Marek Dolatowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Marek Dolatowski

Nowe rozporządzenie o zasadach sporządzania audytów energetycznych
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można już znaleźć nowy akt wykonawczy do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Rozporządzenie regulujące zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii zostało ogłoszone 13 października 2017 r.
Nowe rozporządzenie o zasadach sporządzania audytów energetycznych
Prawo do dostaw energii elektrycznej podlega dziedziczeniu
Sąd apelacyjny uznał za nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej z powodu śmierci odbiorcy. Swoje rozstrzygnięcie oparł na stwierdzeniu, że umowy regulujące dystrybucję lub sprzedaż energii elektrycznej przechodzą na następców prawnych zmarłego spadkodawcy (VI ACa 1536/15).
Prawo do dostaw energii elektrycznej podlega dziedziczeniu
Zmiany w ustawie o zapasach gazu wkrótce wejdą w życie. I co dalej?
Przedsiębiorstwom energetycznym, które dotąd były zwolnione z obowiązku magazynowania surowca, został już tylko ponad tydzień, by ustalić obowiązkową wielkość zapasów i przekazać do weryfikacji Prezesowi URE. Jakie będą skutki nowych przepisów?
Zmiany w ustawie o zapasach gazu wkrótce wejdą w życie. I co dalej?
Spory z URE co do zawartości wykazów odbiorców przemysłowych powinny rozstrzygać sądy administracyjne
Ostatnie orzeczenia sądów, zarówno ochrony konkurencji i konsumentów, jak i administracyjnych, zdają się ostatecznie przesądzać, który sąd jest właściwy do rozstrzygania sporów z URE co do zawartości wykazów.
Spory z URE co do zawartości wykazów odbiorców przemysłowych powinny rozstrzygać sądy administracyjne
Prezes URE ma obowiązek wziąć pod uwagę skutki połączenia odbiorcy przemysłowego
Prezes URE wycofał się z nałożenia sankcji na przedsiębiorcę, który wnioskując o status odbiorcy przemysłowego wykorzystał dane spółki przejętej w ramach połączenia.
Prezes URE ma obowiązek wziąć pod uwagę skutki połączenia odbiorcy przemysłowego
Problem z regułami wsparcia dla energii z biogazu rolniczego
„Błękitny obowiązek” za 2016 rok może okazać się również błękitnym bólem głowy. Nie można wywiązać się z niego, ponosząc opłatę zastępczą, a jedynie nabywając drożejące certyfikaty.
Problem z regułami wsparcia dla energii z biogazu rolniczego
Nieodebranie powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw gazu, energii lub ciepła nie zawsze uchroni przed wstrzymaniem
Nawet jeśli odbiorca zwlekający z zapłatą za prąd, gaz lub ciepło nie odbierze z poczty pisma informującego o zamiarze wstrzymania dostaw, przedsiębiorca energetyczny może wstrzymać dostawy, jeśli zaległe należności nie zostaną uiszczone w ciągu 28 dni od pierwszego awizowania. Taki wniosek wypływa z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Nieodebranie powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw gazu, energii lub ciepła nie zawsze uchroni przed wstrzymaniem
Jak wybrnąć z finansowych problemów na rynku OZE – próba diagnozy, cz. II
Pojawiło się realne zagrożenie dla spłaty kredytów zaciągniętych pod budowę farm wiatrowych. To problem zarówno dla inwestorów, jak i dla banków. Posypią się skargi do arbitrażu przeciwko Skarbowi Państwa?
Jak wybrnąć z finansowych problemów na rynku OZE – próba diagnozy, cz. II
Jak wybrnąć z finansowych problemów na rynku OZE – próba diagnozy, cz. I
Postanowiliśmy przyjrzeć się losom systemu wsparcia dla OZE w Polsce w ostatnich latach i zestawić je ze skutkami, jakie odczuwają dziś uczestnicy rynku. Zrozumienie tego, co faktycznie się stało, pozwoli wszystkim stronom znaleźć najlepsze wyjście z obecnej trudnej sytuacji.
Jak wybrnąć z finansowych problemów na rynku OZE – próba diagnozy, cz. I
Prezes URE nie nałoży kary, gdy nie ma przychodu z działalności koncesjonowanej
Nie ma możliwości nałożenia na koncesjonariusza kary za naruszenie obowiązków związanych z wykonywaniem działalności koncesjonowanej, jeżeli przychód z tej działalności wynosi zero.
Prezes URE nie nałoży kary, gdy nie ma przychodu z działalności koncesjonowanej
Wybrane szanse i zagrożenia dla przemysłu związane z nową ustawą o efektywności energetycznej
Przyjęta przez Parlament nowa ustawa o efektywności energetycznej daje wybranym gałęziom przemysłu nową możliwość zaoszczędzenia na kosztach energii elektrycznej. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 10 czerwca 2016 r. Wejdzie w życie 1 października 2016 r.
Wybrane szanse i zagrożenia dla przemysłu związane z nową ustawą o efektywności energetycznej
Bezpłatne przydziały uprawnień do emisji będą mniejsze
Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Komisja Europejska niewłaściwie wyliczała przydziały bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla sektorów narażonych na tzw. carbon leakage. Przyczyną okazały się rozbieżności w poszczególnych wersjach językowych dyrektywy 2003/87.
Bezpłatne przydziały uprawnień do emisji będą mniejsze