Artykuły | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady
Już wkrótce Legal Hackathon 2024
Tegoroczny trzydniowy maraton programowania odbędzie się pod hasłem „AI impulsem prawniczych innowacji”. Uczestnicy będą szukać innowacyjnych rozwiązań, które pomogą zrewolucjonizować pracę prawników, ich relacje z klientami czy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Portal Codozasady.pl jest partnerem medialnym wydarzenia.
Już wkrótce Legal Hackathon 2024
Gig economy, czyli pracownicy platform cyfrowych a dane osobowe
W ostatnich latach dynamicznie rozwija się tzw. gig economy – gospodarka oparta o model elastycznego zatrudnienia z wykorzystaniem platform internetowych. Szacuje się, że w 2025 r. w UE 43 miliony osób będą zatrudnione za pośrednictwem takich platform. Trwa gorąca dyskusja na temat nowych przepisów w tym sektorze, w szczególności dotyczących modelu zatrudnienia takich pracowników, ale także podejmowania wobec nich zautomatyzowanych decyzji z wykorzystaniem różnego rodzaju algorytmów. O czym już teraz w świetle przepisów RODO powinny pamiętać podmioty organizujące platformy pracownicze? Omówimy to na przykładzie decyzji dotyczących platform food delivery wydanych przez włoski organ nadzorczy.
Gig economy, czyli pracownicy platform cyfrowych a dane osobowe
Nasza niepisana konstytucja
Zasadniczym problemem każdej demokracji jest pytanie o to, jak zapobiegać tyranii większości. Tzn. jak przeciwdziałać sytuacji, w której określona siła polityczna zyskuje poparcie społeczne i władzę umożliwiającą jej deptanie podstawowych praw jej oponentów (a w ostatecznym rozrachunku także zwolenników).
Nasza niepisana konstytucja
Historie z KIO: unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę
Wbrew powszechnemu przekonaniu zamawiający nie mają nieograniczonych możliwości unieważniania postępowań. Wszczęte postępowanie mogą unieważnić tylko w wybranych sytuacjach. Co więcej, jeśli wykonawca zakwestionuje podstawy do unieważnienia postępowania przez zamawiającego, zamawiający będzie musiał wykazać wystąpienie takiej przesłanki oraz bronić swojego stanowiska w Krajowej Izbie Odwoławczej.
Historie z KIO: unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę
Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – co zmieniła dla agenta firmy inwestycyjnej będącego osobą prawną
Nowe obowiązki informacyjne w stosunku do KNF, obowiązkowe systemy kontroli wewnętrznej i nowe kary administracyjne wymierzone w agenta oraz osoby zajmujące stanowisko w jego organach. „Warzywniak” wprowadził sporo zmian.
Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – co zmieniła dla agenta firmy inwestycyjnej będącego osobą prawną
Ani fontanna sprawiedliwości, ani miłosierny samarytanin
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przyrównujące prezydenckie prawo łaski do królewskiego kaprysu są błędne. W dawnych monarchiach król był „fontanną sprawiedliwości”, dlatego miał niejako licencję na nieskrępowaną ingerencję w jej wymiar. Prezydent w nowoczesnym państwie nie odgrywa takiej roli, a źródeł sprawiedliwości poszukuje się w demokracji gdzie indziej. Dlatego przysługującego Prezydentowi prawa łaski nie można rozumieć w taki anachroniczny sposób.
Ani fontanna sprawiedliwości, ani miłosierny samarytanin
Polskie „Północ – Południe”
W trakcie wojny secesyjnej liderzy zbuntowanego Południa wypowiedzieli posłuszeństwo konstytucji i legalnym władzom Stanów Zjednoczonych i przez cztery lata sprawowali własne porządki na części terytorium USA. Gdy rebelia została stłumiona, amerykańskie sądy musiały zmierzyć się z tym, że działania władz zbuntowanych stanów były – w świetle konstytucji i jej rozumienia przez wygranych – nielegalne, a osoby, które podejmowały te działania, nie miały do tego umocowania w prawie. Posługując się modną dziś w Polsce terminologią, moglibyśmy nazwać te osoby neofunkcjonariuszami.
Polskie „Północ – Południe”
Jak to jest z dostępem do informacji publicznej?
Sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej coraz częściej trafiają na wokandę. Przyczyną może być wyższa świadomość społeczna i dążenie do obywatelskiego nadzoru nad sprawami szczególnie istotnymi dla interesu publicznego. Jednak organy bądź podmioty zobowiązane do udostępniania informacji, których decyzje podlegają dalszej kontroli, często odmawiają udzielenia wnioskowanych informacji. Czym tak właściwie jest informacja publiczna, jak ją uzyskać i co zrobić, gdy organ bądź podmiot odmawiają jej udostępnienia?
Jak to jest z dostępem do informacji publicznej?
BEFIT – czyli harmonizacja dochodu do opodatkowania dla dużych grup kapitałowych w Unii Europejskiej
Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy, która wdrażać ma koncepcję BEFIT (skrót od Business in Europe: Framework for Income Taxation). Nowe prawo miałoby pozwolić na stworzenie ujednoliconych zasad obliczania dochodu do opodatkowania podatkiem CIT. Podatnicy wchodzący w skład grupy kapitałowej BEFIT będą opodatkowani w kraju swojej rezydencji, ale jedynie w odniesieniu do części wyniku podatkowego ustalanego dla całej grupy.
BEFIT – czyli harmonizacja dochodu do opodatkowania dla dużych grup kapitałowych w Unii Europejskiej
Progi unijne i przelicznik z EUR na PLN na lata 2024 i 2025
Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się progi unijne w zamówieniach publicznych i średni kurs euro do przeliczenia kwot progowych w euro na złote.
Progi unijne i przelicznik z EUR na PLN na lata 2024 i 2025
Środowiskowe aspekty procesu inwestycyjnego – co przyniesie 2024 r.?
Aspekty środowiskowe są kluczowym elementem procesu inwestycyjno-budowlanego, silnie oddziałującym na czas jego trwania. W 2023 r. nastąpiły wzmożone działania legislacyjne w tym zakresie, ale dopiero w 2024 r. poznamy ich realny wpływ na proces budowlany.
Środowiskowe aspekty procesu inwestycyjnego – co przyniesie 2024 r.?
Brak gwarancji zapłaty w umowach o roboty budowlane ze Skarbem Państwa
Od 16 października 2023 r. Skarb Państwa jako inwestor nie ma już ustawowego obowiązku udzielania gwarancji zapłaty w trybie art. 6491 § 1 k.c. Można przewidywać, że zmiana ta spowoduje nowe problemy związane z brakiem tego sposobu zabezpieczenia.
Brak gwarancji zapłaty w umowach o roboty budowlane ze Skarbem Państwa