ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod niektórymi wodami
Nowe prawo wodne, które wejdzie w życie z początkiem 2018 roku, wyposaży Skarb Państwa w prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi.
Prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod niektórymi wodami
Odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości według nowego Prawa wodnego
Nowe Prawo wodne zmienia dotychczasowe regulacje w zakresie odszkodowań za wprowadzenie ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości wskutek wejścia w życie aktów prawa miejscowego przewidzianych w tej ustawie. Naprawienia szkody będzie można żądać tylko jeśli wprowadzone ograniczenia spowodują obniżenie wartości nieruchomości.
Odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości według nowego Prawa wodnego
Nowe Prawo wodne – rewolucja w gospodarowaniu wodami
Sejm uchwalił jedną z najbardziej wyczekiwanych ustaw z zakresu ochrony środowiska – Prawo wodne. Ten liczący ponad 570 artykułów akt prawny wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. i istotnie zmieni dotychczasowe zasady gospodarowania wodami.
Nowe Prawo wodne – rewolucja w gospodarowaniu wodami
Sąd Najwyższy o odszkodowaniu za hałas z lotniska
W uchwale z 12 maja 2017 r. (III CZP 7/17) Sąd Najwyższy przesądził, że do zachowania roszczeń związanych z ograniczeniem korzystania z nieruchomości wystarczające jest wystąpienie w ciągu dwóch lat z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.
Sąd Najwyższy o odszkodowaniu za hałas z lotniska
Co uznano za produkty uboczne?
O procedurze uznawania pozostałości produkcyjnych za produkt uboczny lub odpad oraz o kryteriach takiego uznania pisaliśmy już kilkukrotnie na naszym portalu. Poniżej wskazujemy dodatkowo, jakie konkretnie przedmioty lub substancje powstające jako pozostałość procesów produkcji zostały uznane za produkt uboczny.
Co uznano za produkty uboczne?
Opłaty za korzystanie ze środowiska należy wnieść do końca marca
Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska są zobowiązani do obliczenia i uiszczenia odpowiednich opłat. Termin na ich wniesienie za rok 2016 upływa 31 marca. Od 1 stycznia obowiązują pewne wyjątki związane z tym obowiązkiem.
Opłaty za korzystanie ze środowiska należy wnieść do końca marca
Kiedy (nie) można wyciąć drzewa z lasu?
Z początkiem 2017 roku ustawodawca wprowadził możliwość wycinania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w zasadzie bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją, której celem jest ograniczenie tej możliwości. Jednak nawet w obecnym stanie prawnym nie w każdej sytuacji usunięcie drzew rosnących na takich nieruchomościach będzie zgodne z prawem.
Kiedy (nie) można wyciąć drzewa z lasu?
Kodeks polarny już obowiązuje. Nowe przepisy to nowe wyzwania
Z początkiem 2017 roku weszły w życie przepisy Kodeksu polarnego. Niewątpliwie jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla przedsiębiorców branży morskiej, których działalność wiąże się lub będzie się wiązała z żeglugą w rejonach Arktyki i Antarktyki.
Kodeks polarny już obowiązuje. Nowe przepisy to nowe wyzwania
Jaki wariant realizacji przedsięwzięcia jest racjonalny i alternatywny?
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi zawierać opis analizowanych wariantów realizacji przedsięwzięcia: wariantu proponowanego przez inwestora, racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska oraz racjonalnego wariantu alternatywnego. Największe wątpliwości praktyczne budzi ten ostatni.
Jaki wariant realizacji przedsięwzięcia jest racjonalny i alternatywny?
Nowości proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko
W ustawie o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., przewidziano kilka zmian natury proceduralnej.
Nowości proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko
Będą kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych
Milion złotych – nawet tyle może zapłacić inwestor, który nie przestrzega wymogów ochrony środowiska określonych w decyzjach wydawanych w toku procesu inwestycyjnego. Przepisy umożliwiające nakładanie tak wysokich kar wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.
Będą kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych
Wyższe wymagania dla autorów raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi autorzy raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko będą musieli mieć wskazane w ustawie wykształcenie lub doświadczenie.
Wyższe wymagania dla autorów raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko