Aneks czy umowa? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Aneks czy umowa?

Czy zamawiający, udzielając zamówienia dodatkowego, może zawrzeć aneks do umowy podstawowej, czy powinien zawrzeć nową umowę?
W przypadku, gdy na wykonawcę nowego zamówienia zostanie wybrany, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ten sam podmiot, któremu udzielono wcześniejszego zamówienia, to bez istotnego znaczenia jest kwestia, czy zostanie zawarta nowa umowa, czy też aneksowana zostanie umowa dotychczasowa. Potwierdza to stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyrażone w piśmie z dnia 3 lipca 2007 r. (nr UZP/DP/O-JSA/16130/07). Jest to uzasadnione tym, że w myśl przepisów Kodeksu cywilnego (w szczególności art. 3531), do którego odsyła przepis art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, strony umowy dysponują swobodą w zakresie formy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (aneks lub umowa), pod warunkiem, że będzie zachowana forma pisemna przewidziana przez art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.