ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Nowe przepisy o treści raportów o oddziaływaniu na środowisko
Najistotniejszą zmianą wprowadzaną wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacją są nowe przepisy regulujące treść opracowań sporządzanych w ramach oceny oddziaływania na środowisko.
Nowe przepisy o treści raportów o oddziaływaniu na środowisko
Nawet Trybunał poinformuje o środowisku
Przy okazji nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ustawodawca zdecydował się poprawić przepisy o informacjach o środowisku i rozszerzyć krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania takich danych.
Nawet Trybunał poinformuje o środowisku
Czy od przyszłego roku tajemnice handlowe będą mniej chronione?
Nowelizacja przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko, która wchodzi w życie z początkiem 2017 r., zmienia również przepisy regulujące udostępnianie informacji o środowisku objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
Czy od przyszłego roku tajemnice handlowe będą mniej chronione?
Jak długo można korzystać z decyzji środowiskowej?
Formalnie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma terminu ważności. Przepisy określają jednak termin, w którym można ją wykorzystać w celu uzyskania kolejnej decyzji w procesie inwestycyjnym. Uregulowanie to budzi wiele wątpliwości praktycznych.
Jak długo można korzystać z decyzji środowiskowej?
Nowe prawo wodne. Nowe opłaty. Nowe zasady rozliczeń
„Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione” czytamy w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Aby zachęcić do oszczędzania i optymalnego wykorzystania wody, wprowadzono zasadę zwrotu kosztów usług wodnych. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to istotne obciążenie.
Nowe prawo wodne. Nowe opłaty. Nowe zasady rozliczeń
Bociany na wokandzie, czyli NSA o zgłaszaniu szkody w środowisku
W wyroku z 8 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zgłoszenie wystąpienia szkody w środowisku nie prowadzi automatycznie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej podjęcie działań naprawczych.
Bociany na wokandzie, czyli NSA o zgłaszaniu szkody w środowisku
Circular economy – nowe ambitne cele UE w gospodarce produktami i odpadami
Gospodarka o obiegu zamkniętym to model, w którym produkty, materiały i zasoby utrzymywane są możliwie jak najdłużej w obiegu, a wytwarzanie odpadów jest ograniczone do minimum. Wdrożenie takiego modelu stanowiłoby odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i koniecznością wspierania zrównoważonego rozwoju.
Circular economy – nowe ambitne cele UE w gospodarce produktami i odpadami
Będzie łatwiej rewitalizować obszary zdegradowane
Ustawowe prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy na tym obszarze to główne założenia ustawy o rewitalizacji istotne z punktu widzenia obrotu nieruchomościami.
Będzie łatwiej rewitalizować obszary zdegradowane
Globalne koncerny ponoszą odpowiedzialność za szkody w środowisku wyrządzone przez ich spółki zależne
18 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Hadze wydał częściowy wyrok w głośnej sprawie dotyczącej odpowiedzialności za szkody w środowisku wyrządzone w związku z wyciekiem ropy z rurociągów w Nigerii.
Globalne koncerny ponoszą odpowiedzialność za szkody w środowisku wyrządzone przez ich spółki zależne
Implementacja dyrektywy offshore może być dużym wyzwaniem dla prawodawcy
Dyrektywa 2013/30/UE ustanawia wymogi w celu zapobiegania awariom wynikającym z działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich. Zawiera również nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkody spowodowane taką działalnością.
Implementacja dyrektywy offshore może być dużym wyzwaniem dla prawodawcy
Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej?
Chociaż od wejścia w życie przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko minęło wiele lat, ustalenie kręgu stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych nadal budzi wiele praktycznych wątpliwości. Jedna z nich dotyczy określania zasięgu oddziaływania planowego przedsięwzięcia.
Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej?
Pozostałości z procesów produkcji – procedura uznania za produkt uboczny
Pozostałości produkcyjne to przedmioty lub substancje, które nie powstały celowo w procesie produkcyjnym i mogą stanowić odpady albo mogą zostać uznane za produkt uboczny. Ocena taka wymaga uwzględnienia specyfiki konkretnej działalności produkcyjnej i stosowanych w jej ramach sposobów postępowania z pozostałościami produkcyjnymi.
Pozostałości z procesów produkcji – procedura uznania za produkt uboczny