Klaudia Przybyłowicz | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Klaudia Przybyłowicz

Urząd Transportu Kolejowego rośnie w siłę
Szykuje się kolejna zmiana ustawy o transporcie kolejowym. Tym razem ustawodawca planuje wzmocnienie pozycji regulatora rynku.
Urząd Transportu Kolejowego rośnie w siłę
Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców
Na podpis Prezydenta RP czeka nowa ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidująca dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców
Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych
Wykonawca, któremu zamawiający przeszkadza w prawidłowym wykonaniu zamówienia, może skorzystać z instytucji wykonania zastępczego.
Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych
Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
23 grudnia 2010 r. prezydent podpisał nową ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadza daleko idące zmiany w dotychczasowym sposobie świadczenia transportowych usług publicznych.
Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
Realizacja zamówień na prezenty poprzez dynamiczny system zakupów
Skorzystanie z dobrodziejstw ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli Świętemu Mikołajowi wywiązać się w terminie ze wszystkich zobowiązań.
Realizacja zamówień na prezenty poprzez dynamiczny system zakupów
Potwierdzenie kwalifikacji trenerskich lub instruktorskich
Minister Sportu i Turystyki wydał rozporządzenie dotyczące wzoru wniosku w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu.
Potwierdzenie kwalifikacji trenerskich lub instruktorskich
Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu
Co z przysługującymi zamawiającemu majątkowymi prawami autorskimi do utworu, gdy wykonawca nie zgadza się z naliczonymi karami umownymi, a tym samym opóźnia się rozliczenie umowy?
Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu
Czy spółka kontrolowana przez Skarb Państwa musi stosować przepisy Prawa zamówień publicznych?
Nie wszystkie spółki finansowane lub nadzorowane przez jednostki finansów publicznych, zarządzane przez osoby przez nie powoływane albo będące w ponad połowie własnością Skarbu Państwa muszą udzielać zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czy spółka kontrolowana przez Skarb Państwa musi stosować przepisy Prawa zamówień publicznych?
Aneks czy umowa?
Czy zamawiający, udzielając zamówienia dodatkowego, może zawrzeć aneks do umowy podstawowej, czy powinien zawrzeć nową umowę?
Aneks czy umowa?
Cesji praw z wadium może dokonać tylko zamawiający
Brak w treści gwarancji klauzuli odnoszącej się do „nieprzenoszalności wadium” w żaden sposób nie wpływa na skuteczność zarówno cesji wierzytelności, jak i przejęcia długu. Obie czynności wymagają wyraźnej akceptacji zamawiającego.
Cesji praw z wadium może dokonać tylko zamawiający
Poprawianie omyłek rachunkowych w złożonej ofercie
Kiedy zamawiający powinien samodzielnie poprawić omyłkę rachunkową w złożonej przez wykonawcę ofercie, a w kiedy powinien wezwać go do złożenia wyjaśnień?
Poprawianie omyłek rachunkowych w złożonej ofercie
Rozporządzanie i korzystanie z opracowań projektu budowlanego - zagadnienia podstawowe
Jak zgodnie z prawem wprowadzić poprawki do projektu budowlanego, wyjaśniają prawnicy z Zespołu Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rozporządzanie i korzystanie z opracowań projektu budowlanego - zagadnienia podstawowe