Czy zwolnienie podatkowe przyciągnie inwestorów na GPW? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czy zwolnienie podatkowe przyciągnie inwestorów na GPW?

Jedną z tegorocznych zmian podatkowych, które mogą dotyczyć uczestników polskiego rynku kapitałowego, jest zwolnienie podatkowe dla podatników inwestujących w akcje pierwszej emisji spółek wchodzących na GPW. Pod pewnymi warunkami będą oni zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.

Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., a została wprowadzona ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przyjętą w ramach programu Polski Ład.

Celem wprowadzonych regulacji jest ożywienie rynku giełdowego. Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych ma zwrócić uwagę podatników na inwestowanie w spółki giełdowe jako formę lokowania aktywów oraz zwiększyć  zainteresowanie lokalnym rynkiem. Nowe rozwiązania dotyczą także samych spółek planujących debiut na GPW.

Zmiany podatkowe skierowane do inwestorów indywidualnych wynikają ze zmian wprowadzonych do ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Nowa regulacja ustanawia możliwość zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych inwestorów indywidualnych w zakresie dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub spadkodawcę podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej. Oznacza to, że podatnicy inwestujący w akcje w ramach  pierwszej oferty publicznej spółki wchodzącej na GPW mogą być zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.

Aby zwolnienie takie było możliwe, konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków:

  • odpłatne zbycie tych akcji nastąpiło po upływie trzech lat od dnia, w którym akcje te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz
  • podatnik albo spadkodawca podatnika, którzy objęli lub nabyli te akcje, nie byli podmiotami powiązanymi ze spółką w okresie dwóch lat przed dniem objęcia lub nabycia tych akcji.

Intencją ustawodawcy jest zachęcenie inwestorów do inwestowania na giełdzie, mimo generalnego obowiązku uiszczania podatku od zysków kapitałowych.

Aby jednak skorzystać ze zwolnienia, inwestor nie może zbyć akcji w ciągu trzech lat od ich dopuszczenia do obrotu. Tymczasem dla uczestników rynku niejednokrotnie istotą inwestycji na giełdzie jest swoboda szybkiego obrotu akcjami. Często celem takiej inwestycji  jest sprzedaż akcji w ciągu krótkiego czasu  po ich zakupie – zwłaszcza w przypadku spółek nowych, debiutujących na GPW, które nie są jeszcze „zweryfikowane” przez rynek. Inwestorzy niejednokrotnie decydują się na uczestnictwo w nowej emisji tylko po to, by z zyskiem sprzedać akcje tuż po udanym debiucie.

Można się spodziewać, że z wprowadzanego zwolnienia chętniej skorzystają już aktywni inwestorzy, którym – dzięki doświadczeniu w obrocie na GPW – łatwiej będzie ocenić debiutującą spółkę z perspektywy rynkowej.

Trudno za to ocenić, czy omawiane zwolnienie zachęci do giełdy nowych inwestorów. Perspektywa trzymania papierów wartościowych przez trzy lata, aby uniknąć opodatkowania, może okazać się zbyt długa i nieatrakcyjna w porównaniu do inwestowania w inne aktywa – powszechnie rozpoznane i uznawane za mniej ryzykowne.

Danuta Pajewska, radca prawny, Katarzyna Jaroszyńska, radca prawny, Aleksandra Nowacka, praktyka transakcji i prawa spółek kancelarii Wardyński i Wspólnicy