prowadzący takie postępowanie ocenia wyłącznie przesłanki formalne, a nie np. zasadność obowiązku zapłaty. Mimo to sądom zdarza się żądać od wierzycieli dokumentów uzupełniających wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Przesłanki podlegające badaniu sądu w postępowaniu klauzulowym
Prawna pozycja platformy crowdfundingowej
Prowadząc platformę crowdfundingową, należy wziąć pod uwagę bardzo wiele przepisów, w tym dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną, usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi, a także regulacje Prawa dewizowego i Prawa bankowego.
Prawna pozycja platformy crowdfundingowej