dr Dominik Wałkowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Dominik Wałkowski

Jak długo można korzystać z decyzji środowiskowej?
Formalnie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma terminu ważności. Przepisy określają jednak termin, w którym można ją wykorzystać w celu uzyskania kolejnej decyzji w procesie inwestycyjnym. Uregulowanie to budzi wiele wątpliwości praktycznych.
Jak długo można korzystać z decyzji środowiskowej?
Nowe prawo wodne. Nowe opłaty. Nowe zasady rozliczeń
„Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione” czytamy w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Aby zachęcić do oszczędzania i optymalnego wykorzystania wody, wprowadzono zasadę zwrotu kosztów usług wodnych. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to istotne obciążenie.
Nowe prawo wodne. Nowe opłaty. Nowe zasady rozliczeń
Bociany na wokandzie, czyli NSA o zgłaszaniu szkody w środowisku
W wyroku z 8 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zgłoszenie wystąpienia szkody w środowisku nie prowadzi automatycznie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej podjęcie działań naprawczych.
Bociany na wokandzie, czyli NSA o zgłaszaniu szkody w środowisku
Circular economy – nowe ambitne cele UE w gospodarce produktami i odpadami
Gospodarka o obiegu zamkniętym to model, w którym produkty, materiały i zasoby utrzymywane są możliwie jak najdłużej w obiegu, a wytwarzanie odpadów jest ograniczone do minimum. Wdrożenie takiego modelu stanowiłoby odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i koniecznością wspierania zrównoważonego rozwoju.
Circular economy – nowe ambitne cele UE w gospodarce produktami i odpadami
Globalne koncerny ponoszą odpowiedzialność za szkody w środowisku wyrządzone przez ich spółki zależne
18 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Hadze wydał częściowy wyrok w głośnej sprawie dotyczącej odpowiedzialności za szkody w środowisku wyrządzone w związku z wyciekiem ropy z rurociągów w Nigerii.
Globalne koncerny ponoszą odpowiedzialność za szkody w środowisku wyrządzone przez ich spółki zależne
Implementacja dyrektywy offshore może być dużym wyzwaniem dla prawodawcy
Dyrektywa 2013/30/UE ustanawia wymogi w celu zapobiegania awariom wynikającym z działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich. Zawiera również nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkody spowodowane taką działalnością.
Implementacja dyrektywy offshore może być dużym wyzwaniem dla prawodawcy
Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej?
Chociaż od wejścia w życie przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko minęło wiele lat, ustalenie kręgu stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych nadal budzi wiele praktycznych wątpliwości. Jedna z nich dotyczy określania zasięgu oddziaływania planowego przedsięwzięcia.
Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej?
Ustawa antysmogowa: ku poprawie jakości powietrza
12 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska, popularnie zwana ustawą antysmogową. Wprowadza ona mechanizmy, których celem jest między innymi poprawa jakości powietrza w Polsce.
Ustawa antysmogowa: ku poprawie jakości powietrza
O kwestionowaniu raportu środowiskowego słów kilka
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest kluczowym dowodem w postępowaniu obejmującym ocenę oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięcie zatem, czy i w jaki sposób można kwestionować zawarte w nim ustalenia, ma duże znaczenie praktyczne.
O kwestionowaniu raportu środowiskowego słów kilka
Co dla ochrony środowiska wynika z orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w sprawie Arctic Sunrise?
W sierpniu 2015 r. Trybunał Arbitrażowy wydał orzeczenie w sprawie statku Arctic Sunrise. Sprawa dotyczyła akcji protestacyjnej ekologów na Morzu Peczorskim w obronie środowiska naturalnego Arktyki. U podstaw sporu legło zajęcie statku i zatrzymanie przez władze rosyjskie trzydziestu uczestników protestu.
Co dla ochrony środowiska wynika z orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w sprawie Arctic Sunrise?
Mniejsze kary za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia
Nakładanie kar za usuwanie zieleni bez zezwolenia od dawna budzi spore kontrowersje. Przepisy o karach były wielokrotnie przedmiotem wykładni przez sądy administracyjne, a niektóre z nich Trybunał Konstytucyjny uznał w ubiegłym roku za niezgodne z Konstytucją RP.
Mniejsze kary za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia
Zmiany przepisów o wycince drzew i krzewów
Nowe zasady uzyskiwania zezwoleń oraz obliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów to najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie przyrody.
Zmiany przepisów o wycince drzew i krzewów