Danuta Pajewska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Danuta Pajewska

Kilka słów o outsourcingu w Polsce
W świecie coraz większych przedsięwzięć gospodarczych nie wszystko trzeba robić własnymi siłami. Trzeba jednak wiedzieć, na co zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć, żeby outsourcing, zamiast ograniczyć koszty, sam nie stał się ich źródłem.
Kilka słów o outsourcingu w Polsce
Kłopoty z walnymi zgromadzeniami
Niejasne przepisy powodują, że z prowadzeniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy może się wiązać wiele problemów praktycznych. Dyskutowali o nich uczestnicy IV Kongresu Prawników Spółek Giełdowych.
Kłopoty z walnymi zgromadzeniami
Czemu służą umowy "lock up"
Standard rynkowy wymaga, aby dotychczasowi znaczący akcjonariusze debiutującej na giełdzie spółki powstrzymali się od sprzedaży akcji w trakcie kilku do kilkunastu miesięcy od zakończenia pierwszej oferty publicznej (IPO).
Czemu służą umowy "lock up"
Czy przed przejęciem można się bronić?
Gdy pojawiają się publiczne informacje o planowanych wrogich przejęciach spółek giełdowych, pojawia się pytanie, czy spółka może temu przeciwdziałać.
Czy przed przejęciem można się bronić?
Nowe zasady rozliczeń na rynku kapitałowym
W dniu 28 czerwca 2012 roku uchwalona została nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jej głównym celem jest przygotowanie polskiego rynku kapitałowego na wejście w życie przygotowywanego rozporządzenia EMIR.
Nowe zasady rozliczeń na rynku kapitałowym
Dyrektywa AIFM, czyli kolejne zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych
Z dniem 22 lipca 2013 roku upłynie termin implementacji postanowień dyrektywy AIFM. Już teraz warto zapoznać się z jej treścią, gdyż wprowadzi ona szereg zmian, które mają zharmonizować rynek zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Dyrektywa AIFM, czyli kolejne zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych
Rekomendacja rekomendacji nierówna
Inwestorzy często nie mają czasu analizować wielu różnorodnych czynników wpływających na cenę akcji na giełdzie, więc poszukują konkretnej i syntetycznej porady, w co zainwestować. Nie każdy może udzielać takich porad.
Rekomendacja rekomendacji nierówna
Danuta Pajewska: Dual listing zwiększa możliwości pozyskania kapitału
Rozmowa z Danutą Pajewską, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, o zaletach notowania akcji równolegle na kilku giełdach papierów wartościowych.
Danuta Pajewska: Dual listing zwiększa możliwości pozyskania kapitału
Do czego mogą służyć akcje?
Na przykład do ochrony roszczeń wierzyciela. W tym celu trzeba ustanowić na nich zabezpieczenie. Akcje mogą być przedmiotem zastawu zwykłego, zastawu rejestrowego, zabezpieczenia finansowego, a także przewłaszczenia na zabezpieczenie i blokady.
Do czego mogą służyć akcje?
Co ma małżonek akcjonariusza do akcji?
Każdy z małżonków może nabyć akcje spółki publicznej i zapisać je na należącym tylko do siebie rachunku papierów wartościowych. Czy w takiej sytuacji drugi z małżonków także może być beneficjentem praw z tych akcji?
Co ma małżonek akcjonariusza do akcji?
Zezwolenia dewizowe i sprawozdania dewizowe
Choć prawo dewizowe już tylko w wyjątkowych sytuacjach zobowiązuje do posiadania zezwoleń dewizowych, to nie można zapominać o obowiązkach sprawozdawczych wobec NBP.
Zezwolenia dewizowe i sprawozdania dewizowe
Co akcjonariusz spółki publicznej ma prawo wiedzieć o spółce
Podczas walnych zgromadzeń spółek giełdowych akcjonariusze mają prawo zadawać pytania dotyczące spraw spółki, ale nie na wszystkie z nich zarząd ma obowiązek – i prawo – odpowiedzieć.
Co akcjonariusz spółki publicznej ma prawo wiedzieć o spółce