dr Dominik Wałkowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Dominik Wałkowski

Raporty i oceny środowiskowe na zmienionych zasadach
Planowana nowelizacja przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko to nie tylko zmiany proceduralne. Jej postanowienia dotyczą również samej oceny oddziaływania na środowisko i treści opracowań sporządzanych w jej ramach.
Raporty i oceny środowiskowe na zmienionych zasadach
Projekt zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko
Wydłużenie konsultacji społecznych oraz wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie warunków określonych w decyzjach środowiskowych – to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji.
Projekt zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko
Zignorowanie głosu społeczeństwa może skutkować uchyleniem całego rozstrzygnięcia
Nierzadko w postępowaniach administracyjnych organizacje zgłaszają uwagi lub w inny sposób wyrażają swój sprzeciw (rzadziej: poparcie) wobec przedmiotu postępowania. Pozornie nieznaczące pisma są czasami ignorowane. To zaś rodzi daleko idące negatywne skutki.
Zignorowanie głosu społeczeństwa może skutkować uchyleniem całego rozstrzygnięcia
Gdy Mikołaj przynosi rózgi
Wizyta Świętego Mikołaja nie zawsze jest pożądana. Jeżeli spodziewamy się rózeg, możemy żądać od Mikołaja nieskładania nam wizyty, a jeśli nie usłucha – wystąpić na drogę sądową, co grozi Świętemu Mikołajowi bardzo dotkliwymi konsekwencjami.
Gdy Mikołaj przynosi rózgi
Kodeks polarny – nowe przepisy dotyczące żeglugi morskiej
W ostatnich tygodniach pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyjęto część przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo prowadzenia żeglugi na wodach polarnych wokół bieguna północnego i południowego.
Kodeks polarny – nowe przepisy dotyczące żeglugi morskiej
WSA o zaskarżaniu niezaskarżalnego postanowienia RDOŚ
Gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, warunki realizacji przedsięwzięcia wymagają uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Mimo że na postanowienie to nie przysługuje zażalenie, podlega ono weryfikacji.
WSA o zaskarżaniu niezaskarżalnego postanowienia RDOŚ
Zbyt krótkie konsultacje społeczne mogą skutkować nieważnością decyzji środowiskowej
W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko urzędnicy powinni zapewnić społeczeństwu 21 dni na składanie uwag i wniosków. Skrócenie tego terminu nawet o jeden dzień może mieć doniosłe skutki.
Zbyt krótkie konsultacje społeczne mogą skutkować nieważnością decyzji środowiskowej
Specyfika ryzyka wynikającego z naruszenia prawa ochrony środowiska
Przedtransakcyjne due diligence z reguły obejmuje badanie zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Warto zastanowić się, dlaczego taka analiza jest konieczna i jak doniosłe konsekwencje pociąga za sobą zidentyfikowanie ryzyka w toku takiej analizy.
Specyfika ryzyka wynikającego z naruszenia prawa ochrony środowiska
Optymalna struktura transakcji a ryzyko „środowiskowe”
Wybór struktury transakcji zazwyczaj uzależniony jest od uwarunkowań biznesowych i podatkowych, jednak coraz większą rolę zaczynają odgrywać również ustalenia wynikające z due diligence dotyczącego ochrony środowiska.
Optymalna struktura transakcji a ryzyko „środowiskowe”
Koniec procedury przenoszenia praw i obowiązków z pozwoleń emisyjnych?
Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, eliminującą administracyjną procedurę „przenoszenia” pozwoleń. Po jej wejściu w życie nabywca instalacji z mocy prawa przejmie prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń jej dotyczących.
Koniec procedury przenoszenia praw i obowiązków z pozwoleń emisyjnych?
Między audytem prawnym a środowiskowym
Często inwestor przed transakcją powierza konsultantom przeprowadzenie due diligence w zakresie ochrony środowiska. Wpływ działalności na środowisko jest też elementem badania prawnego. Czy due diligence środowiskowy i prawny wzajemnie się uzupełniają?
Między audytem prawnym a środowiskowym
Czy państwo może być adwokatem środowiska?
O wpływie orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie połowów wielorybów na praktykę stosowania prawa międzynarodowego.
Czy państwo może być adwokatem środowiska?