Danuta Pajewska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Danuta Pajewska

Ubezpieczyciele należności handlowych powinni sprawdzić, czy outsourcing windykacji jest zgodny z nowym stanowiskiem KNF
Stanowisko KNF z 25 marca 2024 r. dotyczące niektórych aspektów stosowania outsourcingu przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obejmuje również prowadzenie postępowań windykacyjnych związanych z wykonywaniem umów ubezpieczenia. Ubezpieczyciele oferujący kredyt kupiecki, dla których czynności windykacyjne prowadzą podmioty zewnętrzne, muszą zweryfikować, czy outsourcing w tym zakresie jest zgodny ze stanowiskiem KNF.
Ubezpieczyciele należności handlowych powinni sprawdzić, czy outsourcing windykacji jest zgodny z nowym stanowiskiem KNF
Najnowsze zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów, który został utworzony w efekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 roku. Rejestr funkcjonuje w obrocie już od jesieni 2019 r., niemniej w związku z bieżącą harmonizacją przepisów dotyczących ujawniania informacji o beneficjentach rzeczywistych w ramach ustawodawstwa unijnego podlega coraz to nowym zmianom i ulepszeniom. Kolejne modyfikacje zostały wprowadzone 9 marca 2023 r.
Najnowsze zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
Crowdfunding sposobem na pozyskanie kapitału przez spółki
Po lipcowych zmianach w prawie spółki kapitałowe mogą korzystać z dobrodziejstw crowdfundingu. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.
Crowdfunding sposobem na pozyskanie kapitału przez spółki
Subskrypcja prywatna w spółce niepublicznej
Subskrypcja prywatna jest wygodnym sposobem na podwyższenie kapitału zakładowego. Jak ją przeprowadzić w praktyce?
Subskrypcja prywatna w spółce niepublicznej
Co słychać w prawie dewizowym?
Prawo dewizowe już od wielu lat nie podlega zmianom. O zezwoleniach dewizowych, choć tak rzadko już wymaganych, i obowiązkach sprawozdawczych należy ciągle jednak pamiętać. Obrót dewizowy jest w znacznym stopniu swobodny, nie oznacza to jednak całkowitej jego liberalizacji i braku monitorowania przez Narodowy Bank Polski.
Co słychać w prawie dewizowym?
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – zmiany
Ostatnie nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczące instytucji zobowiązanych i zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych rozszerzyły katalog instytucji zobowiązanych i wprowadziły szczególne wymagania, jakie muszą one spełnić.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – zmiany
Czy zwolnienie podatkowe przyciągnie inwestorów na GPW?
Jedną z tegorocznych zmian podatkowych, które mogą dotyczyć uczestników polskiego rynku kapitałowego, jest zwolnienie podatkowe dla podatników inwestujących w akcje pierwszej emisji spółek wchodzących na GPW. Pod pewnymi warunkami będą oni zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.
Czy zwolnienie podatkowe przyciągnie inwestorów na GPW?
Czy spółki debiutujące na GPW skorzystają na nowych przepisach podatkowych?
Tzw. Polski Ład (a konkretnie przyjęta w jego ramach ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) wprowadza kilka rozwiązań dotyczących uczestników polskiego rynku kapitałowego, w tym zmiany podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla spółek przygotowujących debiut giełdowy. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2022 r.
Czy spółki debiutujące na GPW skorzystają na nowych przepisach podatkowych?
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
25 lutego 2021 r. Sejm uchwalił zmiany do ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dotyczą one zarówno instytucji obowiązanych, jak i  zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Poniżej przedstawiamy niektóre zmiany, które będą mieć znaczący wpływ na wykonywanie obowiązków przez instytucje obowiązane oraz podmioty obowiązane dokonywać zgłoszeń do Rejestru.
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Dematerializacja akcji – zmiana terminów oraz perspektywa UODO
Obowiązkowa dematerializacja akcji, wprowadzona nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z 30 sierpnia 2019 r., miała doprowadzić do stanu, w którym z dniem 1 stycznia 2021 r. akcje wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych miałyby formę elektronicznego zapisu, a dokumenty akcji straciłyby z tym dniem moc prawną. Epidemia utrudniła jednak również ten element organizacji podmiotów gospodarczych, a ustawodawca wydłużył terminy na spełnienie poszczególnych obowiązków związanych z dematerializacją. Swoją opinię na temat nowej instytucji przedstawił też Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Dematerializacja akcji – zmiana terminów oraz perspektywa UODO
Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do rejestru
Zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 r. nowo zakładane spółki, a od 13 kwietnia 2020 r. spółki zarejestrowane wcześniej, mają obowiązek zgłaszać informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr jest jawny, a dostęp do niego bezpłatny.
Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do rejestru
Nowy obowiązek dla spółek – zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do rejestru
Zgodnie z ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 r. nowo zakładane spółki, a do kwietnia 2020 r. wszystkie spółki zarejestrowane już wcześniej, będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do nowo powstałego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr będzie jawny, a dostęp do niego bezpłatny.
Nowy obowiązek dla spółek – zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do rejestru