dr Dominik Wałkowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Dominik Wałkowski

NSA o wariantowaniu przedsięwzięcia w raporcie środowiskowym
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi zawierać opis analizowanych wariantów realizacji inwestycji. Przepisy regulujące wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie przewidują możliwości odstąpienia od tego obowiązku.
NSA o wariantowaniu przedsięwzięcia w raporcie środowiskowym
Jak daleko sięga prawo międzynarodowe
Piętnaście tygodni trwała obszernie komentowana sprawa statku Arctic Sunrise i trzydziestu aktywistów Greenpeace. Teraz, gdy wszyscy aktywiści niebędący obywatelami Rosji opuścili ten kraj, warto spojrzeć na te wydarzenia okiem prawnika.
Jak daleko sięga prawo międzynarodowe
NSA o poszukiwaniu sprawcy historycznego zanieczyszczenia nieruchomości
Skomplikowane przepisy o przejęciu przez nabywcę nieruchomości obowiązku usunięcia spowodowanego w przeszłości zanieczyszczenia z reguły umożliwiają tylko sprzedającemu uwolnienie się od tej odpowiedzialności.
NSA o poszukiwaniu sprawcy historycznego zanieczyszczenia nieruchomości
Jedna szkoda, osiem ustaw
Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego to stały problem w toku transakcji obejmujących nieruchomości, szczególnie przemysłowe. Tymczasem ustalenie prawnych konsekwencji zanieczyszczenia jest nie lada wyzwaniem.
Jedna szkoda, osiem ustaw
Od rekultywacji do remediacji
Aparatura pojęciowa stosowana przez ustawodawcę w celu opisania działań naprawczych związanych z zakończeniem pewnego rodzaju działalności negatywnie wpływającego na środowisko jest bardzo rozbudowana.
Od rekultywacji do remediacji
Szkody wynikające z poszukiwania i eksploatacji złóż na obszarach morskich
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich kładzie szczególny nacisk na ochronę środowiska.
Szkody wynikające z poszukiwania i eksploatacji złóż na obszarach morskich
O odpowiedzialności międzynarodowych korporacji za szkody w środowisku
W kontekście odpowiedzialności za szkody w środowisku rok 2013 zostanie zapamiętany ze względu na dwie sprawy związane z prowadzeniem działalności przez koncerny naftowe w krajach rozwijających się.
O odpowiedzialności międzynarodowych korporacji za szkody w środowisku
Sankcje finansowe w prawie ochrony środowiska
Administracyjne kary pieniężne i opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska są coraz popularniejszym środkiem sankcyjnym, konsekwentnie wprowadzanym przez ustawodawcę do przepisów poświęconych ochronie środowiska.
Sankcje finansowe w prawie ochrony środowiska
Obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego powinien być uzasadniony
Organy ochrony środowiska dysponują pewnym luzem decyzyjnym w zakresie nałożenia obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego. Przesłanki zastosowania takiego kosztownego dla przedsiębiorców środka powinny być jednak dobrze uzasadnione.
Obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego powinien być uzasadniony
Kto jest stroną postępowań o przeniesienie praw i obowiązków z pozwoleń
Przenoszenie praw i obowiązków z pozwoleń dotyczących korzystania ze środowiska jest elementem wielu transakcji. Publicznoprawny charakter tych pozwoleń sprawia, że o ich „przejściu” na nabywcę decyduje organ administracji a nie strony transakcji.
Kto jest stroną postępowań o przeniesienie praw i obowiązków z pozwoleń
NSA o ocenie kumulacji oddziaływań na obszar Natura 2000
Ocena dopuszczalności inwestycji pod kątem rygorów obowiązujących w związku z lokalizacją planowanego przedsięwzięcia w obszarze Natura 2000 powinna uwzględniać możliwość kumulacji oddziaływań. Ocena ta nie powinna być jednak abstrakcyjna.
NSA o ocenie kumulacji oddziaływań na obszar Natura 2000
Decyzje administracyjne związane z korzystaniem ze środowiska w procesach łączenia się spółek i zbycia przedsiębiorstwa
Znaczne rozproszenie przepisów sprawia, że nie zawsze jest jasne, które pozwolenia środowiskowe zachowują ważność po restrukturyzacji. Tymczasem skutki błędnego zastosowania przepisów mogą być bardzo dotkliwe, ze wstrzymaniem działalności włącznie.
Decyzje administracyjne związane z korzystaniem ze środowiska w procesach łączenia się spółek i zbycia przedsiębiorstwa