ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Kiedy (nie) można wyciąć drzewa z lasu?
Z początkiem 2017 roku ustawodawca wprowadził możliwość wycinania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w zasadzie bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją, której celem jest ograniczenie tej możliwości. Jednak nawet w obecnym stanie prawnym nie w każdej sytuacji usunięcie drzew rosnących na takich nieruchomościach będzie zgodne z prawem.
Kiedy (nie) można wyciąć drzewa z lasu?
Kodeks polarny już obowiązuje. Nowe przepisy to nowe wyzwania
Z początkiem 2017 roku weszły w życie przepisy Kodeksu polarnego. Niewątpliwie jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla przedsiębiorców branży morskiej, których działalność wiąże się lub będzie się wiązała z żeglugą w rejonach Arktyki i Antarktyki.
Kodeks polarny już obowiązuje. Nowe przepisy to nowe wyzwania
Jaki wariant realizacji przedsięwzięcia jest racjonalny i alternatywny?
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi zawierać opis analizowanych wariantów realizacji przedsięwzięcia: wariantu proponowanego przez inwestora, racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska oraz racjonalnego wariantu alternatywnego. Największe wątpliwości praktyczne budzi ten ostatni.
Jaki wariant realizacji przedsięwzięcia jest racjonalny i alternatywny?
Nowości proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko
W ustawie o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., przewidziano kilka zmian natury proceduralnej.
Nowości proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko
Będą kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych
Milion złotych – nawet tyle może zapłacić inwestor, który nie przestrzega wymogów ochrony środowiska określonych w decyzjach wydawanych w toku procesu inwestycyjnego. Przepisy umożliwiające nakładanie tak wysokich kar wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.
Będą kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych
Wyższe wymagania dla autorów raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi autorzy raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko będą musieli mieć wskazane w ustawie wykształcenie lub doświadczenie.
Wyższe wymagania dla autorów raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Nowe przepisy o treści raportów o oddziaływaniu na środowisko
Najistotniejszą zmianą wprowadzaną wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacją są nowe przepisy regulujące treść opracowań sporządzanych w ramach oceny oddziaływania na środowisko.
Nowe przepisy o treści raportów o oddziaływaniu na środowisko
Nawet Trybunał poinformuje o środowisku
Przy okazji nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ustawodawca zdecydował się poprawić przepisy o informacjach o środowisku i rozszerzyć krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania takich danych.
Nawet Trybunał poinformuje o środowisku
Czy od przyszłego roku tajemnice handlowe będą mniej chronione?
Nowelizacja przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko, która wchodzi w życie z początkiem 2017 r., zmienia również przepisy regulujące udostępnianie informacji o środowisku objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
Czy od przyszłego roku tajemnice handlowe będą mniej chronione?
Jak długo można korzystać z decyzji środowiskowej?
Formalnie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma terminu ważności. Przepisy określają jednak termin, w którym można ją wykorzystać w celu uzyskania kolejnej decyzji w procesie inwestycyjnym. Uregulowanie to budzi wiele wątpliwości praktycznych.
Jak długo można korzystać z decyzji środowiskowej?
Nowe prawo wodne. Nowe opłaty. Nowe zasady rozliczeń
„Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione” czytamy w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Aby zachęcić do oszczędzania i optymalnego wykorzystania wody, wprowadzono zasadę zwrotu kosztów usług wodnych. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to istotne obciążenie.
Nowe prawo wodne. Nowe opłaty. Nowe zasady rozliczeń
Bociany na wokandzie, czyli NSA o zgłaszaniu szkody w środowisku
W wyroku z 8 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zgłoszenie wystąpienia szkody w środowisku nie prowadzi automatycznie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej podjęcie działań naprawczych.
Bociany na wokandzie, czyli NSA o zgłaszaniu szkody w środowisku