Marek Dolatowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Marek Dolatowski

Obowiązkowe zapasy paliw: mniejsze obciążenie przedsiębiorców w sektorze paliwowym
Najważniejsze zmiany w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
Obowiązkowe zapasy paliw: mniejsze obciążenie przedsiębiorców w sektorze paliwowym
Plan rozwoju operatorów sieci w procedurze przyłączeniowej - wybrane kwestie praktyczne
Operatorzy stosują plany rozwoju jako swoiste bariery dla przyłączenia nowych podmiotów o znacznych mocach przyłączeniowych. Takie wykorzystanie planów rozwoju stoi w sprzeczności z poglądami orzecznictwa.
Plan rozwoju operatorów sieci w procedurze przyłączeniowej - wybrane kwestie praktyczne
Nowa instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Gaz-System S.A.
22 listopada 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o zatwierdzeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą krajowego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A.
Nowa instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Gaz-System S.A.
Jak rozwiązać umowę sprzedaży udziałów/akcji
Czasem zdarza się, że strony umowy zbycia udziałów/akcji po jej zawarciu czy to na skutek błędu, czy ze względu na zmianę zdania postanawiają wycofać się z transakcji. Może okazać się to dość skomplikowane.
Jak rozwiązać umowę sprzedaży udziałów/akcji
Dopuszczalność egzekucji z użytkowania górniczego i informacji geologicznej
Ministerstwo dopuszcza prowadzenie egzekucji z prawa użytkowania górniczego i prawa do informacji geologicznej, zastrzegając brak możliwości egzekucji z samej koncesji jako decyzji administracyjnej.
Dopuszczalność egzekucji z użytkowania górniczego i informacji geologicznej
Odbiorcy przemysłowi będą mogli sami rozliczać kolorowe certyfikaty
Warunkiem jest jednak złożenie do Prezesa URE stosownego oświadczenia w ciągu dwóch tygodni od wejścia w życie małego trójpaku energetycznego.
Odbiorcy przemysłowi będą mogli sami rozliczać kolorowe certyfikaty
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne
Wybrane zagadnienia dla branży gazowej
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne
Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy z branży energetycznej.
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne
Nie można podwyższyć kapitału w spółce z o.o. bez zmiany umowy spółki i przyznać nowych udziałów osobie trzeciej
Sąd Najwyższy w niedawnej uchwale 7 sędziów zdaje się ostatecznie rozwiewać kontrowersje związane z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki – niekoniecznie w sposób pożądany.
Nie można podwyższyć kapitału w spółce z o.o. bez zmiany umowy spółki i przyznać nowych udziałów osobie trzeciej
Uwaga na jurysdykcję sądów polskich w sporach z podmiotami z innych państw członkowskich UE
Przepisy prawa UE modyfikują standardowe zasady jurysdykcji krajowej sądów polskich w sytuacji, gdy spór toczy się między podmiotami z różnych państw członkowskich UE i dotyczy umów sprzedaży rzeczy ruchomych lub umów dotyczących świadczenia usług.
Uwaga na jurysdykcję sądów polskich w sporach z podmiotami z innych państw członkowskich UE
Wypłata zaliczki na dywidendę a zmiany w strukturze własnościowej spółki z o.o.
Transakcja, której towarzyszy umorzenie udziałów, obniżenie kapitału czy podział przez wydzielenie wraz z obniżeniem w okresie między wypłatą zaliczki na dywidendę a uchwałą o podziale zysku może wpłynąć na zasadność zaliczki uprzednio przyznanej.
Wypłata zaliczki na dywidendę a zmiany w strukturze własnościowej spółki z o.o.
Inwestor może mieć wgląd w ekspertyzę wpływu przyłączenia na sieć
Orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przełamuje monopol przedsiębiorstw energetycznych na informację o stanie sieci elektroenergetycznej w postępowaniach o przyłączenie.
Inwestor może mieć wgląd w ekspertyzę wpływu przyłączenia na sieć